Pleme Ćeklići Reviewed by Momizat on . PIŠE: Saradnik portala Poreklo Nebojša Babić Pleme Ćeklići nalazi se u središnjem zapadnom delu Katunske nahije, na širokom području koje se na jugu i jugozapadu PIŠE: Saradnik portala Poreklo Nebojša Babić Pleme Ćeklići nalazi se u središnjem zapadnom delu Katunske nahije, na širokom području koje se na jugu i jugozapadu Rating: 0
You Are Here: Home » Autori » Nebojša Babić » Pleme Ćeklići

Pleme Ćeklići

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Nebojša Babić

Pleme Ćeklići nalazi se u središnjem zapadnom delu Katunske nahije, na širokom području koje se na jugu i jugozapadu graniči sa oblašću Njeguša i Cetinja, na krajnjem jugoistočnom delu sa riječkim plemenom Kosijeri, a celom severoistočnom stranom sa plemenima Bjelice i Cuce, i konačno jednim malim delom na severozapadu i sa područjem Boke.

U moderno vreme, područje Ćeklića važi za jedno od reljefno i klimatskih najsurovijih krajeva Crne Gore. Međutim, to je posledica neumerenog sečenja šume u poslednjih nekoliko stoleća, što je uzrokovalo spiranja tla. U srednjem veku, u Ćeklićima je bilo velikih površina pod gustom hrastovom šumom, a posojalo je i jezero (od kojeg je ostao samo toponim, naziv sela Jezer), iz kojeg je oticala rečica Ljuta, koja se danas javlja kod Orahovca u Boki, i Ćeklići su tada, nesumnjivo, bili mnogo prijatnije mesto za život.

U oblasti Ćeklića su sledeća naselja:

Crkva Svetog Ilije

Crkva Svetog Ilije

U središnjem, najpitomijem delu plemenske oblasti su Kućišta (koja su oduvek bila plemensko središte), Vuči Do, Krajnji Do i Vojkovići. Na jug su sela Milijevići i Petrov Do, a u severnom delu Ubao, Dragomi Do i Jezer koje je najsevernije i veoma prostrano naselje (sastoji se od pet zaselaka). U Vučjem Dolu je saborna crkva Ćeklića, posvećena Svetom Iliji, koja potiče još iz 14-og, a po nekim mišljenjima čak iz 12. stoleća. Danas je na mestu ove crkve novosagrađena crkva iz 19. stoleća.

Ćeklići su veoma staro pleme, koje se pominje još u prvoj polovini 14. stoleća. Raniji autori[1] su kao prvi pomen plemena Ćeklića isticali jedan mletački izvor iz 1431. godine. Međutim, jedan dubrovački dokument beleži izvesnog Bojka Ivanovića Ćeklića[2] tačno pola stoleća ranije[3]. U okolini Skadra je početkom 15. stoleća postojalo selo, upisano u mletački Skadarski zemljišnik iz 1416. godine kao Teclani, i u njemu Jon Tecla (Jovan Ćeklić?). Nije isključeno da ovi Teklani Donje Zete imaju veze sa nešto severnijim zetskim Ćeklićima, ali to nije sasvim pouzdano. Ipak, najstariji pomen bratstva je iz jednog kotorskog dokumenta iz 1326. godine, gde se pominje Maroje od Ćeklića (Maroye de Tecla).

Sveta Tekla

Sveta Tekla

Prema bjelopavlićkom predanju, Ćeklići su raniji stanovnici doline Zete, gde su imali svoju crkvu Svete Tekle[4], na mestu gde je u drugoj polovini 19. stoleća zasnovan Danilovgrad, po kojoj su i dobili plemensko ime. Navodno su ih iz tog kraja proterali upravo dukađinski doseljenici Bjelopavlići, te su se Ćeklići pomerili na zapad u svoje planinske oblasti, gde su imali svoja letnja staništa.

Ovo predanje se može čuti i u samim Ćeklićima, ali za njega nema nikakve dokumentarne potvrde. Vidimo da se Ćeklići pominju u dokumentima primorskih gradova tokom celog 14. stoleća (kada Bjelopavlići verovatno još nisu ni postojali, ili je ovo pleme bilo na samom svom začetku), i to najčešće kao stanovnici svoje plemenske oblasti u kojoj i kasnije žive, ali i nekih krajeva u Boki (Kavač, Tivat, Kotor). Dakle, ukoliko ih je i bilo u Bjelopavlićima, oni su tamo kasnije zauzeli sebi neke posede došavši iz Boke ili Katunske nahije, da bi se kasnije vratili u matičnu oblast.

 

Plemenska slava Ćeklića je Sveti Ilija, a ne Sveta Tekla, ali to ne mora da bude argument protiv porekla Ćeklića iz Zete, jer je slava mogla biti i menjana. S druge strane, bjelopavlićko predanje bi moglo doći i kao posledica jedne druge seobe, velikog bratstva Kaluđerovića, koje je živelo upravo na mestu kasnijeg Danilovgrada i odatle u 17. stoleću prediglo u današnje Ćekliće. Kaluđerovići jesu veliko i ugledno bratstva, ali ni u kom smislu ne predstavljaju glavninu Ćeklića, a, osim toga, u vreme svog prelaska u Katunsku nahiju, Kaluđerovići su slavili Svetu Petku.

Prema narodnoj verziji, naziv plemena potiče upravo po crkvi posvećenoj Svetoj Tekli (u lokalnom govoru – Ćekla), dok ima mišljenja (npr. Erdeljanović) i da je on izveden od rodonačelnika Ćekle. Naime, u srednjevekovnim spomenicima, može se naići na ime Ćekla ili Tekla, i to ne samo kao žensko, nego i kao muško ime.

O starini Ćeklića u ovom području govori i starina crkve Svetog Ilije, plemenske slave, koja potiče iz davnine, iz razdobnja između 12. i 14. stoleća. S obzirom na ovu činjenicu, kao i srodstvo starih rodova koji čine izvornu okosnicu plemena, Ćeklići su ostali kompaktna zajednica tokom celog srednjeg veka. Na području Vojkovića i Vučjeg Dola postoji gradina, ostatak manjeg srednjevekovnog utvrđenja koje je verovatno podignuto za odbranu. Prema plemenskom predanju, tu su sedeli ćeklićki knezovi. Područje u kojem se javljaju Stari Ćeklići je prilično široko: njihovi posedi se u izvorima javljaju u području poviše Budve, zatim u svojoj kasnijoj plemenskoj teritoriji u Katunskoj nahiji, u oblasti Čeva, doline reke Zete, pa možda čak i u Donjoj Zeti. Ovolika raširenost ogranaka Ćeklića ukazuje na njihovu starinu.

Po dolasku Ivana Crnojevića i njegove dvorske svite i svih pratilaca – vojske, činovnika, zanatlija, i dr, u oblast Cetinjskog Polja, stanje u ovoj i susednim oblastima počinje da se menja. Stariji rodovi, pa tako i Ćeklići, polako se izoluju po svojim naseljima, delom se utapaju među nove doseljenike ili iste utapaju u svoj korpus, a deo se vremenom iseljava.

Tursko osvjojenje Crne Gore će značajno uticati i na Ćekliće, najpre na iseljavanje dela plemenika na područje pod vlašću Mletačke Republike, a zatim i na nejedinstvo u plemenu uzrokovano prelaskom jednog dela plemenika u islam. Oni će, početkom 18. stoleća, u vreme „Istrage poturica“, velikim delom biti iseljeni, dok će deo prihvatiti da se vrati u hrišćansku veru. Sve ovo je uticalo na slabljenje starijeg plemenskog sloja, dok na drugoj strani raste uticaj potomstva svega trojice došljaka iz 16/17. stoleća, koje će tokom 18. stoleća preuzeti prvenstvo u plemenu. Da li se radilo o pojedinačnim došljacima, ili o grupama srodnika doseljenim u Ćekliće u tom periodu, nepoznato je, ali s obzirom na kratko vreme u kojem su uspeli da se nametnu starincima kao glavarski sloj, reklo bi se da ih je moralo biti više. Jačanje došljačkih bratstava, kao što je često bio slučaj i u drugim krajevima Crne Gore, pojačava se iseljavanje starijih rodova i opadanje značaja onih njihovih bratstvenika koji su u matičnom plemenu ostali.

Ćeklići su popisani u turskim defterima 1521. i 1523. godine, kao Teklići, i to 1521. u Nahiji Pješivci, a 1523. u Nahiji Cetinje. U ovim defterima, osim navedenih ćeklićkih sela, popisane su i mahale Crni Vrh, Jabukov Do i I(v)kovići, koja su kasnije zapustela. Ikovići bi mogli biti ogranak staroćeklićkog bratstva Marojevića. U ovim defterima nalazimo i mahalu Ostojići u Poborima, kao i cetinjsku mahalu zapisanu najverovatnije kao Ostojšići. Jedno od starih bratstava Cetinjskog Polja bili su i Ostojići, koji bi mogli imati veze sa ćeklićkim Ostojićima. O njima je pisano u ovom tekstu:

http://www.poreklo.rs/2015/11/20/pleme-cetinje-poreklo-stanovnistva/

Takođe, kao mahala u Mainama popisani su Medovići, koji bi veoma izvesno mogli biti deo ćeklićkih Medojevića.

Erdeljanović početkom 20. stoleća konstatuje da potomaka starinačkih rodova pravih Ćeklića u plemenu ima tek oko četvrtine, dok ostali deo, veliku većinu, čine rodovi koji potiču od doseljenika iz Brda i Herecegovine iz 16/17. stoleća. Međutim, ovde se mora imati u vidu nesporna činjenica da su se ti došljački rodovi začeli i u prvo vreme razvijali u okrilju starinačkih, te da njihovo poreklo od doseljenika može da se odnosi samo na pravu mušku liniju, dok su se materinskim poreklom sasvim ujednačili po krvi sa Starim Ćeklićima.

Poreklo stanovništva

Stariji rodovi u Ćeklićima[5]

Sudeći po raznim izvorima, starinački rodovi Ćeklića su oni koji su i dali ime plemenu, i međusobno su uglavnom povezani srodstvom. Pre svega, tu su Ostojići, Medojevići i Vojkovići. Reklo bi se da oni izvorno potiču iz krajeva iznad Boke, koji kasnije pripadaju bokeškim plemenima Pobora, Brajića i Maina – oblast iznad Budve. Odatle su oni posedali planinske oblasti, kasnije plemensko područje Ćeklića, zatim Cetinjsko Polje, deo plemenske oblasti Cuca, dalje na jug delove potonje Riječke nahije, na istok južni deo plemena Ozrinića, i najdalje do doline Zete u pomenutu oblast gde je u moderno doba zasnovan Danilovgrad. Očito je da se radilo o velikom i jakom bratstvu koje je uspelo da posedne i naseli ovoliko područje.

U središnjem delu Ćeklića živelo je veliko bratstvo Ostojića. U kotorskom dokumentu iz 1443. godine, pominje se Brajko Ostojić iz Ćeklića (Braichus, Ostoie de Tieclitis[6]). Ostojići se pominju i u osnivačkoj povelji Cetinjskog manastira Ivana Crnojevića iz 1485. godine, i to Ratko Ostojić[7], a zatim i u poveljama iz 1489. godine – vlastelini Radič Ostojić[8] u Ugnima i Ljepoje Ostojić u Ćeklićima. U turskim defterima iz 1521. i 1523. godine, u Poborima iznad Budve upisana je mahala Ostojići, a u Mainama u mahali Medojevići pojavljuje se Vuksan Ostojin ili Ostojić. Osim toga, u okviru Cetinja, kao jedna od mahala upisani su i Ostojšići, koji bi mogli biti Ostojići, kojih je bilo i u Cetinjskom Polju krajem srednjeg veka.

Ovo bratstvo se delom poturčilo u 16. stoleću, čak su u svom zaselku Ostojići podigli drvenu džamiju. Jedan ogranak poturčenih Ostojića zvao se Krševići. Svi poturčeni Ostojići su se u vreme „Istrage poturica“ iselili u Nikšić.

Moguće je da bratstvu Ostojića pripadaju i stari stanovnici Jezera, od Petrovića doseljenih u 16. stoleću nazvani Jezerani. Ubrzo po dolasku Petrovića, Jezerani su se iselili. Ostala su upamćena neka prezimena: Ostojići, Obradi, Čalići, Hoćevići. Malo duže su u Jezeru opstali starinci Lopatine, koji su se sredinom 16. stoleća iselili u Hercegovinu, gde njihovih potomaka ima i danas (pod prezimenom Drinjak).

Deo Ostojića se vremenom iselio prema Ozrinićima i, kasnije, ka Potarju.

Medojevići su naseljavali Kućišta i ostala sela u središnjem delu Ćeklića. U Cetinjskom Polju, u 15. stoleću, nakon podizanja manastira, kao kmetovi na manastirskoj zemlji pominju se i Medojevići. Jedan Cetinjanin Medojević, kovač, se pominje u kotorskoj dokumentaciji još od 1398. godine nadalje. U defteru iz 1521. godine kao deo Maina se navodi mahala Medovići, koji verovatno imaju veze sa ćeklićkim i cetinjskim Medojevićima. Medojevići su se u 16. stoleću delom poturčili, a nakon „Istrage poturica“, početkom 18. stoleća, deo se iselio za Nikšić, dok su se neki vratili u pravoslavnu veru, ali se ovaj rod istražio do kraja 18. stoleća. Jedan deo pravoslavnih Medojevića se iselio za Ozriniće, a kasnije na sever u Potarje, gde i danas ima Medojevića, kao i Ostojića i još nekih drugih njima srodnih rodova.

Ogranak poturčenih ćeklićkih Medojevića su Memovići – Crnovršani. Posle „Istrage poturica“, iselili su se iz Katunske nahije u Nikšić. Memovići su kasnije prešli u Budimlju, odakle su ih isterali Vasojevići, pa su na kraju završili negde u Maloj Aziji.

Vojkovići su treće veliko staro ćeklićko bratstvo. Pominju se još 1436. u jednom kotorskom dokumentu kao bratstvo – Voichovich de Tieclitis.

Dele se na dva ogranka, one u matičnom selu Vojkovići i Marojeviće u Krajnjem Dolu i Milijeviće u istoimenom selu.

U Vojkovićima su dva bratstva – Adrovići i Radojevići.

Adrovići su od jednog poturčenjaka, i razrodili su se na Sinanoviće i Džakoviće. U vreme „Istrage poturica“, deo se iselio iz Ćeklića, a deo se pokrstio i ostao u plemenu, ali su im ostala muslimanska prezimena.

Radojevići su ogranak Vojkovića koji se nije turčio. Razgranali su se na sledeće rodove: Vuksanovići, Jovetići, Ivanovići, Mijuškovići i Mitrovići.

Drugi ogranak Vojkovića su Marojevići.

Prema predanju koje je zabeležio Erdeljanović u Ćeklićima, Marojevići su potomci vlastelina Maroja Vojkovića iz 15. stoleća. Međutim, verovatniji rodonačelnik Marojevića je već navedeni Maroje Ćeklić koji se pominje u kotorskom dokumentu još 1326. godine.

Vlastelim Maroje bi mogao biti potomak i imenjak rodonačelnika Maroja. Marojev unuk Marko se poturčio u prvom stoleću turske vlasti[9]. Njegovi potomci su se razrodili na Ramadanoviće i Muhadinoviće. U vreme „Istrage poturica“, deo je pobegao za Nikšić, a deo je ostao, pokrstio se, ali su im ostala muslimanska prezimena[10] Ramadanović i Muhadinović. Žive u Krajnjem Dolu.

Drugi ogranak Marojevića su Milijevići u istoimenom selu. Prema onome što je zapisao Erdeljanović, oni potiču od rodonačelnika Milije (16. stoleće), sina Marka Vojkovića, koji se nije poturčio. Milijino potomstvo se razgranalo na tri roda: Stankovići, Markovići i Jovovići. Međutim, stoleće ranije, 1431. godine u kotorskom dokumentu pominje se Pavle Milijević (Paulus Milievich de catuno Tieclitis). Možda je u pitanju samo patronim, po ocu Miliji, a ukoliko bi se ćeklićki Milijevići doveli u vezu sa navedenim katunarom Pavlem, onda bi starina ovog bratstva bila pomerena čitavo stoleće ili nešto više unazad. U Povelji Ivana Crnojevića iz 1489. godine pominje se i Đurđe Milojević „ot Teklić“, kao jedan od 24 vlastelina Crne Gore. Da li je u pitanju patronim od oca Miloja, ili ovog Milojevića možemo povezati sa Milijevićima, teško je reći.

O Medojevićima i Ostojićima je za priloge za Poreklo napisao Branko Medojević:

http://www.poreklo.rs/2012/02/24/poreklo-prezimena-medojevic/

http://www.poreklo.rs/2012/02/03/poreklo-prezimena-ostojic/

Osim navedenih rodova, u oblasti Ćeklića živela su i druga starinačka bratstva, za koja se ne može pouzdano reći da li pripadaju bratstvu Ćeklića:

U Kućištima su zapamćena tri roda, koja su u plemenskom predanju ostala upamćena kao vlaška: Fradeli, Šoraji i Topalji, koji su ovo mesto naselili u 16. stoleću, verovatno sa Cetinja, kada su Kućišta zapustela. Ova bratstva su zatekli Kaluđerovići kad su se doselili u Kućišta u 17. stoleću. Fradeli su se nedugo potom istražili, a Topalji su izginuli u krvnoj osveti sa Šorajima, dok su se Šoraji u 18. stoleću iselili u Boku, gde ovo bratstvo kasnije zamire.

Ilići su u Ćeklićima, u Vučjem Dolu, živeli do sredine 16. stoleća, kad su se iselili u Površ u Hercegovinu, gde su se razgranali na 6 ili 7 rodova.

Ilijaševići i Petrovići iz Vučjeg Dola su se u 16. i 17. stoleću iselili u Boku i tamo pokatoličili.

U Petrovom Dolu su krajem srednjeg veka živela dva roda za koja postoji predanje da su posrbljeni Vlasi – Kamate i Baculji. Baculji su bili jako bratstvo i davali ćeklićke knezove, sve do početka 18. stoleća[11]. Kamate su se iselili pod pritiskom doseljenika u 16. stoleću, dok su se Baculji održali sve do početka 18. stoleća kada su došli u sukob sa doseljenim Kaluđerovićima, koji su im tada preoteli i kneštvo, a Baculji su se zatim iselili. Mogućeg rodonačelnika Baculja, Risto Kovijanić nalazi u ličnosti Bacela Boanovića ili Vo(j)anovića (Bacel Voanovich) koji se pominje u kotorskim dokumentima krajem 14. stoleća.

Uljarevići su starinačko bratstvo u Ćeklićima koje se iselilo u Boku u 17. stoleću, gde ih i danas ima.

Đurovići su, takođe, bili starinci u Petrovom Dolu, poturčili su se, pa su iseljeni u vreme „Istrage poturica“.

U Ublima je živeo starinački rod Sladkovići, koji su nestali pre 17. stoleća, pre nego su se doselili sadašnji stanovnici Ubla. Doseljenici su u selu zatekli Čalake i Joviće, koji su se istražili tokom 17. stoleća. Sladkovići (Slatkovići) su mahala u okviru Bjelica u turskom defeteru iz 1521. godine. Veoma je izvesno, naročito s obzirom na blizinu dva plemena, da se radi o ćeklićkim Sladkovićima.

Svi stari rodovi u Ćeklićima slave Svetog Iliju.

Bratstva u Ćeklićima doseljena u 16. i 17. stoleću

Petrovići

Petrovići su veliko i razgranato bratstvo koje naseljava severni deo Ćeklića.

Dele se na rodove: Jovanoviće, Pajoviće, Raduloviće, Nikčeviće (svi u Jezeru), Pavićeviće (Dragomi Do), Dragutinoviće, Vujoviće, Vujoševiće (Ubao), Mirkoviće i Pavlićeviće (Petrov Do).

Svi ovi rodovi potiču od zajedničkog pretka Petra, po kome i celo bratstvo nosi prezime, koji je sredinom 16. stoleća dobegao u Ćekliće iz Bjelopavlića, gde je, prema predanju, pobio neke turske poreznike. On se naselio u Jezeru, a bratstvo se kasnije umnožilo i raširilo i u okolna sela.

Petar je bio od bratstva Buronjića. U Bjelopavlićima ne postoji bratstvo sa ovim prezimenom, ali zato postoje Buronji u Lješanskoj nahiji, u neposrednoj blizini Bjelopavlića[12]. Nije isključeno da Petar potiče od Buronja[13].

Postoje mišljenja da ćeklićki Petrovići potiču od Kuča Mrnjavčića, i to prema predanju bratstva Demirović iz sela Veliševci kod Ljiga o poreklu od Petrovića – Dragutinovića. Genetskim testiranjem utvrđeno je da ovaj rod nosi haplogrupu E1b. O tome je pisano na forumu Porekla: http://www.poreklo.rs/forum/?topic=58.0

Petrovići slave Svetog Iliju, što je rodonačelnik Petar Buronjić preuzeo od Ćeklića kod kojih se nastanio, a ranija slava bila mu je Sveti Stefan.

Kaluđerovići

Kaluđerovići se dele na sledeće rodove: Kaluđeroviće, Matanoviće (u Krajnjem Dolu), Tomaševiće, Nikoliće, Radniće, Latkoviće (Kućišta) i Domazetoviće (Petrov Do).

Slično kao i predak Petrovića, predak Kaluđerovića, Stevan, dobegao je iz Bjelopavlića, prema predanju – zbog ubistva nekog spuškog Turčina, u drugoj polovini 17. stoleća. Pod starost se zamonašio – zakaluđerio, pa su njegovo potomstvo Ćeklići prozvali Kaluđerovićima.

vojvoda djuro matanovcSin Stevanov, Pavle, preoteo je kneštvo Baculjima, ali su ga oni ubili[14], pa je knez postao njegov brat Rade. Od polovine 19. stoleća, glavarstvo u Ćeklićima opet je prešlo na Kaluđeroviće. Od njih je bio čuveni vojvoda Đuro Matanović (slika desno).

 

Od ćeklićkih Kaluđerovića su Kaluđerovići u Ozrinićima, Cetinju, Nikšiću i Boki, a jedan od njih se vratio u Bjelopavliće i od njega potiču tamošnji Kaluđerovići u Donjoj Glavici.

Kaluđerovići slave Svetog Iliju, što je rodonačelnik Stevan preuzeo od Ćeklića kod kojih se nastanio, a ranija slava bila mu je bjelopavlićka – Sveta Petka.

Vučedoljani

Bratstvo je naziv dobilo po Vučjem Dolu u koji se doselio zajednički predak.

Deli se na tri ogranka:

„Gvozdenovići“, čiji su rodovi Gvozdenovići i Raičkovići,

„Proročice“, čiji su rodovi Proročice, Vukosavovići i Markovići, i

„Vickovići“, čiji su rodovi Vickovići, Radulovići i Vojinovići.

anto_gvozdenovic

Anto Gvozdenović

Svi potiču od pretka Periše Miševića koji je dobegao u Ćekliće krajem 17. stoleća iz Gacka – Čarađe. Postoje najmanje tri verzije o ranijem poreklu ovog bratstva: po jednom, oni su ogranak velikog bratstva Orlovića (s kojim ih vezuje legendarno Čarađe), po drugom, oni su srodnici njeguških Herakovića i Raičeviča (što bi potvrdila i ista krsna slava – Đurđev-dan[15]), po trećem, oni su posebno hercegovačko bratstvo.

Vickovići – Vučedoljani su bili knezovi ćeklićki krajem 18. i do sredine 19. stoleća.

Od vučedolskih Gvozdenovića je čuveni general Anto Gvozdenović (1854-1935), vojni hirurg, „general u tri vojske“ – crnogorskoj, ruskoj i francuskoj, diplomata i političar.

 

 

Vučedoljani slave Svetog Iliju, što je rodonačelnik Periša Mišević preuzeo od Ćeklića kod kojih se nastanio, a ranija slava bila mu je Đurđev-dan.

IZVORI:

Jovan Erdeljanović – Stara Crna Gora

Risto Kovijanić – Pomeni crnogorskih plemena u kotorskim spomenicima

Branislav Đurđev i Lamija Hadžiosmanović – Dva deftera Crne Gore iz vremena Skenderbega Crnojevića

Savo Radusinović – Naselja Stare Crne Gore

Božidar Vukčević – Srbi Sklavonije i Skadra XV vijeka i hilandarski posjed Kamenica

Đuro Batrićević – Crnogorsko pleme Ćeklići, bratstvo Gvozdenovići

Branko Medojević – Istorija Medojevića

i drugi izvori

[1] Erdeljanović i dr.

[2] Bojko je ili iz Ledenica (više Risna, što nije daleko od područja plemena Ćeklića) ili, prema mišljenju Rista Kovijanića, iz Ledinca više Kotora, što je stari naziv za Njeguše.

[3] Ovaj pomen Ćeklića iz 1381. zabeležio je i Jireček.

[4] Kult Svete Tekle, učenice Svetog apostola Pavla i prvomučenice iz ranog vremena hrišćanstva, je veoma raširen u primorskim delovima srbskih zemalja. U zapadnim delovima Crne gore postoji 6 ili 7 hramova posvećenih ovoj svetoj mučenici, dok, s druge strane, u ostalim srbskim krajevima, nije poštovana u tolikoj meri.

[5] U boldu su rodovi koji tu žive i u 20. stoleću, a u italiku oni koji su izumrli ili se iselili iz plemena.

[6] Način na koji je zapisano njegovo ime jasno ukazuje da Brajko nije sin nekog Ostoje, već pripadnik roda koji nosi naziv po nekom rodonačelniku Ostoji.

[7] Cetinjski manastir je delom zasnovan na imanju Ratka i drugih Ostojića. Zanimljivo je da se u Povelji uz Ratka pominje i crkva Svete Tekle u Cetinjskom Polju.

[8] Moguće je da su Ratko iz 1485. i Radič iz 1489. godine ista osoba.

[9] Mahmut, sin Markov, pominje se 1549. godine u Podgorici.

[10] Ima i drugačijih mišljenja o turčenju nekih ćeklićkih rodova (Nenad Stevović), da neka od ovih muslimanskim prezimena vuku koren od turskih imena koja su hrišćani davali deci iz raznih razloga, što nije usamljen slučaj u Crnoj Gori.

[11] U mletačkim dokumentima se u 17. stoleću pominju Baculji: Radivoje Radonjin, Šćepan, Đukan Vujošev, Vuksan Vujošev i Mijuško, poslednji knez baculjski (1712). Sudeći po imenima, Baculji su u 17. stoleću bili sasvim posrbljeni, ili možda i nisu vlaškog porekla.

[12] U Buronjima danas većinu stanovništva čine doseljenici iz Ozrinića, ali postoji i jedno staro bratstvo, verovatno izvornih Buronja, koje se zove zajedničkim imenom Kunice, a čine ga rodovi: Ćetkovići, Vučkovići i Nenadovići.

[13] U kotorskom dokumentu pominje se ubistvo Pavla, sina Petra Buronjića, 1566. godine, koga je ubio Nikola Baraković iz Ćeklića.

[14] Ubistvo Pavla Stevanova Kaluđerovića se veoma podudara sa dokumentovanim ubistvom drugog Pavla, sina Petra Buronjića, pa se postavlja pitanje – nije li predanje doseljenika u Ćekliće od jedne ličnosti napravilo dva istoimena legendarna lika, kojima pokušava da poveže dva velika došljačka bratstva.

[15] Utoliko, Vučedoljani bi mogli da budu ogranak plemena Drobnjaka. Neki Gvozdenovići su se kasnije iselili iz Ćeklića upravo u Drobnjak, gde ih i danas ima. Možda bi ovo moglo ukazati na moguću vezu između Gvozdenovića i drugih Vučedoljana sa Drobnjacima.


Komentari (45)

 • nina.sormaz

  J.Erdeljanović Šoraji ili (Šorai) u kućištima ćeklićkim vezuje sa Šormazima u Crnom lugu i Peuljama u doba kada je Erdeljanović vršio istraživanja ova mesta su bila u Hercegovini.U“ Staroj crnoj gori“J. Erdeljanović govori i o Šorajevoj rupi u Kućištima Ćeklićkim,Kaže da je Šoro (Šor) lično ime,tako da sam u razmišljanju da li su Šorovići za koje kažete da su izumrli u vezi sa Šormazima kojih ima samo iz Jaruge kod Crnog luga ( preko trista potomaka od tri brata Šormaza za koje sam uradila stablo zajedno sa gos.Dušanom Šormazom i drugim rođacima). koji su u 19 veku došli iz dalmacije Kanjani i slave Sv . Nikolu i pevaju o svim srpskim junacima i o Kosovu.Šormaza je do 1995 bilo u Jaruzi ,Peuljama,Sajkoviću,Pržinama,ostalo je malo njih,uJaruzi više nežive. Dragi prijatelji iz POREKLA pratim sve što objavite pa bih vas zamolila ako bi mogli nešto od Mletačkih izvora da objavite ,znam da je to vrlo naporan rad i zato vam još jednom hvala na svim objavama i trudu.

  Odgovori
 • goran saponjic

  I ja bih da dodam komentar za ovaj odlican tekst o plemenu ceklici.mislim da je predak velikog bratstva petrovica u selu jezer u ceklice dosao iz plemena kuci od mrnjavcica koji su imali za preslavu sv stefana letnjeg.petar je iz mrnjavcica prvo prebegao u selo buronje u bjelopavlice po tom selu prezime buronjic.u ceklice jr dosao sa slavom sv stefan u selu jezer gde je i podigao crkvu sv stefana i svi njegovi potomci posebno dragutinovici slave zimski stevandan zbog crkve u ceklicima selo jezer i svi potomci i zetovi dragutinovica petrovica slave ko po zakonu stevandan.dragutinovici i jovanovici su odlazili iz ceklica u bihor i polimlje i na pester.sto se tice sorovica kolko sam procitao soro je nadimak po tuskoj reci sor sorav znaci pegav dosta pegavog lica.slatkovici su dobili ime po brdu kraj sela.

  Odgovori
 • nina.sormaz

  Gorane ,hvala na tumačenju reči sor ,sorav, moj svekar po priči njegovih sinova a i po slici koju imam je izrazito plav čovek modro plavih očiju i bio je pegav , moja kći je nasledila te pegice i izrazito plave oči ,tako da ja srodnos i poreklo vezujem i za fizičke osobine i sličnosti ,kao što i oblik vilice i zuba dosta govori o poreklu .

  Odgovori
 • goran saponjic

  Pozdrav nina.interesantno je da da kod nas srba u u svim srpskim zemljama od kosova do like postoji kod mnogih familija ta nasledna osobina nordijske fizionomije.mnogi pojedinci i u velikim plemenima gde su vecinom crnomanjasti ili smedji kao u crnoj gori ili u bosni su veoma svetle kose i plavi rumenog tena pa vise lice na germane.postoje dokazane tvrdnje da mnoge familije u srbiji i crnoj gori poticu od doseljenika iz nemacke i ceske u srednjem veku vecinom luzicki srbi dolazili kao rudari sa severa oni uglavnom plavi za razliku od srba sa balkana vecinom smedjokosih.oni su se na balkanu brzo prilagodili pa od njih nastajala i citava plemena a bilo je medju njima i mnogo sasa tj germana.vrlo brzo su se spajali sa srbima al kod mnogih ostale neke germanske osobine siroka vilica modre oci plava kosa pegavost.preneli su i izrazene crte ratobornosti i liderstva brzinu.najvise ih je bilo u srednjoj bosni olovo vares sutjeska i u raskoj rudari i vojnici 12vek mnoge familije poticu od njih.prihvatili su i srpski obicaj krsne slave i uzimali uglavnom zimske slave u decembru i januaru.

  Odgovori
 • goran saponjic

  Kao i kod vas i u mojoj familiji u svakoj generaciji postoji bar po jedan momak ili devojka koji je plavokos svetlih ociju i rumenog tena iako su roditelji crnomanjasti.neobicno za srbe koji su 80posto smedjokosi tamne brade.procitao sam i jedno tumacenje reci srb tj sur bi da znaci braon tj smedji ljudi.

  Odgovori
 • goran saponjic

  Aleksandar1za jako dobar tekst ananica o rudarima sasima u srbiji imao si iste glupe komentare.jednom napisi nesto konkretno iz nase istorije ne kao papagaj non stop da ponavljas uradi dnk test svakome.

  Odgovori
 • goran saponjic

  A sta ti siris aleksandar ljubomoru i zlobu bolje se zahvali autorima na kvalitetnim tekstovima ako neumes sam da ih uradis.procitaj tekst o saskim rudarima i vidi tvoje komentare.strasno

  Odgovori
 • joksim

  Šaponjiću, u mojem kraju bi rekli: „Ne budala cio vijek, no se ve(j)ć jednom smiri“. Prestani da budališ.

  Odgovori
 • nina.sormaz

  Ovaj portal poreklo treba da posluži da razmenjujemo znanja do kojih smo došli putem čitanja , pregleda na terenu a to su spomenici, priče iz porodice, slika naših starih. mnogo je događanja bilo kroz vreme u kom su živeli naši preci ,tako da nepodržavam nikakvu pristrasnost,mi smo u tom životnom lancu jedna karika i pokušavamo da spoznamo i doznamo nešto o životu naših predaka,.Što se tiče rudara sasa da bilo ih je u srednjem veku pošto je srbija imala razvijeno rudarstvo. Moje nebih smela dovoditi u vezu sa njima jer su isključivo bili stočari sa dosta ovaca ,goveda i koza isterivali su ih u planinu i tamo imali košare,taj način života zadržali su i kad su se doselili iz dalmacije u livanjsko polje sve do 1964.god.Nošnja i običaji su dokaz o poreklu.Dragi prijatelji iznošenje nekih saznanja zasnovanih na etnološkom i etničkom istraživanju treba uvažavati,Jovan Cvijić je dosta toga istražio kao i Erdeljanović i to su činjenice i polazišta a ima dosta u turskim defterima i mletačkim popisima.

  Odgovori
 • Borealis

  1.Jel se zna koje je prezime bilo tog Stevana Kaluđerovića?
  2.Promatrajući dva roda,Ilić(od kojih su neka bratstva još u Površi) i Bjelogrlić (Gacko),prema digitalnom spisku crnogorski prezimena,oni su su ogranak prezimena Kaluđerović
  3.Prema jednoj predaji Bjelogrlići su od Ilića iz Slivnice,a prema drugoj od Kaluđerovića s Čeva koji je neko vrijeme zivio u Slivnici (kraj Trebinja)
  4.Shvacam da su oni u nekavoj vezi i prema digitalnom spisku
  5.Krsna slava je Sveti Stefan (ili Šćepanjdan) po novom 9.1.
  6.Prema predanju dosla je prije 400-500 godina neka udovica sa dva sina,Branislavom i Uglješom iz Ćeklića (ja sam izračunao da bi to mogla biti godina 1620-25,ali nije pouzdano).Neznam jel prije postojao ovaj rod u Površi hercegovackoj
  7.Ovdje piše da se taj Stevan u u drugoj polovini 17. stoleća. Pod starost zamonašio – zakaluđerio, pa su njegovo potomstvo Ćeklići prozvali Kaluđerovićima.

  8.Ovo sad ne drzi vodu vremenski prema digitalnom spisku ili je moguće da se taj Stevan prezivao Ilić.
  9.Na digitalnom spisku piše da su ovi Ilići,starinom iz Kuči

  10.Komentirajte mi ovo sve…

  Ps:Najstariji podatak kojim imam je iz knjige Hajduci u Boki Kotorskoj Miloša Miloševića ……Milutin,sin pokojnog Pavla Ilića iz Slivnice 1687.godina.

  hvala

  Odgovori
 • Simo Nikolić

  Poštovani,

  interesuje me da li mi možete pomoći u odgonetanju tajne porekla moje porodice? Naime, po nekom predanju smo od Ćeklića.

  Moja porodica nosi prezime Nikolić i nastanjujemo selo Kamenicu u opštini Kragujevac. Inače, naše selo je popisao Mihailo Dragic u svojoj antropogeografskoj studiji „Gruža“ još 1909-te godine i tada je u kameničkom zaseoku Petrov Do zabeležio moje Nikolice i Đorđeviće koji po predanju potiču od Jovana Čalaka. Jovan se u Kamenicu doselio negdje u vreme Karađorđa iz sela Baluge kod Čačka, i od njegovih sinova Nikole i Đorđa potiču pomenute familije. Da dodam, naše krsno ime je Nikoljdan.

  Videh da Ćeklići uglavnom slave Ilindan, ali videh i da se među njima pominju Čalaci. Takođe, podudarnost imena mogao zaeeoka Petrov Do i sela Petrov Do u Ćeklićima.

  Zna li iko išta o ovome, i da li ima pretpostavke o mom poreklu? Da li smo Ćeklići, ili se možda Čalaci pominju i u drugom nekom plemenu.

  Veliki pozdrav od Sima Nikolića Čalaka

  Odgovori
 • Nebojša Babić

  Da dodam novoutvrđenu pojedinost:
  testiran je jedan pripadnik roda ubljanskih Dragutinovića iz ćeklićkog bratstva Petrovića. Utvrđena je haplogrupa R1a.
  Više o tome na:
  http://www.poreklo.rs/forum/index.php?topic=391.msg27186#new

  Odgovori
 • zoran

  Pozdrav Simu Nikolicu Calku
  Brstvo Calak je starosjedilacki rod u plemenu Ceklici.Prlpadali su selu Uba ,a njihove kuce su bile u zaseoku Calakov do..koji se i danas tako naziva..Slatknvici ,Jabuka .Studeni do..Calakov do..Krpacki do ..Gnojista..pripadaju Andriji i Iliji Djurovom Dragutinovic..i njiovim porodicama

  Odgovori
 • zoran

  Pozdrav
  Volio bih da mi Nebojisa Babic kaze u kom gradu zivi Dragutinovic koji je testiran i koji je nosioc haplogrupe R1a…

  Odgovori
 • Nebojša Babić

  Izvinjavam se, Zorane, nisam ranije video ovu poruku.

  Ne znam odakle je testirani Dragutinović, ali je on od podataka ostavio – Ubao, Ćeklići, slava Ilindan.

  https://dnk.poreklo.rs/tabela-pojedinacne-grupe/?grp-filter=R1a

  Odgovori
 • Zoran

  Pozdrav..nema potrebe za izvinjenje.
  Volim svaki podatak koji pomaze da se proslost i porijeklo rastumace..
  Zato sam vas i pitao odakle je testirani da vidim dali pripada nasem brastvu..Potpuno je svejedno kojoj haplogrupi pripada brastvo Dragutinovic…ali je bitna tacnost podatka jer to pomaze za dalje sklapanje proslosti..

  Odgovori
 • Boban

  Ostavite se nagađanja o Ćeklićima i Erdeljanovićeve vaskolike priče o dolasku iz Hercegovine. To je ortodoksna glupost. Postoje zapisi u kotorskim arhivima i njima se bavi Risto Kovijanić u istoimenoj knjizi. Jovanovići su Petrovići, iz Jezera su, tačnije Jasikovice, otselili su se u u Nikšić, Gornje Polje 1981, nešto u Župu nikšićku, Muvo u Kotoru, Argentinu i Bilings u Montani. U Bihor i Polimlje NIKAD!!! Vi istoriju Crne Gore izmišljate, nemate pojma niočemu, čitate lažljive knjige i prenosite laži. Petrovići (od kojih su Jovanovići) potiču od Klimenta, po turskim knjigama su došli iz Lješkog polja u Ćekliće, slava nam je bila Šćepan – dan, preslava Sv. Ilija, pa se to promjenilo jer je Šćepan dan padao u zimu. Imate izvrsnu knjigu velikog crnogorskog istoričara Novaka Jovanovića „Jovanovići iz ćeklićkog Jezera“, tamo sve piše lijepo, sve za činjenicama, ne lažibajkama. Čuj Petrovići od Mrnjavčevića, đe to pokupi časti ti?

  Odgovori
  • Zoran

   Pozdrav..
   Nema nagadjanja ..citam razne podatke .i uvijek imam kriticki stav..
   uocavam nelogicnosti..uocavam ko sto zeli da nametne.Svaka informacija mi je bitna a dali je tacna provjerit cu. Ja sam Dragutinovic tako da zelim da sklopim sto realniju sliku o svemu. Procitao sam knjigu
   Novaka Jovanovica i prevode turskih deftera i nalaze Rista Kovijanica..Pratim i Dnk projekat…u nasoj se porodici uvijek pricalo o istoriji..tako da ja samo rawmjenjujem i uporedjujem podatke.

   Odgovori
 • Boban

  Pardon: otselili su se u Gornje polje 1881, a ne kako sam greškom napisao 1981!! nakon oslobođenja Nikšića od Turaka u Veljem ratu. Vuko Jovanović, oficir kralja Nikole je dobio zemlju turskih aga i sa svoja četiri sina naselio se u kasniji zaselak Jovanovića. To znaju svi Nikšićani.

  Odgovori
 • Grgur

  E,svako sebi daje za pravo da komentariše Erdeljanovića !
  Ja sam R1a Z280 L366 kao i Dragutinović.Ima nas svega šestorica sa ovom podgrupom od preko hiljadu testiranih.250 godina su moji u Sremu,pre toga 250 godina u Pivi,a pre 500 godina Gacko – Hercegovina.Kadijević ima istu podgrupu i on je iz Hercegovine.Sve se uklapa sa Erdeljanovićevim naučnim radom.Klimenti nemaju veze sa ovim.

  Odgovori
 • Nebojša Babić

  I pored neprimerenog tona u njegovim porukama, da odgovorim i ovom Bobanu:

  1. Jesam li ja negde napisao da Jovanovići dolaze iz Hercegovine?
  2. Jesam li napisao da Petrovići potiču od Mrnjavčevića?
  3. Ne znam ko je Novak Jovanović, a znam ko je Jovan Erdeljanović, i mislim da ceo svet zna ko je on i da uvažava njegove radove. Za tebe je taj Novak Jovanović „veliki crnogorski istoričar“, a Erdeljanović piše gluposti i lažibajke? E, svašta će čovek čuti i videti na ovom svetu…
  4. Kako to Kovijanićeva istraživanja opovrgavaju Erdeljanovića? Iščitao sam i jedan i drugi rad, i ne vidim da su u nekoj koliziji, a naročito ne glede Petrovića i Jovanovića.

  Hajde, prosvetli nas i napiši koju o tome kako to „turske knjige“ dokazuju da su Petrovići iz Klimenata i u Ćekliće došli iz Lješkopolja.

  Odgovori
  • Zoran

   Novak Jovanovic je porijeklom iz sela Jezer pleme Ceklici.Naisao je knjigu o svojim Jovanovicima..
   Novak Jovanovic je dobar covjek..kojh je volio svoje pleme.
   Potice od Petra Buronjica..i u svojoj knjizi izmedju ostalih podataka navodi da se prezime Petrovic u Ceklice pominje 1803g. za vrijeme
   sv. Petra prvog Petrovica.Kada je sveti Petar osnovao Crnogorski sud od 50 plemenskih sudija..u tom dokumentu se pominje knez Ivo Petrovic i Andrija Stevanov iz Ceklica.

   Odgovori
 • Vlado

  Kao prvo : ja sam Vučetić-Pajović-Petrović iz Jezera Ćeklićkog a živim u Boki …
  Kao drugo : bilo bi divno kada bi smirili strasti i hladne glave komentarisali Erdeljanovića , Jovanovića i ostale … ako sam nešto shvatio za sve ove godine koliko se bavim ovom tematikom to je da su svi oni pomalo subjektivni ( svako iz sebi znanog razloga ) što opet ne znači da nema doata ISTINE u njihovim knjigama … najeklatantniji primjer svojatanja i posrbljavanja Crnogoraca i guranja u oblast Hercegovine je i samo prezime CRNOGORAC koje je , u stvari , iz CG ali su se ljudi prije stotinjak godina preselili u Hercegovinu … ja jesam etnički i u svakom drugom smislu CRNOGORAC i mislim da su svi SRBI na prostoru CG prije CRNOGORCI nego obrnuto i u tome me je još više uvjerio POREKLO.RS ali u tome i jeste ljepota ove polemike u kojoj treba održati dostojanstvo … bitno je pročitati i sakupiti što više marerijala i informacija i onda zauzeti neki stav … mnogo sam skloniji povjerovati u DNK nego u Erdeljanovića i ostale pa ću zato i odraditi testiranje prvom prilikom … moja su očekivanja da sam ili haplo I ili haplo E1b ali i ako budem R opet ću sebe jednako cijeniti … na kraju krajeva pojam CRNOGORCI ili SRBI je samo konsenzus neke grupe ljudi sa nekog područja da se nazovu nekim imenom … dokaz za to su i ovi genetski nalazi koji apsolutno poništavaju sve bajke o Nemanjićima , Crnojevićima , Petrovićima , Obrenovićima i Karađorđevićima … sve su to bili goli političari svoga vremena i ne vrijedi se radi njih „ložiti“ …
  Pozdrav

  Odgovori
 • Zoran

  Pozdrav Vlado
  Ja sam Zoran Dragutinovic sa Ubla.
  Svidja mi se sve sto si napisao.
  Moji su komentari lagani jer zelim da saznam sto vise informacija..
  A stavo vi su mi cvrsti Crnogorski..
  Ali ne zelim ovdje da zatezem..
  Svidja mi se sto sve vise na vidjelo izlazi prava istorija i pravi podaci..
  Lako se vidi da korijeni sezu veoma daleko..Volim sve da citam ali vidim iz kog razloga ko pise i zaso sto svojata.Mi isto vodimo porijeklo od Petra Buronjica..

  Odgovori
 • Goran

  Pozdrav svima,a posebno Dragutinovicima sa Ubla.Kao sto Sam ranije pisao I nalazio podatke jedno vece bratstvo Dragutinovica Petrovica je stanovalo u sell Korita u Bihoru,vrlo blizu zaseoka Saponje,Koritska Visoravan.U mom sellu Saponje kod Nove Varosi se pominju u 19veku porodice Dragutinovici I Jovanovici za koje Moji Saponjic tvrde dasmo ista familija.Jedan ogranak Saponja u mestu Knic u Sumadiji zvao se Petrovici.Inace slavimo Stevanjdan kao I svi Dragutinovici Iz Ubla.I Evo pitam ako je testirani Dragutinovic sa Ubla haplogrupa R1a onda ona ranija prica dasu Dragutinovici Petrovici E1b1 nije tacna.Ako je rodonacelnik svih Petrovica R1a Petar Buronja onda on nema nikakve veze sa Mrnjavcicima Koji su svi E1b.Medju Klimentima je bill I haplogrupa R1a.Onda se logicno namece pitanje odakle je Petar dosao u selo Buronje,od kog roda potice.Prezime je dobio po selu.

  Odgovori
 • Goran

  Mojoj familiji Saponjici od Nove Varosi dodje Svojta rodjaci,familija Dragutinovici Iz sela Branesci na Zlatiboru.Bilo je nekih mojih rodjaka Koji su u tom selu ziveli.Jos bih naveo jedan zanimljiv podatak.Na Pesteru Iz sela Susure kod Sjenice,takodje bratstvo Petrovici Koji poticu of Cosovica is to slave Sv.Arhidjakona Stefana.Ovi Cosovici od Sjenice su Klimenti Iz sela Vusanje.Cosovici su imali svoj zaseok u Vusanju Ali vise nezive tamo.Ima Jos familija kao napr.Arsici na plannini Rudnik Koji su of Klimenata Koji slave Sv Stefana.Mozda ova Slava nije slucajno izabrana

  Odgovori
 • Zoran

  Pozdrav Gorane.
  Da bi se doslo do istine potrebno je izvrsiti DNK testiranje..
  Zatim istoriju gledati realnije odustati od teorije da smo svi potomci neke vlastele.
  Pratiti puteve seoba..vidjeti ko je posao iz Crne gore i ko je ostao u njoj i jeli iko u nju dosao putem seoba.
  Prestati dijeliti stanovnike na starince i dosljake.
  Pogotovo starince nazivati pogrdnim imenima a dosljake necim superiornim.
  Mislim da se ovo namjerno radilo da se napravi konfuzija..

  Odgovori
 • Goran

  Postovanje Zorane.To sto si napisao to jeste davno nekad u nasoj daljoj proslosti posebno u velikim plemenima Crne Gore I Brda I nesto manje izrazeno u Hercegovini,to jeste bila realnost.Svako pleme I veliko bratstvo je imalo zivi mit,plemensku legendu o poreklu svog osnivaca praoca I njegovih sinova od nekog istorijski znacajnih I poznatih rodova vlastele ili njihovih potomaka.U onim vremenima najvaznija stvar I sreca za clana nekog plemena je da je on clan ili prvi rodjak najznatnijeg bratsva Iz kog je napr.vojvoda.I sva plemena su imala autohtone starince na svojoj teritoriji medju koje je dosao prvi osnivac nekog bratsva,Koji se tu doselio I Koji je osnovao novu jacu I bolju familiju,plodniju I borbeniju od porodica oko njega.I ta podela I pripadnost te mesto I postovanje u jednom plemenu najvise je zavisila od pripadanja starinackim bratstvima ili krvnim pripadnicima glavnog plemena.Napr.tacno su se znali I luzani ili Spanje,i izdvajali medju Bjelopavlicima.Svako je pleme imalo svoje starinacka bratstva I imalo krut odnos prema njima.Ali to je nasa istorija to je vekovima bila realnost I nacin zivota u planinama.A da su svi billi potomci plemica I knezeva he sigurno nebi tolika bratsva I plemena tukla I ratovala oko brda I planina za ispasu stoke I bezala u katune.A vec Vlaha,Mali milion po celom Balkanu.

  Odgovori
 • Goran

  I bill je savim logicno dase pripadnici starinackih rodova starih bratstava raseljavaju a pripadnici glavnog plemena umnozavaju I jacaju.Kao Vasojevici I Bukumiri ili Drobnjaci I Kricke.Ili su manja I slabija bratstva nezadovoljna statusom u plemenu odlazila daleko na sever u Sandzak u neplemenski zivot,pa kako I’m bude.Ali to je narodna istorija I to see nemoze gumicom izbrisati.Prosto receno tako su nam preci ziveli.

  Odgovori
  • Zoran

   Pozdrav Gorane
   Volio bih da ti izvrsis dnk testiranje dosta istrazujes i mislim da bi ti to olaksalo tvoj rad i istrazivanje.
   Znam ja da su sve porodice imale i uspone i padove..i da je snaga zavisila od brojnosti porodice ,brastva i plemena..Cesto je neki pojedinac nedje bio sluga pa mu je data djevojka..on stvori brojnu porodicu i tako poklopi i nadjacaporodicu gje je sluzio ili se nadomazetio.
   Kad citam vidim da svaka haplogrupa ima svoje karakteristike ali ne vidim da je neki gen superioran
   Geni se prate i prenose po ocevoj ali i po majcinoj liniji..A

   Odgovori
 • Zoran

  Bitno je prilikom trazenja svog porijekla ili najdaljeg pretka tu potragu ne vezati sa likove i vlastelu koja nije postojala u istorijskim izvorima..Za neke koji su i postojali i za koje istorija kaze ko im je bio poslednji clan i da nije imao potomstva i dalje se tvrdi da pojedina brastva vode porijeklo od bas njega. To je pogotovo rasireno kod nas u Crnoj Gori.
  Stalno se jos forsira prica o nekim zbjegovima ..da je neko nedje posa a ti da su dosli kod nas..mislim da se namjerno pravi konfuzija..Volio bih da mi neko odgovori dje je narod sa kojim su Vojislavljevici,Balsici,Crnojevici pravili svoje drzave gje oni zive i dali ih ima jer ja bih volio tamo poci.

  Odgovori
 • Nebojša Babić

  Još jedan R1a rezultat u bratstvu Petrovića:

  Vučetić iz Kavča, od Pajovića iz Jezera:

  https://www.poreklo.rs/forum/index.php?topic=391.msg94539;topicseen#msg94539

  Odgovori
 • Nebojša Babić

  Najverovatnije još jedan rezultat R1a iz Ćeklića:

  Ramadanović, Crna Gora, R1a-M512

  https://www.poreklo.rs/forum/index.php?topic=1193.1440

  Odgovori
 • Zoran

  Pozdrav Nebojsa. Mozete li mi objasniti razliku i slicnost izmedju testiranih Petrovica i Ramadanovica porijeklom iz plemena Ceklici?

  Odgovori
 • Nebojša Babić

  Ne možemo tačno ništa reći, s obzirom da je rezultat Ramadanovića sa 23andme, gde ne možemo videti markere, već samo utvrđenu haplogrupu i podgranu.
  M512 je grana koja je uzvodno od grane Z280 kojoj pripadaju Petrovići.
  Tako da mogu biti bliske genetske srodnosti, a i ne moraju.
  Kako god, vidimo da (za sada) R1a preovlađuje u Ćeklićima.

  Odgovori
 • Nebojša Babić

  Pozivam pripadnike i svih ostalih rodova iz Ćeklića da se testiraju, kako bismo stekli potpunu sliku o genetskom sastavu ovog plemena.

  Odgovori
 • Zoran

  Hvala za objašnjenje..
  Volim da vidim rezultate dnk testiranja pogotovo za pripadnike brastva Petrović.

  Odgovori
 • Vlado

  Zorane ,
  evo mog broja +382 69 047 741 pa se javi kad budeš mogao .
  Pozdrav

  Odgovori
 • Milorad

  A ki će znati vise ko je odakle doso i otišao.sto su stari nešto pričali.mozda tacno.To su bila nesretna vremena jadni narod bježao i ko zna gde išli.Svi pisu svoje kao svi istoricari/evo i danas unazad 100 godina pa svi pisu različiti.kako kome odgovara..Treba gledati što u Buducnost/Bolje bi bilo.Sto meni da nafadjem pre 500 godina gde je ko doso i poso/tako da ko zna što i kako
  Ima tacnih podataka.ali to ne može niko više znati .trebalo bi sve samo na ovo misliti.i ništa drugo.da se istraži donekle do kraja.

  Odgovori
 • Milorad

  O svima nama ima nekoliko teorija.
  Tako da niko ne može tacno znati.

  Odgovori
 • JajajA

  Postovani,
  Zanima me porijeklo prezimena Karać. Prema predanju mi smo iz Ćeklića ali smo do rata u BiH zivjeli u Zenici.

  Odgovori
 • Nebojša Babić

  Vidim po literaturi da je prezime Karać prilično zastuljeno u srednjoj Bosni, ali nigde nisam našao nikakav podatak o vezi sa Ćeklićima. U Zmijanju postoje neki Karaći koji su starinom iz Hercegovine.

  S obzirom da nam je poznata genetika Ćeklića, možda bi testiranje U-hromozoma dalo neki odgovor.

  Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top