Власотинце и околна села Reviewed by Momizat on . Општина Власотинце: Алексине, Батуловце, Бољаре, Борин Дол, Брезовица, Власотинце, Гложане, Горња Ломница, Горња Лопушња, Горњи Дејан, Горњи Орах, Горњи Присјан Општина Власотинце: Алексине, Батуловце, Бољаре, Борин Дол, Брезовица, Власотинце, Гложане, Горња Ломница, Горња Лопушња, Горњи Дејан, Горњи Орах, Горњи Присјан Rating: 0
You Are Here: Home » Завичај - села и градови » Власотинце и околна села

Власотинце и околна села

Општина Власотинце:

Алексине, Батуловце, Бољаре, Борин Дол, Брезовица, Власотинце, Гложане, Горња Ломница, Горња Лопушња, Горњи Дејан, Горњи Орах, Горњи Присјан, Градиште, Гуњетина, Дадинце, Добровиш, Доња Ломница, Доња Лопушња, Доње Гаре, Доњи Дејан, Доњи Присјан, Златићево, Јаворје, Јаковљево, Јастребац, Козило, Комарица, Конопница, Крушевица, Кукавица, Ладовица, Липовица, МанастириштеОрашје, Острц, Пржојне, Прилепац, Равна Гора, Равни Дел, Самарница, Свође, Скрапеж, Средор, Стајковце, Страњево, Тегошница, Црна Бара, Црнатово и Шишава.


Коментари (4)

 • Miroslav B Mladenović Mirac

  1. Порекло презимена, село Страњево (Власотинце) » Порекло
  http://www.poreklo.rs/2013/07/…/poreklo-prezimena-selo-stranjevo-vlasotince…‎

  o Кеширано
  o Дели

  03.07.2013. – Порекло становништва села Страњево, општина Власотинце.
  Истраживање „Села у власотиначком крају“ сарадника портала Порекло …
  http://www.poreklo.rs/2013/07/03/poreklo-prezimena-selo-stranjevo-vlasotince/

  *
  Порекло презимена, село Страњево (Власотинце) » Порекло
  poreklo.rs
  Порекло преЕимена, Ñело Страњево
  (ВлаÑотинце)Ðутор: administratorОбјављено:
  јул 03, 2013Ðа: Завичај,
  МироÑлав Младеновић|Коментари :
  2Порекло Ñтановништва Ñела Страњево, општ…

  &&&&

  Одговори
 • Miroslav B Mladenovic Mirac

  CIP – Каталогизација у публикацији –
  Народна библиотека Србије, Београд

  908(497.11 Власотиначки крај)
  316.334.55(497.11)

  МЛАДЕНОВИЋ, Мирослав Б., 1948-
  Села у власотиначком крају / Мирослав Б. Младеновић Мирац :
  (порекло-траг времена). – Власотинце : М. Младеновић, 2018 (Власотинце : М.
  Младеновић). – 1055 стр. : илустр. ; 30 cm

  Део текста упоредо на срп. и енгл. језику. – Тираж 100. – Библиографија
  објављених стручних чланака и књига до краја 2017. године (аутор-издавач,
  Мирослав Б. Младеновић Мирац, Власотинце): стр. 1051-1053. – Summary. –
  Напомене и библиографске референце уз текст.

  ISBN 978-86-919695-9-2

  a) Села – Власотиначки крај b) Власотиначки крај
  COBISS.SR-ID 254268172

  Одговори
 • Miroslav B Mladenovic Mirac

  Lokalna baza podataka Narodna biblioteka Srbije Beograd

  Lokalna baza podataka: Narodna biblioteka Srbije, Beograd (Br. zapisa: 1.204.242) |
  Fond u drugim bibliotekama
  • Puni
  • ISBD
  • COMARC
  Autor Mladenović, Miroslav B., 1948-

  Naslov Sela u vlasotinačkom kraju : (poreklo-trag vremena) /
  Miroslav B. Mladenović Mirac
  Vrsta/sadržaj knjiga

  Jezik srpski
  Godina 2018
  Izdavanje i proizvodnja Vlasotince : M. Mladenović, 2018 (Vlasotince : M. Mladenović)
  Fizički opis 1055 str. : ilustr. ; 30 cm
  Napomene Deo teksta uporedo na srp. i engl. jeziku
  Tiraž 100
  Bibliografija objavljenih stručnih članaka i knjiga do kraja 2017. godine
  (autor-izdavač, Miroslav B. Mladenović Mirac, Vlasotince): str. 1051-1053
  Summary
  Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  ISBN ISBN 978-86-919695-9-2
  Predmetne odrednice Sela – Vlasotinački kraj
  Vlasotinački kraj

  UDK 908(497.11 Vlasotinački kraj)
  316.334.55(497.11)
  COBISS.SR-ID 254268172
  PROMENI ZAHTEV ZA PRETRAŽIVANJE
  Prikaz kataloga:

  Izab
  erite biblioteku i proverite da li je primerak stvarno slobodan za pozajmicu!
  Br. Ustanova/biblioteka Mesto Akronim Namenjeno za pozajmicu Preostali fond
  1. Narodna biblioteka ‘Desanka Maksimović’, Vlasotince
  Vlasotince NBVL u čitaonici: 1 prim.

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1250123298975814&rec=2&sid=1&hld=1&fmt=11

  Одговори
 • Miroslav B Mladenovic Mirac

  НАПОМЕНА: Књига „Села у власотиначком крају“, аутора:Мирслава Младеновић Мирца из Власотинца-штампана је на читање само за библиотеке и Аутора за лично коришћење.(Подвукао:Аутор М.М Власотинце, 1.март 2017.Власотинце

  Одговори

Остави коментар

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top