Nikola Laketa

Autor

Nikola Laketa

Profesor istorije. Rođen je 18. decembra 1949. godine u selu Plužinama, opština Nevesinje, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Nevesinju 1969. godine. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1974. godine. Kao profesor istorije radio je u gimnaziji ”Aleksa Šantić” u Nevesinju od 1974. do 1985. godine, a zatim u Metalurškoj školi u Zenici od 1985. do 1992. godine. Poslije izbijanja rata u u Bosni i Hercegovini izbjegao je s porodicom u Banja Luku. Radio je u Poljoprivrednoj školi od 1992. do juna 1997. godine. Od 8. jula 1997. godine sa porodicom: suprugom Željkom, sinom Nebojšom i kćerkom Nikoletom živi i radi u gradu Vulongongu, Novi Južni Vels u Australiji. Piše na mnogim elektronskim portalima: Serbian kafe, Virtualna Hercegovina, Radio Nevesinje, Poreklo, na istorijske teme, najviše o porijeklu srpskih porodica i seobama srpskog stanovništva od najstarijih vremena pa sve evo do danas. I sam je učesnik poslednjeg velikog talasa seoba sa kraja 20. vijeka koji je uslovio njegov dolazak u daleku Australiju na šesti kontinent. Objavljivao radove u novinam i časopisima: Srpski glas iz Melburna, Australija i Nezavisne novine, Toronto Kanada. Zajedno sa prof. dr Milošom Okukom napisao je knjigu MORINE, planina u Hercegovini koja je štampana u Beogradu 2017. u 500 primeraka. Knjiga opisuje ovu čudesno lijepu hercegovačku planinu ljude i burne istorijske događaje koji su se tokom istorijskog vremena odigrali na prostoru Morina u Hercegovini.

Nevesinjska puška 1875.

To je prva puška od ustankaU glasitu polju Nevesinju,Koja puče za srpsku slobodu.Prva puška i prva pobjeda….Početkom mjeseca jula 2020. godine, navršava se jedan slavni jubilej  – 145 godina, od početka ustanka Srba u Bosni i Hercegovini, protiv Turaka i njhove vlasti, koji je poznat pod imenom Nevesinjska puška iz…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Krekovi (Nevesinje)

Poreklo stanovništva u selu Krekovi, opština Nevesinje. Priredio saradnik portala Poreklo prof. Nikola Vladov Laketa.Selo Krekovi nalazi se u sjevernom dijelu Nevesinjskog polja ispod planine Crvanj i njegovih nižih obronaka Krečkog brda po kome je selo dobilo svoje ime. Nadmorska visina sela je oko 85o m. Idući putem od Nevesinja…

› više informacija

Poreklo prezimena, Kifino Selo (Nevesinje)

Poreklo stanovništva u Kifinom Selu, opština Nevesinje. Priredio saradnik portala Poreklo prof. Nikola Vladov Laketa.Kifino Selo nalazi se na desnoj obali rijeke Zalomke na njenom ulasku u Nevesinjsko polje leži na kraškoj zaravni i na ivici polja. Selo se nalazi na raskrsnici puteva koji su išli sa zapada na istok…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Zalom (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Zalom, opština Nevesinje. Priredio saradnik portala Poreklo Nikola Vladov Laketa.Selo Zalom smješteno je u srednjem toku rijeke Zalomke na njenoj lijevoj obali. Obala je strma i neprohodna dugo vremena nije bilo dobrog puta iz korita rijeke do Zaloma. Ovo je tipično visoko planinsko selo sa veoma velikom…

› više informacija

Nevesinjska Površ – sela Koleško (sa zaseocima Plužine, Vjetrače, Balabani, Rilja i Ribalj Teg, Crgovo, Donja Rilja) i Slivlja

PIŠE: prof. Nikola Vladov LaketaNevesinjska Površ nalazi se na sjevero-istočnoj strani opštine Nevesinje na desnoj obali rijeke Zalomke. Smještena je u jednom plićem polukružnom obliku, otvorena prema jugu i koritu rijeke Zalomke. Ispresijecana je poprečnim strmim ulegnućima i dolinama planinskih bujičnih potoka: plužinskim, gajskim, balabanskim, riljskim i slivskim, koji teku…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Plužine (Nevesinje, Republika Srpska)

Selo Plužine ( Gornje i Donje) pripada katastarskoj opštini (K.O.) Koleško u opštini Nevesinje. U širem smislu pripada planinskom dijelu opštine koji je poznat pod imenom Nevesinjska Površ. Pored Plužina tu spadaju oblžinja sela: Gaj, Gornje Selo, Balabani, Rilja, Ribalj Teg i Vrtič. Prema nadmorskoj visini koja je dosta velika od 900…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Biograd (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Bigoradkod Nevesinja. Priredio saradnik portala Poreklo prof. Nikola Vladov Laketa.U Biograd pod Kuline nevesinjci sabor čine.Prije 120 godina istraživači Hercegovine ostavili su zapis o hercegovačkom selu Biograd:”Selo i seoska opština nalazi se 4 km južno od Nevesinjskog Polja. Zemljište na kome je selo, sastavljeno je od vododrživih…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Bratač (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Bratač, opština Nevesinje. Priredio saradnik portala Poreklo prof. Nikola Vladov Laketa.Hercegovačko selo Bratač nalazi se na lijevoj obali rijeke Zalomke na izlazu iz kanjona u ravno Nevesinjsko polje. Selo je smješteno na jednoj kraškoj zaravni na istočnoj strani kraškog Nevesinjskog polja u prisojnoj strani pružajući se u…

› više informacija