Autor

Zlatan Stević

Poreklo prezimena, Burovac (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Burovac, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi “Mlava, Homolje, Zvižd” (Naselja – Poreklo Stanovništva – edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan Stević.Položaj selaSelo se nalazi na stranama Burovačkog Potoka, a na kosama brda Liparčića, te izgleda kao da je u provaliji ispod ovoga brda….

› više informacija

Poreklo prezimena, Knežica (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Knežica, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi “Mlava, Homolje, Zvižd” (Naselja – Poreklo Stanovništva – edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan Stević.Položaj selaNa odstojanju od jednog kilometra severo-istočno od varošice Petrovca, nalazi se selo gornjeg imena. Kuće seoske poređane su na obalama dvaju potoka…

› više informacija

Poreklo prezimena, Pankovo (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Pankovo, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi “Mlava, Homolje, Zvižd” (Naselja – Poreklo Stanovništva – edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan Stević.PankovoPoložaj sela.Pankovo se nalazi na brdskoj kosi, oko jedne jaruge, kojom za vreme kiša teče istoimeni potok.Tip sela.Pankovo je zbijeno selo. Kuće njegove…

› više informacija

Poreklo prezimena, Vošanovac (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Vošanovac, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi “Mlava, Homolje, Zvižd” (Naselja – Poreklo Stanovništva – edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan Stević.VOŠANOVACPoložaj selaVošanovac  se nalazi na stranama potoka Bučina, koji se uliva u Čokordin. Kuće seoske su po brdskim stranama, koje ovaj potok opkoljavaju.Tip…

› više informacija

Poreklo prezimena, Vezičevo (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Vezičevo, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi “Mlava, Homolje, Zvižd” (Naselja – Poreklo Stanovništva – edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan Stević.Položaj selaVezičevo sa nalazi na stranama brda Parloga i Jorgovana i to oko potoka Klisura, koji prolazi kroza sredinu sela. U samome koritu…

› više informacija

Poreklo prezimena, Malo Laole (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Malo Laole, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi “Mlava, Homolje, Zvižd” (Naselja – Poreklo Stanovništva – edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan StevićPoložaj selaU ravnici mlavskoj, na sredini puta između Petrovca i Ždrela, baš na samoj desnoj obali ove reke, poređane su kuće Malog…

› više informacija

Poreklo prezimena, Veliko Laole (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Veliko Laole, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi “Mlava, Homolje, Zvižd” (Naselja – Poreklo Stanovništva – edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan StevićPoložaj selaVeliko Laole nalazi se u mlavskoj ravnici na polovini puta, što iz Petrovca u Šetonje vodi. Kuće seoske su poređane iznad…

› više informacija

Poreklo prezimena, Ćovdin (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Ćovdin, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi “Mlava, Homolje, Zvižd” (Naselja – Poreklo Stanovništva – edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan StevićPoložaj selaĆovdin se nalazi na onoj brdskoj kosi, što deli vodu Šetonjskoj Reci i Busuru pritokama Mlavinim sa leve joj strane. Kuće seoske…

› više informacija

Poreklo prezimena, Šetonje (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Šetonje, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi „Mlava, Homolje, Zvižd“ (Naselja – Poreklo Stanovništva – edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla, Zlatan StevićPoložaj sela Kao parnik Ždrelu na levoj obali Mlave, jedva 10 minuta od ove daleko, nalazi se selo Šetonje, na jednoj prostranoj ravnici,…

› više informacija

Poreklo prezimena, Bistrica (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Bistrica, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi “Mlava, Homolje, Zvižd” (Naselja – Poreklo Stanovništva – edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan StevićPoložaj selaBistrica je u ravnici, na obalama Suve  Reke, pritoke Mlavine sa desne strane. Kuće su ovoga sela baš na onom mestu, gde…

› više informacija