You Are Here: Home » Posts tagged "Tomić" (Page 4)

Poreklo prezimena, selo Dragotina (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica.   Dragotina, opština Glina (1948)   Prezimena sa brojem popisanih kuća, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kosančić (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Kosančić, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kosančić se nalazi na višij aluvijalnoj terasi Puste Reke, na severnoj periferiji pustorečke oblasti. Njegova  nadmorska visina je 230-240 metara. Okolna sela su: Gornje Brijanje, Kacabić, Obilić i Ćukovac u Pustoj Reci i Kare i Draškovac u top ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kamenmost (Imotski)

Poreklo stanovništva u selu Kamenmost, opština Podbablje (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Kamenmost je selo na obodu Imotskog polja u Dalmaciji, pored reke Vrljike. Administrativno pripada opštini Podbablje. Jedan deo sela se zove Nebriževac, a nekad je bio posebno naselje. Srbi su naseljeni 1719. godine, iz Hercegovine. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, u Kamenmostu je bilo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Siverić (Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Siverić, Grad Drniš (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić.   Siverić je selo na obodu Petrovog polja, u podnožju planine Promine. Pripada gradu Drnišu. U Siveriću se nalazi stara rimokatolička crkva Svetog Petra, a tokom 19. i 20. veka bio je aktivan rudnik mrkog uglja, koji je zapošljavao mušku radnu snagu iz čitave Drniške Krajine.   Prezimena 194 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tršić (Zvornik)

Poreklo stanovništva u selu Tršić, opština Zvornik. Prema kazivanjima Dragana ”Garca” SIMIĆ-a iz mesta Jasenica. Priredio saradnik portala Poreklo Mladen Gajić. 1 Aćimović : Jovanjdan 2 Bajić : Nikoljdan 3 Batić : Mitrovdan 4 Bojić : Alempijevdan 5 Vasiljević : Stjepanjdan 6 Vidaković : Đurđevdan (Vidaković-i, ogranak iz mz. Pilica, opština Zvornik) 7 Vuković : Mratindan 8 Vukotić : Nikoljdan 9 Gajić : Nikoljdan ( ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornje Krajince (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Gornje Krajince, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Gornje Krajince je podignuto na najmlađoj terasi Južne Morave na mestu gde se, nešto istočnije od sela, u ovu uliva Tulovska Reka. Južno od njega je selo Zloćudov ...

Read more

Pleme Bjelice

Crnogorsko pleme Bjelice nalazi se u središnjem delu Katunske nahije. Plemensko područje se graniči sa plemenima Ćeklići (na jugu), Cuce (severozapadu) i Ozrinići - Čevo (na severoistoku i istoku). Jugoistočnom stranom, plemenska oblast se graniči sa Lješanskom nahijom i Riječkom nahijom (pleme Kosijeri). Krajem srednjeg veka, bjelička teritorija je bila nešto manja, ne obuhvatajući sela južno od planine Stavor ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Belanovce (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Belanovce, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Belanovce se zaselilo na južnim padinama neogenih brežuljaka, koji čine delova najniže diluvijalne terase nekadašnjeg leskovačkog jezera. Udaljeno je od Leskovca oko 8 kilometara, zapadno od ovog grada. Zadnje, najnovije kuće na južnoj perifer ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Klisura (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva naselja i sela Klisura, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži na temenu široke kose Bašine Padine, na visini od 380-400 metara. Ta kosa je sniženi i izdvojeni deo pregnaitnog donjeg jezerskog poda Dubrave (446 m), koja je od Du ...

Read more

Poreklo prezimena, Grad Požarevac – Braničevski okrug

Poreklo stanovništva, Grad Požarevac – Braničevski okrug. Prema knjizi Mihaila J. Miladinovića „Požarevačka Morava“, prvo izdanje 1928. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Istorija grada. Postanak ovog grada i naziva nije poznat, ali postoje četiri pretpostavke: Grad je nastao za vreme Rimljana, jer ga stariji strani istoričari nazivaju Pasarovic dok srpski naziv stavljaju u zagradu. Jedan strani pisac p ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top