Poreklo prezimena, zaselak Poluža – selo Poljance (Srbica) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva zaseoka Poluža – selo Poljance, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživa Poreklo stanovništva zaseoka Poluža – selo Poljance, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživa Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, zaselak Poluža – selo Poljance (Srbica)

Poreklo prezimena, zaselak Poluža – selo Poljance (Srbica)

Poreklo stanovništva zaseoka Poluža – selo Poljance, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i postanak zaseoka.

Kolonističko naselje zaselak Poluža pripada selu Novo Poljance, a nalazi se na pobrđu Dreničke površi. Osnovano je posve Prvog svetskog rata. Ovo naselje ima zajedničku seosku slavu sa selom Novim Poljancsm, a slavi Sv. Iliju.

Poreklo stanovništva.

Prema proučavanjima naselja i porekla stanovništva, kolonističko naselje Poluža u 1935. godine imalo je sledeće rodove:

Srbi i Crnogorci (kolonisti):

-Mirić, 2 kuće, slave Sv. Arhanđela Mihaila. Ovaj je rod naseljen 1930. godine iz Gacka – Hercegovina.

-Dragojević, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila, a prislužuju Sv. Aleksendra. Poreklom su iz Oblog Brda — Vasojevići, a doselili su se 1924. godine.

-Garić, 2 kuće, slave Sv. Nikolu, prislužuju Mrklu Petku. Doselili su se 1924. godine iz Lipova – Kolašin u Crnoj Gori. Poreklom su iz Bratonožića, odakle su kao domazeti doseljeni u Lipovo.

-Kosaljević, 2 kuće, slave Sv. Arhanđela Mihaila, prislužuju Sv. Aleksendra. Poreklom su iz Milića – Vasojevići, odakle su se doselili 1923. godine.

-Leposavić, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila. Doseljeni su 1923. iz Milića u Vasojevićima.

-Aleksić, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila, takođe su poreklom iz Milića — Vasojevići, odakle su se doselili 1923. godine.

-Keljanović, 1 kuća, slave Sv. Nikolu, prislužuju Ivanjdan. Poreklom su iz Dulipolja — Vasojevići, odakle su doseljeni 1923. godine, starinom su Kuči.

-Obradović, 1 kuća, slave Sv. Vasilija (Nova godina), prislužuju Sv. Iliju. Starinom su iz Bastaja u Vasojevićima, odakle su doseljeni 1925. godine. U Vasojeviće su „uskočili“ iz nekog crnogorskog plemena, zbog krvne osvete.

-Orović, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila, prislužuju Sv. Aleksendra. Doseljeni su iz Crnog Vrha u Vasojevićima 1925. godine, poreklom su iz Lijeve Rijeke.

-Radović, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila, prislužuju Sv. Aleksendra. Poreklom su iz Lijeve Rijeke –– Crna Gora, odakle su se doselili 1924. godine.

Prema iznetome u zaseoku Poluži, u 1935. godine, bilo je kolonističkih srpskih i crnogorskih rodova 10, sa 13 kuća.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top