You Are Here: Home » Posts tagged "Obradović" (Page 8)

Poreklo prezimena, varoš Rača

Poreklo stanovništva varošice Rača, opština Rača – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj varošice. Varošica Rača je sva u dolinskoj ravni istoimene reke u podnožju kose Dolova. Ona je na levoj strani reke i raskrsnici Beogradskog i Topolskog Druma, koji kroz nju vode. Varošica nema seoski deo. Čaršija je na Beogradskom ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Prekopeča (Stanovo-Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Prekopeča, Gradska opština Stanovo, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Prekopeča je desno od potoka Zminjaka, leve pritočice Dračke Reke. Seoske kuće su razređene i podignute najugozapadnoj strani kose koja deli vodu Uglješnici i Dračkoj Reci. Celo selo je u „premagre ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Petrovac (Aerodrom-Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Petrovac (od 1991. godine u sastavu Kragujevca), Gradska opština Aerodrom, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Petrovac je na levoj strani Uglješnice i Lepenice a na obema stranama potoka Češma, leve pritoke Uglješnice. Glavni deo naselja je na temenu dveju onižih i p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Maršić (Pivara-Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Maršić, Gradska opština Pivara, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela. Maršić je udaljen od Kragujevca 40 minuta hoda prema severoistoku. On je na desnoj strani Lepenice, jugoistočno od Kragujevačkog Druma i železničke pruge Lapovo – Kraljevo. Kuće su podignute na ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Markovac (Velika Plana)

Poreklo stanovništva naselja Markovac (i zaseoka Pinosava) , opština Velika Plana – Podunavski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“, kao i knjizi Jovana Erdeljanovića "Etnološka građa o Šumadincima". Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj naselja. Markovac je na ravni lepeničke doline na onom mestu gde ona prelazi u Pomoravlje. Naselje je podignuto na levoj strani L ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kutlovo (Stanovo-Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Kutlovo, Gradska opština Stanovo, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela. Kutlovo je jedno od četiri lepenička naselja koje imaju izuzetan položaj, jer ne leži ni na jednoj tekućici. Ono je na stranama tri plećata brda: Glavice, Kalema i Kovionice. Selo je desnoj s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Malo Krčmare (Rača)

Poreklo stanovništva sela Malo Krčmare, opština Rača – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Malo Krčmare je sa obe strane Račanskog Druma i Potoka koji dolazi od Mandića. Ono je po stranama nekoliko brda među kojima su jaruge i jaružice. Severoistočno od sela dižu se Golubica i Visak, koji je nadvisio svu okoli ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Komogovina (Banija)

Poreklo stanovništva sela Komogovina, danas opština Donji Kukuruzari, a nekada Kostajnica. Prema istraživanju Miloša Kordića u njegovoj knjizi „Azbučnik sela Komogovine“. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić Nastanak sela i poreklo prezimena  Nekada su brda oko sela bila bogata vinogradima. A seljani vinom. Kako nisu mogli to svoje vino da potroše sami, a nisu imali kome ni da ga prodaju, oni u cent ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Korićani (Stanovo-Kragujevac)

Poreklo stanovništva naselja Korićani, danas u sastavu Grada Kragujevca, Gradska opština Stanovo, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Korićani su na obema stranama Lepenice, desno od Čačanskog Druma. Seoske kuće su po stranama Tolićkog Brda i Pireva a i pod kosom koja deli vodu Lepenice i nje ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kijevo (Batočina)

Poreklo stanovništva sela Kijevo, opština Batočina – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kijevo se prostire sa obeju strana Kijevačkog Potoka na dvema kosama, od kojih desna čini razvođe između Lepenice i potoka Grabovika a leva odvaja Kijevački Potok od Mladenove Vode i Dobrovodičkog Potoka. Vode. Selo ima sa ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top