Poreklo prezimena, selo Mirena (Lipljan) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Mirena, opština Lipljan – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. g Poreklo stanovništva sela Mirena, opština Lipljan – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. g Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Mirena (Lipljan)

Poreklo prezimena, selo Mirena (Lipljan)

Poreklo stanovništva sela Mirena, opština Lipljan – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj, tip, naziv sela i vode.

Mirena se nalazi u podnožju planine Goleša i Lipovice. Pripada džematskom tipu sela, a na sred sela se nalazi izvor koji se zove Vrela. Seljani se služe vodom za piće sa toga izvora, tu su i pojila za domaću stoku, a služi i za pranje rublja. Mirena ima dva džemata, od koj ih se jedna nalazi pri Golešu, a druga pri Glavici. Džemati imaju nazive prema rodovima Miftarovići i Sinanovići. Sinanovića mahala nalazi se pri Golešu, a Miftarovića mahala je pri Glavici. Sinanovići se nalaze na toponimu Agrađa, a u starini selo se nalazilo na tome zemljištu.

Narod tumači ime sela: ,,mira —Mirena“ = dobro, dobro mesto za pašu, za uzgoj stoke.Sinanovići su starije stanovništvo, koje nije dalo Miftarovićima da se nasele u njihovoj mahali. Sinanovića mahala je razređenog tipa, dok je Miftarovića mahala sasvim zbijenoga tipa.

Postanak, groblja i ostali podaci o selu.

Prema narodnoj tradiciji, u staro doba, Mirena se nalazila na mestu zvanom Troja. Raseljavanje odatle i stavaranje današnjih mahala, uslovili su raznovrsni činioci, među kojima se ističu: priraštaj stanovništva, geografska sredina, a uz to i izvesni istorijski uslovi. Znači, na stvaranje mahala uticali su: seoski putevi, pijaća voda, doseljavanje izvesnih rodova sa strane, te doseljavanje muhadžira u novije vreme.

Ispod sela nalazi se staro groblje, koje pripada Sinanovića mahali. Nešto niže od toga groblja nalazi se novo groblje, koje pripada Miftarovića mahali i muhadžirima. Uz to groblje nalazi se još starije troblje, koje po položaju grobova pripada hrišćanskom stanovništvu.

Prema statističkim podacima iz 1914. godine, Mirena je imala 141 stanovnika.

Prema statističkom popisu stanovništva iz 1921. godine, Mirena je imala 110 stanovnšsa, sa 19 domova.

Porekloo stanovništva.

Prema proučavanjima naselja i porekla stanovništva u 1935. godini, u Mireni je obitovalo sledeće stanovništvo.

A r b a n a s i:

-Sinanović, fis Bitić, 6 kuća. To je najstariji rod u selu.

-Miftarović, fis Bitić, 4 kuće.

-Statovc, fis Sop, 4 kuće, muhadžiri. Doseljeni su iz Statovca – Toplica, a doseljena je jedna kuća krajem HIH veka.

-Nezak, fis Sop, 2 kuće, muhadžiri doseljeni su takođe iz Statovca, a jednoga su bratstva sa rodom Statovc. U Statovac su se bili doselili 1765. godine.

Od roda Sinanovića: jedna kuća je izumrla. Od istoga roda jedna kuća se odselila u selo Adu — Kosovo 1785. godine, usled svađe u selu. Početkom HH veka, odselila se od ovoga roda i jedna kuća u Suvi Do – Kosovo.

Prema iznetome, u selu Mireni y 1935. godini obitavali su albanski rodovi: 4 roda, sa 16 kuća.

Prema popisu stanovništva u 1948. godini, Mirena je imala 201 stanovnika, od toga 115 muških i 92 ženskih, sa 29 domova.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top