Порекло презимена, села Прилике, Дубрава и Радаљево (Ивањица)

Порекло становништва у селима Прилике, Дубрава и Радаљево, општина Ивањица. Према књизи “Прилике, Дубрава и Радаљево”, Драгољуб М. Вујовић, Чачак 2002. Приредио сарадник портала Порекло Мирослав Здравковић. 

Radaljevo
Радљево

Најстарији родови

О данашњем становништву Прилика, Дубраве и Радаљева први трагови налазе се у пореским књигама (тевтерима) из 1833 и 1834г.

У Приликама су пописани (1833): Михаиловићи, Јеремићи, Милутиновићи, Стефановићи, Алексићи, Келејанци – Калајановићи, Симеуновићи, Ивановићи, Даријевићи, Танасијевићи, Миловановићи, Гавриловићи, Милошевићи, Милорадовићи, Петровићи, Милићевићи, Теодор Шовићи, Попадићи, Јоксимовићи, Богдановићи, Димитријевићи, Ћосовићи, Милинковићи, Милисављевићи, Маринковићи, Нешковићи, Вуколићи, Богићевићи, Филиповићи, Сретеновићи, Бајовићи, Марковићи, Ароновићи, Варјаче, Станковићи, Луковићи, Стевовићи, Стевановићи, Ненадовићи, Вујовићи, Николићи и Муње. Дакле, и Вујовићи, који живе у Дубрави, очигледно, на овом примеру се уочава да се границе села у 19. веку унеколико мењане.

У Радаљеву су пописани: Бугари (први падеж: Бугарин), Дробњаци, Михаиловићи, Пејовићи, Аџемовићи, Јаћимовићи, Аћимовићи, Тутуни, Стевановићи, Авеићи, Станисављевићи, Јовановићи и Колари.

У Дубрави: Балмазовићи, Дрндаревићи, Дамњановићи, Петаковићи, Костадиновићи, Драгићевићи, Јанковићи, Грбе, Пантовићи, Мојсиловићи, Сретеновићи, Борисављевићи, Раковићи, Милисављевићи, Јекићи, Гавровићи, Зечевићи (први падеж: Зец) и Мићићи.

У Клепанима: Костићи, Ранковићи, Раичевићи, Ранковићи, Маслари и Станојевићи.

У Церови: Мутавчићи, Мутавчије, Јевтовићи, Костићи, Малиновићи, Главинићи, Бугари, Цвијовићи, Веселиновићи и Јездимировићи.

У Радаљеву презиме Дробњак упућује на порекло – област Дробњак у Херцеговини. Већ 1834. они су променили презиме (узимајући сродничка) у: Миленковиће, Тодоровиће, Гавриловиће, Секулиће, Станојевиће, Павловиће, Ђоковиће, Луковиће, Савиће, Илиће, Богосављевиће, Спасојевиће, Пејовиће, Аћимовиће, Тутуновиће, Аџемовиће, Стевановиће, Коларе, Ђуричиће (касније Ђоковићи), Николиће (касније Мандићи) и Јовановиће. Нешто касније ће ово учинити и Бојовићи и Мићићи. Бугарин је променио презиме у Јовичић.

Рабреновићи у Приликама

„Послије 1815. године највећи број Срба из средњег Потарја, међу којима је био и не мали број Рабреновића, одселио се преко Старог Влаха и населио у Западну Србију, Топлицу и Јабланицу.

Према предању, Рабреновићи који данас живе у Потарју, Рашкој области и Западној Србији поријеклом су од Храбрена (Рабреновића) – Милорадовића који су живели око Стоца и у долини ријеке Неретве у Херцеговини. Из околине Стоца и долине ријеке Неретве највећи број Храбрена одселио се у Аустрију, Русију и Црну Гору – Потарије. Према томе Рабреновићи који данас живе у Србији и у Црној Гори поријекло воде од Рабреновића из Херцеговине с тим што су Рабреновићи у Србији поријеклом од Рабрена из Потарија“ (Витомир Рабреновић, „Род Храбрена Милорадовића Рабреновића“, Београд, 1997, стр. 95.

Рабреновићи су населили околину данашњег Кисељака у Приликама и изградили куће. Аутор књиге о пореклу и насељавању Рабреновића, Витомир Рабреновић из Београда, саставио је родослов Рабреновића који живе у Приликама и почиње од Гаврила, Војислава и Бранка, затим родослов Рабреновића који живе у Сивчини и у Црњеву. Ова села су на подручју данашње општине Ивањица. Поред тога, 1996г, саставио је комплетан родослов Рабреновића, који потичу од кнеза Ђура и његових потомака: Саве, Луке, Ђорђија, Јована и Рада.

Данас поједини Рабреновићи из Прилика живе у Ивањици, Чачку, Београду и другим местима.П

Попис данашњег становништва Прилика, Дубраве и Радаљева дајемо по томе који род славу слави, уз попис броја домаћинстава.

Прилике

Стевањдан (9.1): Богдановићи 2к;

Ђурђевдан 6.5.: Гавриловићи 4к.

Пантелијевдан, 9.8: Пјевовићи 4к.

Симеундан 14.9: Миловићи 8к, Јовановићи 4к, Марковићи 2к и Јанковићи 1к.

Лучиндан, 31.10: Бајовићи 8к и Томанићи 8к.

Ђурђиц 16.11: Пантовићи 4к, Маринковићи 2к и Вуковићи 4к.

Аранђеловдан 21.11: Марковићи 20к, Рабреновићи 25к, Калајановићи 24к, Николићи 18к, Вуловићи 21к, Бугарчићи 26к, Милошевићи 10к, Стевићи 10к, Вујовићи 9к, Ајдачићи 3к, Станковићи 4к, Маловићи 8к, Маријановићи 4к, Симеуновићи 7к, Луковићи 2к, Лазовићи 3к, Младеновићи 6к, Попадићи 3к.

Алемпијевдан, 9.12: Ђоковићи 3к и

Никољдан 19.12: Божовић 1к, Караклајићи 2к и Вучићевић 1к.

Дубрава

Стевањдан 9.1: Софијанићи 5к, Благојевићи 6к и Стевановићи 8к.

Јовандан 20.1.: Грујовићи 1к,

Лазарева субота: Котуровићи 1к.

Ђурђевдан 6.5. Тодоровићи 2к и Гавриловићи 2к.

Госпођиндан 28.8: Сенићи 2к.

Лучиндан 31.10: Дамљановићи 17к и Поледице 4к.

Дмитровдан 8.11: Драгићевићи 1к.

Ђурђиц 16.11: Обрадовићи 37к, Мирчетићи 9к, Рајковићи 17к, Марковићи 2к, Ранђићи 1к, Довијанићи 2к, Сретеновићи 3к, Радојчићи 3к, Миловићи 4к, Јевђовићи 7к, Миловановићи 6к, Радојевићи 6к, Гавриловићи 6к, Вучићевићи 7к, Јанковићи 4к, Петаковићи 5к, Богдановићи 2к, Јовановићи 6к, Савићи 3к, Тодоровићи 9к, Пантовићи 13к, Пајовићи 4к, Ристивојевићи 9к, Мијаиловићи 3к, Милинковићи 7к, Кочевићи 1к, Игњатовићи 2к, Мијаиловићи 3к и Јекићи 3к.

Аранђеловдан 21.11: Николићи 3к, Гвозденовићи 6к, Станковићи 4к и Мојовићи 1к.

Никољдан: 19.12: Павловићи 2к, Костићи 20к, Вучићевићи 6к, Масларевићи 6к, Поповићи 2к, Савићи 2к, Николићи 2к, Јовановићи 5к, Томићи 5к, Балзамовићи 3к, Дрндаревићи 8к, Вујовићи 1к, Богићевићи 1к и Вуловићи 1к.

Радаљево

Јовањдан 20.1: Мићић 1к,

Ђурђевдан 6.5: Бојовићи 31к, Ђоковићи 24к, Спасојевићи 8к, Јосовићи 5к, Миловановићи 12к, Вуколићи 3к, Стевановићи 3к, Николићи 5к, Гавриловићи 8к и Милетићи 5к.

Срђевдан 20.10: Мићовићи 2к;

Лучиндан, 31.10: Пејовићи 21к, Станићи 3к и Јеремићи 8к.

Митровдан 8.11: Аџемовићи 6к, Поповићи 7к, Пантелићи 8к, Грујичићи 7к, Тодоровићи 1к, и Бојанићи 1к.

Ђурђиц 16.11: Стојићи 5к.

Аранђеловдан 21.11: Јовичићи 12к, Мојовићи 27к, Мојсиловићи 15к, Тошовићи 24к, Тутуновићи 24к и Стевановићи 3к.

Никољдан, 19.12: Араповићи 17к.

 

Данас Прилике имају 412, Дубрава 570, а Радаљево 350 домова – свега 1.332 са око 5000 становника. Ови су подаци променљиви.

P.S.

Прилике су 1948. имале 1.343с, у 2002. имале 1.395, а 1.311 у 2011., у томе 59 млађих од 5г, уз просечну старост од 43г.

Радаљево је 1948. имало 1.320с, 1010с у 2002, и 904с у 2011., у томе 44 млађа од 5г, уз просечну старост од 42,7г.

Дубрава је 1948. имала 1.682с, у 2002. 1.839, а у 2011. 1.695, у томе 63 млађих од 5 г (84 од 5 до 10), уз просечну старост од 43,1г.

ИЗВОР: “Прилике, Дубрава и Радљево”, Драгољуб М. Вујовић, Чачак 2002. Приредио сарадник портала Порекло Мирослав Здравковић.

Коментари (4)

Одговорите

4 коментара

 1. Slobodan Rabrenović

  Ako Vas interesuje knjiga Vitomira Rabrenovića: Rod Rabrenovića možete je dobiti na Vaš imail. Pozdrav

 2. dragan balmazovic

  Jedna od gresaka je da Balmazovici slave sv. Nikolu.Balmazovici su od Sipcica bratstva iz Pive koje slavi sv. Iganjatija Bogonosca,a od plemena su Malesevaca.

 3. Vesna Djuric

  Imaju u Dubravi i Stojkovici

 4. Milos Vujovic

  Kako mogu da porucim knjigu i da li ima neko kontakt od pisca Dragoljuba M Vujovica?