You Are Here: Home » Posts tagged "Милодан"

Порекло презимена, село Кожље (Нови Пазар)

Порекло становништва села Кожље, Град Нови Пазар – Рашки округ. Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Кожље је у највишем делу долине Јошанице, готово под самим развођем на Коминама, које дели воду Ј ошаници и Ибру. Оно је у склопу високих брда Баљиног Брда, Челопека и Ботуна и потока Мачице, који истиче из Коминских Бара и утиче у Још ...

Read more

Порекло презимена, село Мур (Нови Пазар)

Порекло становништва села Мур (у књизи описан као део села Бајевица*), Град Нови Пазар – Рашки округ. Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Бајевица је, са својим потесом, у долинама Јошанице и Јованова Потока. Тип села. Већи број кућа је на ободу алувијалне равни, а мање их има на странама коса, које скупно чине насеље мање разбијеног ...

Read more

Порекло презимена, село Жуњевиће (Нови Пазар)

Порекло становништва села Жуњевиће, Град Нови Пазар – Рашки округ. Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Жуњевиће је на присојним странама Жуњског Брда и Јавора. Тип села. Куће су груписане по родовима и чине насеље мање разбијеног типа; доњи крај, код воденице, назива се Барково, а горњи Жуњско Брдо. Воде. Село има изворску воду у изо ...

Read more

Порекло презимена, село Гошево (Нови Пазар)

Порекло становништва села Гошево, Град Нови Пазар – Рашки округ. Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Гошево је у средњој долини Јошанице, између Знушке Реке, њене десне притоке Ковачевца, планинског венца који се пружа од Лече преко Чумина Дола до Охоља. Тип села. Куће су по стрмој страни косе и у плитким сухим долинама; деле се на Г ...

Read more

Порекло презимена, село Бајевица (Нови Пазар)

Порекло становништва села Бајевица, Град Нови Пазар – Рашки округ. Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Бајевица је, са својим потесом, у долинама Јошанице и Јованова Потока. Тип села. Већи број кућа је на ободу алувијалне равни, а мање их има на странама коса, које скупно чине насеље мање разбијеног типа. Ниже Црвенијех Прла је засел ...

Read more

Порекло породица, село Себимље (Рашка)

Порекло становништва села Себимиље, општина Рашка – Рашки округ. Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Себимиље, с кућама и потесом, је са обе стране Себимиљске Реке, десне притоке Трнавске Реке, а y склопу високих брда Куле (1240), Ковионице, Шанца (1198), Капине, Метаљке (1034), Црвене Главице, Влашице, Криваче, Козника, Малог Поља, ...

Read more

Порекло презимена, село Носољин (Рашка)

Порекло становништва села Носољин, општина Рашка – Рашки округ. Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Носољин је на левој страни Носољинске Реке, леве притоке Рашке, а у присоју Пупина Брда. Тип села. Село је долинског типа с кућама које су груписане по сродству, дели се на крајеве Водице, Бели Поток и на заселак Бело Поље. Крајеви се ...

Read more

Порекло презимена, село Милатковиће (Рашка)

Порекло становништва села Милатковиће, општина Рашка – Рашки округ. Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Милатковиће је на десној страни Носољинске Реке, леве притоке Рашке, између Голица, Ките и Змињака. Доњи крај села је повољнији за насељавање. Тип села. Насеље је разбијеног типа с крајевима Џоговићи с кућама ниже Голог Брда поред ...

Read more

Порекло презимена, село Бело Поље (Рашка)

Порекло становништва села Бело Поље, општина Рашка – Рашки округ. Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Бело Поље је у изворишној челенци Носољинске Реке, управо у доли' нама њених саставница Влашког Потока, Градинске Реке и Белог Потока, а на граници потеса је Себимиљска Река. Тип села. Куће су груписане око извора, по новим крчевинам ...

Read more

Порекло презимена, село Шавци (Нови Пазар)

Порекло становништва села Шавци, Град Нови Пазар – Рашки округ. Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Куће овога села су по осојној страни кречњачког Оџева а заселак Јерка је повише Шавца, са обе стране Рашке; има неколико кућа у сеоском потоку. Тип села. Насеље је разбијеног типа. Воде. Употребљава се вода с Рашке и са извора, један ј ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top