Poreklo prezimena, selo Crcavac (Leskovac)

6. jula 2016.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Crcavac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Ispod Asanove Čuke, gde nastaju proširenja Klisure i prestaje prava Klisura, sa desne strane Veternice u podnožju pošumljenoga brda Koprive nalazi se selo Crcavac, prema kojem su sa leve strane poslednje kuće Gaginca i Barja. Selo je na kosi, koja se pruža između Veternice i Kaluđerske Doline. Kuće su po onoj strani kose, koja je okrenuta Veternici, po površini kose kuda vodi seoski put, po kosanicama i padinama (zaravnima) na strani kose, na podnožju ove, gde prelazi u ravan doline a na ivici Kaluđerskih Livada.

Zemlje,  šume i vode.

Izuzev naziva Kopriva, Kaluđerska Dolina i Kaluđerske Livade, sva ostala mesta – šume, njive, livade, kladenci i dr – nose nazive po imenu onih Arnauta, koji su živeli u selu do 1878. godine, čija je bila sva seoska zemlja.

Zemlja im je oko kuća, samo zabrane i po koju njivu i livadu imaju dalje od kuća – to su njive nedavno kupljene ili su nastale krčenjem šuma (trševine).

Tip sela.

Selo je razbijenog tipa. Nije podeljeno na ma(ha)le. Kuće su raspoređene kao pojedinačne ili u grupama – po porodicama; međusobno udaljene po 250-350 ili 350-500 koraka; dok su kuće u grupama veoma blizu jedna drugoj – od 10-20 ili 20-30 koraka dok neke razdvaja samo put.

Kuće u ovom delu sela, gde su se stanovnici raselili na utrini su razbijenije. Te kuće su u šumi, rastavljene dolinama ili kosanicama.

Do 1878. godine Crcavac je bio zasebno selo. Danas sa Rapanjom Barom i Kaluđercem čini jedno selo – Kaluđerce i smatra se kao mala ovog sela. Danas je Crcavac zasebno selo u kome je, u vreme pisanja ove knjige, bilo 23 kuće.

Starine u selu.

Sa desne strane Veternice ispod kuće Mladena Nikolića, doseljenika iz Poljanice – sela Kruševa Glava, postoje „zidine“ od nekadašnje crkve Sv. Nikole, koja je obnovljena.

Na nekoliko mesta u ataru Crcavca ima ostataka nekadašnjih grobalja, koja su jamačno bila srpska. Tu se vide šiljata kamenja, urasla u travu. Neki vele, da su na tim mestima bila „latinska“ groblja. Jedno takvo groblje, kažu, postoji sa leve strane Veternice , iznad livada.

Postanak sela i poreklo stanovništva.

Pre Arnauta, koji su u Crcevcu živeli do 1878. godine, ovo selo je bilo srpsko. U njemu su živeli Srbi „Šopovi“, koji su se, dolaskom Arnauta, raselili. Arnauti su se doselili iz obližnjeg sela Barja. Majka im je, vele, bila „kaurka“ – Srpkinja. Do 1878. godine u Crcevcu je bilo 5 kuća. Za vreme oslobođenja, 1878. godine, Arnauti su se iselili iz Crcavca da bi se potom selo ponovo naselilo Srbima.

-Stamenković (Stevan), Đurđic, je došao iz Tumbe.

-Stevanović (Novko), Đurđic – iz Tumbe.

-Živković (Stojan), Nikoljdan – iz Tumbe.

-Srbinski (Jovan, Stevan), Sv. Đorđe – iz Golemog Sela.

-Disini (Stanko, Vidosav i Stevan), Aranđelovdan, su iz Mijakovca od Crcinaca.

-Pavlović, Baba-Najdin (Mladen), Aranđelovdan, je iz Studene.

-Ristić-Kovačev (Trajko), Nikoljdan, je iz Streška.

-Đorđević (Manča), Aranđelovdan, je iz Kruševe Glave.

-Stevanović (Trajko), Aranđelovdan, je iz Streška.

-Zdravković (Mija), Nikoljdan, je iz Streška.

-Stojanović (Mihajlo), Aranđelovdan, je iz Streška.

-Ristić (Miloš), Nikoljdan, je iz Solačke Sene.

-Milošević (Zdravko), Nikoljdan, je iz Kruševe Glave.

-Sentić (Velimir), Nikoljdan, je iz Kruševe Glave. Ubijen je.

-Mladenović*(Petar) je iz Kruševe Glave, iz Boškovske porodice.

-Nikolić *(Mladen) je iz Kruševe Glave.

-Jovanovići (Petar, Radosav i Vidosav), Aranđelovdan, su iz Kruševe Glave.

-Stanković* (Stoilko), Nikoljdan, je iz Mijakovca.

-Milošev* (Vasiljko) je iz Kruševe Glave.

-Đorđijin (Stanojko), Lučindan i Sv. Oce, je iz Jabukova.

-Gmitrov* (Anta) je iz Mijakovca, od Rdovske porodice.

*Ne kaže se koju slavu slave.

Krste se na Sv. Jovana.

IZVOR: Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.