Poreklo prezimena, selo Kišna Reka (Glogovac) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Kišna Reka, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1 Poreklo stanovništva sela Kišna Reka, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1 Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Kišna Reka (Glogovac)

Poreklo prezimena, selo Kišna Reka (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Kišna Reka, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Kišna Reka je poznata i pod imenima: Krža Reka i Kržna Reka. Selo se nalazi na blagoj uzvišici koja se zove Gurina. Iznad sela je Klisura Kišna Reka. Kroz selo protiče potok Kišna Reka.

Starine u selu.

Iznad Kišne Reke nalazi se brdo i na njemu postoje temelji stare crkve, koje narod zove Kisha. Okolo sela nalaze se brežuljci Čuka i Makar laz. Do sela je toponim Pešter.

Tip sela.

Kišna Reka pripada džematskom tipu dreničkih sela, sa zbijenim mahalama. Uz kuće i okućnice nalaze se i bašte, kojima se poklanja osobita pažnja i koje se navodnjavaju. Seosko groblje se nalazi u blizini sela. U selu postoji i seoski han. U starini je selo bilo ispod današnjeg seoskog naselja u polju. Iz ekonomske računice, to zemljište je pretvoreno u obradivo, a selo se preselilo pod samo brdo.

Legende o selu.

Prema narodnoj legendi kod Arbanasa u Kišnoj Reci, kada je Kraljević Marko prolazio jednom prilikom preko Kosova, jašući na svome Šarcu, svratio je u Kišnu Reku, gde je na kamen stao zajedno sa svojim Šarcem, pa su im se u kamenu utisnule noge, te se tako i danas taj kamen po Kraljeviću Marku naziva. U ataru Kišne Reke nalazi se i brdo Palenik, koje je taj naziv dobilo, prema tradiciji, što su u drevnoj starini tu postojale palate.

Vode.

Mnoge seoske kuće imaju u okućnici bunare, čiju vodu upotrebljavaju za piće i druge kućevne potrebe. Selo ima i kolektivnu seosku šumu.

Ostali podaci o selu.

U katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. godine, navodi se selo Kniža Reka, sa 13 kuća, od toga je 11 srpskih, a dve jermenske. Danas je to dreničko selo Kišna Reka. U navedenom popisu iz 1455. godine, navodi se daje selo imalo jedan sezrnski mlin, čiji se prinos godišnji računao 120 akči, a feudalni dohodak 15 akči.

Prema statističkim podacima iz 1914. godine, Kišna Reka je imala sa zaseokom Beriš 432 stanovnika.

Prema statističkom popisu stanovništva iz 1921. godine, Kišna Reka je imala 281 stanovnika, sa 44 domaćinstva.

Poreklo stanovništva.

Prema ispitivanjima naselja i porekla stanovništva u 1935. godini, u Kišnoj Reci je obitovalo sledeće stanovništvo prikazano po rodovima i fisovima.

Arbanasi:

-Orlat, fis Bitić, 4 kuće. Ovaj se rod doselio 1835. godine iz Orlata — Podrima, kojom prilikom se doselila jedna kuća, a u Orlatu i danas imaju svoje bratstvenike. Dugo vremena su u Kišnoj Reci bili čifčije na imanju prištinskog Alil – age.

-Graćec, fis Sop, 1 kuća. Poreklom su iz Graćeca na Kosovu, odakle su preseljeni u Medevce, pa odatle u Kišnu Reku 1895. godine.

-Dugol, fis Gaš, 1 kuća. Poreklom su iz sela Duge – Drenica, odakle su 1865. godine, prešli u selo Nekovce, pa odatle 1885. godine preseljavaju se u Kišnu Reku.

-Bajraktarović, fis Šalj, 5 kuća. Poreklom su iz Banjice u Drenici, odakle su se doselili 1815. godine. Doseljeni su na imanje koje su kupili od nekoga Gara – age iz Vučitrna, a doseljena je jedna kuća.

-Alšić, ronđa Đoka, fis Beriš, 6 kuća. Poreklom su iz Arbanije, odakle se doselila jedna kuća 1755. godine.

-Garović, fisa Šalj, 3 kuće. Ovaj rod je poreklom iz okoline Prizrena, odakle se doselila jedna kuća 1785. godine. Od ovoga roda je 1815. godine, jedna kuća odseljena u Vučitrn.

-Suljović, fis Šalj, 4 kuće. Starinom su od Šalje – Arbanija, a u Kišnu Reku je doseljena jedna kuća iz Junika – Metohija 1775. godine, zbog krvne osvete je pobegla.

-Nuović, fis Šalj, 9 kuća, srpskoga su porekla. Ovaj rod pripada bratstvu Ćelović. Poreklom su iz kosovsko-metohijskih predela. U Kišnu Reku su doseljene dve kuće 1735. godine. Zatim, od ovoga roda se odselila jedna kuća 1785. godine u Vučitrn. Starinom su srpskoga porekla i pripadaju bratstvu Ćelović.

-Živina, fis Kastrat, 5 kuća. Starinom su iz Bušata – Arbanija, odakle se doselila jedna kuća 1695. godine. Oni svoj fis nazivaju i imenom Kastrat – Hot. Migracioni put ovoga roda iz Arbanije kretao se preko Đakovičkog hasa na Kosovo, pa sa Kosova u Drenicu. Od ovoga roda je jedna kuća odseljena 1917. godine u Glogovac — Drenica, pa je odatle 1925. godine, odseljena za Tursku.

-Ćelović, fis Šalj, 10 kuća. Srpskoga su porekla i u bratsveničkom srodstvu su se Nuovićima, iz kosovsko-metohijskih predela.

-Ikol, fis Kastrat, 4 kuće. Poreklom su iz Malesije — Arbanija, odakle se doselila jedna kuća 1805. godine. Od ovoga roda se odselila jedna kuća 1835. godine u selo G radicu — Drenica.

Prema iznetome, u 1935. godine u Kišnoj Reci su obitovali smo arbanaški rodovi i to: 11 rodova, sa 52 kuće. Od toga dva roda sa 19 kuća su srpskoga porekla.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Kišna Reka je imala 550 stanovnika, od toga 291 muških i 259 ženskih, sa 64 domaćinstva.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top