Милосављевић

Порекло презимена, село Горњи Ступањ (Александровац)

Порекло становништва села Горњи Ступањ општина Александровац, Расински округ. Према књизи Милисава Лутовца „Жупа Александровачка“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Горњи Ступањ лежи на долинским странама косе која се благо спушта према равни око Велике Реке (Пепељуша), у коју овде утиче Мала Река. Једним делом насеље се спустило до…

› више информација

Порекло презимена, село Кладушница (Кладово)

Порекло становништва села Кладушница, општина Кладово – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село ј поред Дунава, већином на дунавским терасама и на површи Кључа а унеколико и на високим површима. А атару је средњи и доњи ток потока Шајне….

› више информација

Порекло презимена, село Уровица (Неготин)

Порекло становништва села Уровица, општина Неготин – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је у северозападном делуКрајине чији атар заузима доњи ток Вратњанске Реке са сливовима Уровице и Буљевице, саставица Уровичке Реке, које извиру у Великом Гребену и Мирочу….

› више информација

Порекло презимена, варошица Штубик (Неготин)

Порекло становништва варошице Штубик, општина Неготин – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај насеља. Насеље је на површи високој око 300 метара на којој су брда: Врело, Карађорђево и друга. Куће су са обе стране реке Замне и потока Штрковца, а…

› више информација

Порекло презимена, село Шаркамен (Неготин)

Порекло становништва села Шаркамен, општина Неготин – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Атар овога села је на странама Шаркаменске, Врелске и Поповичке Реке. Куће су на левој страни Шаркаменске и Врелске Реке а само их неколико има на левој…

› више информација

Порекло презимена, село Јасеница (Неготин)

Порекло становништва села Јасеница, општина Неготин – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Мањи део сеоског атара је на десној а већи на левој страни највеће реке у Крајини, која је, по имену овог села, названа Јасеничке Река. Куће су…

› више информација

Порекло презимена, варошица Салаш (Зајечар)

Порекло становништва варошице Салаш, Град Зајечар – Зајечарски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај насеља. Северни и источни део атара је јаче изделила Слашка Река са притокама. Остало земљиште је заравњено а на западу је подводна површ. Према селима Дубочану и Глоговици…

› више информација

Порекло презимена, село Метриш (Зајечар)

Порекло становништва села Метриш, Град Зајечар – Зајечарски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан.   Положај села. Село је на површи са обе стране Сиколске Реке, чија је долина широка а стране благе. Површ је заравњена, осим малих узвишења и плитких долина потока…

› више информација

Порекло презимена, село Смедовац (Неготин)

Порекло становништва села Смедовац, општина Неготин – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај насеља. Смедовачки атар захвата средину ниске заравни, на којој су Тамнич и Рајац. Зараван су изделили изворни делови Тамничког, Орашачког и Рогљевског Потока. Куће су у плитокој и…

› више информација

Порекло презимена, варошица Рајац (Неготин)

Порекло становништва варошице Рајац, општина Неготин – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај насеља. Рајац је североисточно од Тамнича, атар му захвата равницу поред Тимока и југоисточни део заравни на западу од села. Куће су испод Белог Брега, стрмог завршетка заравни…

› више информација