Власотинце и околна села

11. јуна 2012.

коментара: 4

Наредни чланак:
Претходни чланак:

Коментари (4)

Одговорите

4 коментара

 1. Miroslav B Mladenović Mirac

  1. Порекло презимена, село Страњево (Власотинце) » Порекло
  http://www.poreklo.rs/2013/07/…/poreklo-prezimena-selo-stranjevo-vlasotince…‎

  o Кеширано
  o Дели

  03.07.2013. – Порекло становништва села Страњево, општина Власотинце.
  Истраживање „Села у власотиначком крају“ сарадника портала Порекло …
  http://www.poreklo.rs/2013/07/03/poreklo-prezimena-selo-stranjevo-vlasotince/

  *
  Порекло презимена, село Страњево (Власотинце) » Порекло
  poreklo.rs
  Порекло преЕимена, Ñело Страњево
  (ВлаÑотинце)Ðутор: administratorОбјављено:
  јул 03, 2013Ðа: Завичај,
  МироÑлав Младеновић|Коментари :
  2Порекло Ñтановништва Ñела Страњево, општ…

  &&&&

 2. Miroslav B Mladenovic Mirac

  CIP – Каталогизација у публикацији –
  Народна библиотека Србије, Београд

  908(497.11 Власотиначки крај)
  316.334.55(497.11)

  МЛАДЕНОВИЋ, Мирослав Б., 1948-
  Села у власотиначком крају / Мирослав Б. Младеновић Мирац :
  (порекло-траг времена). – Власотинце : М. Младеновић, 2018 (Власотинце : М.
  Младеновић). – 1055 стр. : илустр. ; 30 cm

  Део текста упоредо на срп. и енгл. језику. – Тираж 100. – Библиографија
  објављених стручних чланака и књига до краја 2017. године (аутор-издавач,
  Мирослав Б. Младеновић Мирац, Власотинце): стр. 1051-1053. – Summary. –
  Напомене и библиографске референце уз текст.

  ISBN 978-86-919695-9-2

  a) Села – Власотиначки крај b) Власотиначки крај
  COBISS.SR-ID 254268172

 3. Miroslav B Mladenovic Mirac

  Lokalna baza podataka Narodna biblioteka Srbije Beograd

  Lokalna baza podataka: Narodna biblioteka Srbije, Beograd (Br. zapisa: 1.204.242) |
  Fond u drugim bibliotekama
  • Puni
  • ISBD
  • COMARC
  Autor Mladenović, Miroslav B., 1948-

  Naslov Sela u vlasotinačkom kraju : (poreklo-trag vremena) /
  Miroslav B. Mladenović Mirac
  Vrsta/sadržaj knjiga

  Jezik srpski
  Godina 2018
  Izdavanje i proizvodnja Vlasotince : M. Mladenović, 2018 (Vlasotince : M. Mladenović)
  Fizički opis 1055 str. : ilustr. ; 30 cm
  Napomene Deo teksta uporedo na srp. i engl. jeziku
  Tiraž 100
  Bibliografija objavljenih stručnih članaka i knjiga do kraja 2017. godine
  (autor-izdavač, Miroslav B. Mladenović Mirac, Vlasotince): str. 1051-1053
  Summary
  Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  ISBN ISBN 978-86-919695-9-2
  Predmetne odrednice Sela – Vlasotinački kraj
  Vlasotinački kraj

  UDK 908(497.11 Vlasotinački kraj)
  316.334.55(497.11)
  COBISS.SR-ID 254268172
  PROMENI ZAHTEV ZA PRETRAŽIVANJE
  Prikaz kataloga:

  Izab
  erite biblioteku i proverite da li je primerak stvarno slobodan za pozajmicu!
  Br. Ustanova/biblioteka Mesto Akronim Namenjeno za pozajmicu Preostali fond
  1. Narodna biblioteka ‘Desanka Maksimović’, Vlasotince
  Vlasotince NBVL u čitaonici: 1 prim.

  http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1250123298975814&rec=2&sid=1&hld=1&fmt=11

 4. Miroslav B Mladenovic Mirac

  НАПОМЕНА: Књига “Села у власотиначком крају”, аутора:Мирслава Младеновић Мирца из Власотинца-штампана је на читање само за библиотеке и Аутора за лично коришћење.(Подвукао:Аутор М.М Власотинце, 1.март 2017.Власотинце