You Are Here: Home » Posts tagged "Obradović" (Page 6)

Arački tefter za selo Radmilović (Gruža)

TEFTER SPAHIJSKOG PRIHODA (ARAČKI TEFTER) 1829/1830. godine ZA SELO RADMILOVIĆ  U KNEŽINI GRUŽI, KRAGUJEVAČKA NAHIJA IZVOR: Zbirka teftera 565, Arhiv Srbije, Beograd Vukman Vasiljević, 29 god. Staniša Marković, 34 god. Sreten Milovanović, 28 god. Stojan Radosavljević, 34 god. brat Antonije, 24 god. sin Sreten , 8 god. 5 .  Marko Perišić,  34 god. sin Paun, 16 god. Panto Marković, 29 god. brat Proko, 24 god. Đ ...

Read more

Arački tefter iz 1829/1930. za selo Toponica (Gruža)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Saša Zarić TEFTER SPAHIJSKOG PRIHODA (ARAČKI TEFTER) 1829/1830. ZA SELO TOPONICA U KNEŽINI GRUŽI, KRAGUJEVAČKA NAHIJA 1.        Mato Lazović - kmet brat Vojin brat Jovan brat  Milutin sin Milosav sin  Novica 2.        Jovan Krasojević sin  Milivoje sin Vukašin sin Aleksa sin  Panto sin Nikola sin Jestro 3.        David Paunović sin Radivoje 4.        Aleksa Živković brat S ...

Read more

Najstariji zapisi iz matične knjige venčanih crkve u Borču za 1837-1840. godinu

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Saša Zarić   1.       4. jula 1837. venčani Lazar Radosavljević iz Knića i  Cmiljana Milisavljević iz Konjuše, kum Jovan Karanović iz Zabojnice. 2.       21. oktobra 1837. venčani Radoje Petrović iz Knića i Stojana, ćerka Pavla Stefanovića iz Petropolja, kum Pavle Stanković iz Petropolja. 3.       4. oktobra 1837. venčani Aleksa Trifunović iz Knića i Stanika iz Grošnice, ku ...

Read more

Arački tefter iz 1829/1830. za selo Konjuša (Gruža)

TEFTER SPAHIJSKOG PRIHODA (ARAČKI TEFTER) 1829/1830. ZA SELO KONJUŠA U KNEŽINI GRUŽI,KRAGUJEVAČKA NAHIJA Izvor: Zbirka teftera 555, Arhiv Srbije, Beograd 1.       Nenad Jovanović 68 godina - kmet Pavle    38 godina Veso  32 godine Petar   22 godine Jovan  17 godina Marko  12 godina Aleksa  4  godine 2.       Radoje  Radovanović 78 godina Glišo  32 godine Stevan  27 Đorđe  12 godina Ignjat  8 godina 3.       V ...

Read more

Najstariji zapisi iz matične knjige krštenih (rođenih) crkve u Borču za 1837. godinu

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Saša Zarić Pored  popisa, crkvene knjige su najdragoceniji i najpouzdaniji izvor podataka o stanovništvu. Matične knjige su uvedene 1837. godine, tako da ne postoje stariji zapisi o krštenim, venčanim i umrlim. Svaki paroh crkve je bio u obavezi da u svojoj parohiji upisuje u matične knjige podatke o rođenoj deci, sklopljenim brakovima i umrlim  licima. U boračkoj crkvi su se, ...

Read more

Tefter spahijskog prihoda (arački tefter) 1829/1830. godine za selo Knić u knežini Gruži, Kragujevačka nahija

Zahvaljujući saradniku portala Poreklo Saši Zariću u prilici smo da objavimo dosad neobjavljen popis odnosno tefter spahijskog prihoda za selo Knić iz 1829/1830.  godine. Izvor: Zbirka teftera 626. Original se čuva u Arhivu Srbije u Beogradu Milan Babić    6 godina Gavrilo Babić 40 godina sin  Jovan  19 godina sin  Dimitrije  6 godina Petar Babić  29  godina Marko Babić   34 godine sin Radovan 7 godina Jovan ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Mrmoš (Aleksandrovac)

Poreklo stanovništva sela Mrmoš, opština Aleksandrovac - Rasinski okrug. Prema knjizi Milisava Lutovca „Župa Aleksandrovačka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Mrmoš je krajnje selo Župe idući prema Kruševcu, tamo gde reka Pepeljuša skreće prema severoistoku. Seoski atar se prostire sa obe strane reke. U reljefu se razlikuju tri dela; rečna ravan, padine prostranog bila i strane koje okomito pad ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dašnica (Aleksandrovac)

Poreklo stanovništva sela Dašnica, opština Aleksandrovac - Rasinski okrug. Prema knjizi Milisava Lutovca „Župa Aleksandrovačka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Današnja Dašnica je na gornjim delovima blago zatatalasanih površi. Naselje se razvija pored sokaka, po grupama, na srodičkoj osnovi stanovništva. Vode. Na sredini sela bila su tri bunara iz kojih se vodom snabdevalo celo selo. Međuti, ...

Read more

Poreklo stanovništva, selo Šljivovo (Aleksandrovac)

Poreklo stanovništva sela Šljivovo, opština Aleksandrovac - Rasinski okrug. Prema knjizi Milisava Lutovca „Župa Aleksandrovačka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Šljivovo leži na obodu kotlinice u dolini Vratarnice, u podnožju kose. Jedan deo njegovog atara prelazi preko prevoja Česma u predeo župskih vinograda. Zemlje i šume. Najvažniji seoski potesi su: Staro Selo – između današnjeg naselja i re ...

Read more

Poreklo prezimena, varoš Raška

Poreklo stanovništva varoši Raška – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Gotovo na sredini puta koji vodi dolinom Ibra iz Zapadnog Pomoravlja i vezuje Rašku oblast sa Kosovom i Metohijom, na levoj rečnoj terasi podignute su kuće, trgovačke i zanatlijske radnje varošice Raška. Na ovom mestu se stiču tri doline: ibarska, koja je sa istočne stran ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top