Milodan

6. avgusta 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Gornja Budrika (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Gornja Budrika, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je pored Morave, na njenoj levoj strani, i penje se uz brdo Kodra Kišes (Crkveno Brdo). Morava često s proleća i…

› više informacija

6. avgusta 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Devaja (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Devaja (po knjizi Devaje), opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je u dolini Devajskog Potoka, između brda Visoče, Goleša i Kosmajke. Voda za piće dobija se iz bunara po…

› više informacija

6. avgusta 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Cernica (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Cernica, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je u proširenju doline Cerničke Reke i penje se uz levu stranu doline. Voda za piće dobija se iz izvora i bunara…

› više informacija

6. avgusta 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Donja Budriga (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Donja Budriga, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je ravnici na Cerničkoj Reci. Voda za piće dobija se iz bunara kojih ima po dvorištima i na ulicama.Zemlje i šume.Topografski…

› više informacija

6. avgusta 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Nosalje (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Nosalje, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je na desnoj obali Morave, u ravnici, ispod kose „Drum“. Voda za piće dobija se iz Morave; u selu ima i bunara,…

› više informacija

2. avgusta 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Ribnik (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Ribnik, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je u podnožju Skopske Crne Gore, na izlazu Ribničke Reke u ravnicu, a između kose „Drum“ i brda Goleša. Voda za piće…

› više informacija

1. avgusta 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Đelekare (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Đelekare (po knjizi Đerekare), opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je na podnožju ogranaka Skopske Crne Gore, delom u ravnici, a delom po brdima. Voda za piće dobija se…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Grnčar (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Grnčar, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je u ravnici, na desnoj strani reke Grnčarke. Do pre 50 godina se voda za piće dobijala iz izvora „Šopot“ i reke….

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Donja Stubla (Vitina)

Poreklo stanovništva Donja Stubla, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj  i tip  sela.Selo je na severnoj padini brda Stublovače. Tipa je razbijenog, ali su mala rastojanja između mahala. Deli se u tri mahale, koje se…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Vrnez (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Vrnez, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je pri vrhu jednog većeg proširenja doline Vrneškog Potoka. Vodom za piće selo se snabdeva iz jedne jake česme.Zemlje i šume.Topografski su…

› više informacija