Poreklo prezimena, selo Izvor (Novo Brdo) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Izvor, opština Novo Brdo  - Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. Poreklo stanovništva sela Izvor, opština Novo Brdo  - Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Izvor (Novo Brdo)

Poreklo prezimena, selo Izvor (Novo Brdo)

Poreklo stanovništva sela Izvor, opština Novo Brdo  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo je na jugoistočnom podnožju planine Koziice, po kosama u proširenju doline Krive Reke. Većim delom je na desnoj strani doline.

Vode.

Vodu za piće dobija iz izvora i bunara.

Zemlje i šume.

Topografski su nazivi za njive i šumu: Svračak, Ramiište, Podsvračak, Tanki Zabeja, Gosalina, Šumati Rid i Rosulja.

Tip sela.

Selo je razbijenog tipa. Deli se u 5 mahala: Svračak, Tanki Zabeja, Izvor ili Stari Izvor, Šumati Rid, i Antanaskovu Mahalu. Samo poslednja nosi naziv po rodu koji u njoj živi. Udaljenja između mahala su oko 1 km. Kuće u mahalama su grupisane.

Postanak sela.

Selo je staro. Postoji predanje da je u Izvoru živeo neki vrlo bogat katolik, po imenu Jovan. Pričaju da se usudio da u turskog cara zatraži kćer i da mu je ovaj dao. Ali kad je car došao Jovanu u „pravne“, kći mu kaže da joj je muž hrišćanin. Car povede kćer u goste, ali je više ne vrati. Jovan zato zarati sa carem, par ga savlada i zapali mu konake. Od vatre se iz Jovanovih konaka zlato lilo kao voda. U Izvoru ima još Srba starinaca.

Poreklo stanovništva.

U mahali Svračak žive rodovi:

-Ivini ili Svračani (12 k., sv. Nikola i sv. Arhanđeo). Ova druga slava im je kao zavetina zbog pronađenog izgubljenog deteta. Starinom su iz okoline Vlasotinaca. Pre 170 godina su doseljeni u Vidinu (Marevce), potom uskoro prešli u Vlase, pa u Izvor.

-Marinkovi (3 k., sv. Nikola); preseljeni iz Paralova pre 70 god.

-Đerekarci (3 k) su fisa Beriša, arbanaški muhadžirski rod; doseljeni iz Đerekara (Jablanica).

-Krivača (2 k.), arbanaški muhadžirski rod, od fisa Beriša, doseljen iz Krivače (Jablanica).

Propaštica (3 k.), arbanaški muhadžirski rod od fisa Krasnića, iz Propaštiie (Lab). Sva su tri roda doseljena 1878 godine.

U mahali Tanki Zabeja:

-Đorđijanci (2 k., sv. Nikola), su starinci.

-Mitrovci (7 k.. sv. Jovan Krstitelj); doseljeni pre 120 godina iz Virova (Marevce). Tri kuće od ovih žive u mahali Izvor.

-Mirkovići (1 k., Mitrovdan); preseljeni pre 45 godina iz Bostana, od roda Ristića. Dalja starina kao kod Ristića u Bostanu.

U mahali Izvor:

-Maksimovići (1 k., sv. Jovan Krstitelj); doseljeni pre 100 godina iz Bostana, od roda Martinovi. Dalja starina kao kod Martinovih y Bostanu.

-Perići (3 k., Vavedenje); doseljeni iz Desivojca pre 150 godina.

-Mirkovci (6 k., sv. Nikola); preseljeni iz Paralova pre 70 godina.

-Stevanovci (2 k., Mitrovdan), nepoznatog porekla.

U mahali Šumati Rid:

-Perovići (3 i., sv. Jovan Krstitelj); preseljeni iz Bostana pre 80 godina.

-Kukutići (3 k., sv. Nikola); doseljeni iz Gumišta (G. Morava) pre 110 godina.

-Kopiljaci (4 k., sv. Petka); preseljeni iz Dragolisice (Marevce) pre 70 godina.

U Antanaskovoj Mahali živi rod:

-Antanaskovci (4 k., sv. Arhanđeo), starinci iz Starog Izvora. Na sadašnje mesto preseljeni pre 100 godina zato što im se u kući obesila devojka koju su silom ugrabili za nekog svog mladića.

IZVOR: Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top