Poreklo

Račišće – hercegovačka naseobina na Korčuli

Račišće je selo na severnoj strani ostrva Korčula, najbliže Pelješcu, a osnovali su ga doseljenici hercegovačkog porekla 1672. godine. Doveli su ih Mlečani, nakon Kandijskog rata, pošto su ratovali na njihovoj strani. Stanovništvo Račišća se mnogo razlikovalo od ostalih stanovnika Korčule, po jeziku, običajima, nošnji i naravi. U Prvom svetskom…

› više informacija

6. avgusta 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Gornja Budrika (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Gornja Budrika, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je pored Morave, na njenoj levoj strani, i penje se uz brdo Kodra Kišes (Crkveno Brdo). Morava često s proleća i…

› više informacija

6. avgusta 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Devaja (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Devaja (po knjizi Devaje), opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je u dolini Devajskog Potoka, između brda Visoče, Goleša i Kosmajke. Voda za piće dobija se iz bunara po…

› više informacija

6. avgusta 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Cernica (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Cernica, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je u proširenju doline Cerničke Reke i penje se uz levu stranu doline. Voda za piće dobija se iz izvora i bunara…

› više informacija

6. avgusta 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Donja Budriga (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Donja Budriga, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je ravnici na Cerničkoj Reci. Voda za piće dobija se iz bunara kojih ima po dvorištima i na ulicama.Zemlje i šume.Topografski…

› više informacija

6. avgusta 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Nosalje (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Nosalje, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je na desnoj obali Morave, u ravnici, ispod kose „Drum“. Voda za piće dobija se iz Morave; u selu ima i bunara,…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Klokočevac (Majdanpek)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Žarko MilovanovićKlokočevac je seosko naselje razbijenog tipa, na (100 – 420 m) dolinskim stranama (veći deo na desnoj) Porečke reke, desne pritoke Dunava, istočnim padinama Liškovca i zapadnim padinama Velikog Grebena, s obe strane puta ka Dunavu i Kladovu, 32 km jugo-istočno od Majdanpeka. Površina atara…

› više informacija

2. avgusta 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Ribnik (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Ribnik, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je u podnožju Skopske Crne Gore, na izlazu Ribničke Reke u ravnicu, a između kose „Drum“ i brda Goleša. Voda za piće…

› više informacija

1. avgusta 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Đelekare (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Đelekare (po knjizi Đerekare), opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je na podnožju ogranaka Skopske Crne Gore, delom u ravnici, a delom po brdima. Voda za piće dobija se…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Grnčar (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Grnčar, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je u ravnici, na desnoj strani reke Grnčarke. Do pre 50 godina se voda za piće dobijala iz izvora „Šopot“ i reke….

› više informacija