You Are Here: Home » Posts tagged "Милодан"

Порекло становништва, село Кошутово (Лепосавић)

Порекло становништва села Кошутово, општина Лепосавић  – Косовскомитровачки округ. Према књизи Радослава Љ. Павловића „Копаоник“ написаној према прикупљеним подацима од 1934. до 1953. године - издање 2012. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је у изворишту Кошутовског потока, у подножју Равне горе (911м). У међама села су водотоци: Ибар, Церањска река, Бистрица, Бата(х)ирска – Мало ...

Read more

Порекло презимена, село Слатина (Лепосавић)

Порекло становништва села Слатина, општина Лепосавић  – Косовскомитровачки округ. Према књизи Радослава Љ. Павловића „Копаоник“ написаној према прикупљеним подацима од 1934. до 1953. године - издање 2012. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је северозападно од Церање, на десној страни Церањске реке, на косама брда Честе. Воде. Поред Церањске реке су потоци: Ацин поток и Поток у Зри ...

Read more

Порекло презимена, село Церања (Лепосавић)

Порекло становништва села Церања, општина Лепосавић  – Косовскомитровачки округ. Према књизи Радослава Љ. Павловића „Копаоник“ написаној према прикупљеним подацима од 1934. до 1953. године - издање 2012. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је на Церањском брду. У међама села су: Церањска река, брда Телишић, Равна гора (911м), Вилина стена (1104м), Исбосиште и извор Бела вода. Воде. ...

Read more

Порекло становништва, село Овчаре (Косовска Митровица)

Порекло становништва села Овчаре*, општина Косовска Митровица  – Косовскомитровачки округ. Према књизи Радослава Љ. Павловића „Копаоник“ написаној према прикупљеним подацима од 1934. до 1953. године - издање 2012. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је у подножју Веље чуке на Белом брду. Воде. Река је Бистрица, а воде су: Извор под Буквом, Селманов и Асанов извор. Земље и шуме. Њив ...

Read more

Порекло презимена, село Забрђе (Косовска Митровица)

Порекло становништва села Забрђе, општина Косовска Митровица  – Косовскомитровачки округ. Према књизи Радослава Љ. Павловића „Копаоник“ написаној према прикупљеним подацима од 1934. до 1953. године - издање 2012. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је на падини Вировског брега и на Лазу. У међама села су: Међерски – Дедињски поток, Дедињско брдо, Бистрица (река), Бадњевик, Забрђска ...

Read more

Порекло презимена, село Сељанце (Косовска Митровица)

Порекло становништва насеља села Сељанце, општина Косовска Митровица  – Косовскомитровачки округ. Према књизи Радослава Љ. Павловића „Копаоник“ написаној према прикупљеним подацима од 1934. до 1953. године - издање 2012. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је под брдима Мурсељевачкој чуки, Исљамовићкој чуки, на Преслу и под Висикучком (1358м). Међе села су: Седрава (река), Забрђска ...

Read more

Порекло презимена, село Ржана (Косовска Митровица)

Порекло становништва насеља села Ржана (по књизи Ржане), општина Косовска Митровица  – Косовскомитровачки округ. Према књизи Радослава Љ. Павловића „Копаоник“ написаној према прикупљеним подацима од 1934. до 1953. године - издање 2012. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Источно од Брзанца, у изворишту Ржанске реке и на странама брда Крша и Шеденице. У међама села су брда: "Кочица" – (К ...

Read more

Порекло презимена, село Брзанце (Лепосавић)

Порекло становништва насеља села Брзанце, општина Лепосавић – Косовскомитровачки округ. Према књизи Радослава Љ. Павловића „Копаоник“ написаној према прикупљеним подацима од 1934. до 1953. године - издање 2012. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је јужно од Борчана, под Ладовом, на десној (присојној) страни потока Пођеље или само Потока. Воде. Речице и потоци су: Бугарска река и П ...

Read more

Порекло презимена, села Борчане и Руцманце (Лепосавић)

Порекло становништва насеља села Борчане и Руцманце (по књизи Русманце), општина Лепосавић – Косовскомитровачки округ. Према књизи Радослава Љ. Павловића „Копаоник“ написаној према прикупљеним подацима од 1934. до 1953. године - издање 2012. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. БОРЧАНЕ и заселак РУСМАНЦЕ Село је на косама Брежина и Дела, а заселак Русманце је јужно од села, на Борју Русм ...

Read more

Порекло презимена, село Сочаница (Лепосавић)

Порекло становништва насеља села Сочаница, општина Лепосавић – Косовскомитровачки округ. Према књизи Радослава Љ. Павловића „Копаоник“ написаној према прикупљеним подацима од 1934. до 1953. године - издање 2012. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је јужно од Добраве, на долинским странама Добравске – Сочанске реке. У међама села су: Бељкуша, Зрича или Зрички поток, Попова ливада, ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top