Димитријевић

Порекло презимена, село Рујевица (Сокобања)

Порекло становништва села Рујевица, општина Сокобања – Зајечарски округ. Према књизи Петра Јовановића „Бања“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан. Положај села. Рујевица се налази такође на западном ободу бањског басена у продужењу Врбовца. Село лежи на језерској тераси на висини од 520 метара, испод њеног одсека, који је усечен у…

› више информација

Порекло презимена, села Прилике, Дубрава и Радаљево (Ивањица)

Порекло становништва у селима Прилике, Дубрава и Радаљево, општина Ивањица. Према књизи “Прилике, Дубрава и Радаљево”, Драгољуб М. Вујовић, Чачак 2002. Приредио сарадник портала Порекло Мирослав Здравковић.  Најстарији родови О данашњем становништву Прилика, Дубраве и Радаљева први трагови налазе се у пореским књигама (тевтерима) из 1833 и 1834г. У Приликама…

› више информација

Порекло презимена, варошица Текија (Кладово)

Порекло становништва варошице Текија, општина Кладово – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај насеља. Ово је најзападније и најсеверније насеље у Кључу. Велики текијски атар захвата угао који је Дунав начинио при прелазу са североситочног на југоситочни правац, те захвата земљиште…

› више информација

Порекло презимена, село Кладушница (Кладово)

Порекло становништва села Кладушница, општина Кладово – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село ј поред Дунава, већином на дунавским терасама и на површи Кључа а унеколико и на високим површима. А атару је средњи и доњи ток потока Шајне….

› више информација

Порекло презимена, варош Кладово

Порекло становништва вароши Кладово, општина Кладово – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај насеља. Јужни део атара је на површи Кључа а остали део је на дунавским терасама. Воде. Пијаћа вода се узима из бунара. У атару су „чесме“: Чеперка, Черкинова…

› више информација

Порекло презимена, село Мала Врбица (Кладово)

Порекло становништва села Мала Врбица, општина Кладово – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је у североисточном углу дунавског Кључа а атар се простире по дунавским терасама и мало по површи Кључа. Куће су на високој тераси поред Дунава….

› више информација

Порекло презимена, варошица Брза Паланка (Кладово)

Порекло становништва насеља Брза Паланка, општина Кладово – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај насеља. Насеље је на Дунаву; на северу и северозападу је крајинско село Река; на западу поречко село Мироч а на југу Купузиште и Уровица. Осим уске и…

› више информација

Порекло презимена, село Плавна (Неготин)

Порекло становништва села Плавна, општина Неготин – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је планинско, пошто је у извориштима реке Зимне и њене притоке Медвеђе, које извиру на Дели Јовану и његовим огранцима. Већи део атара чине брда и…

› више информација

Порекло презимена, село Поповица (Неготин)

Порекло становништва села Поповица, општина Неготин – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је северно од Сикола, на високој површи, у подножју и страни Дели Јована. Куће су у присоју на голој кречњачкој заравни којаје између Банићке Реке и…

› више информација

Порекло презимена, село Милошево (Неготин)

Порекло становништва села Милошево, општина Неготин – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је на обема странама Јасеничке Реке, где она, пошто је просекла видровачки плато, улази у неготинску равницу. Куће су на десној страни Јасеничке Реке и само…

› више информација