Poreklo prezimena, selo Boturići (Bijelo Polje) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Boturići (po knjizi Boturiće), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. Poreklo stanovništva sela Boturići (po knjizi Boturiće), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Boturići (Bijelo Polje)

Poreklo prezimena, selo Boturići (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Boturići (po knjizi Boturiće), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela i komunikacije.

Naselje na mestu gde Boturićki potok utiče u Bistricu. Tu se steklo nekoliko povoljnih uslova: plodno zemljšcte pored Bistrice i potoka, blago pobrđe i pristup šumi i ispaši, a osim toga, ovuda vodi najkraći put iz doline Bistrice za Bijedo Polje. To je bilo od uticaja da se ovde rano razvije naselje.

Istorijat sela i starine.

Nazivi: Boturići, Banjišor kao i Vlah u neposrednoj blizini ukazuju na to da su ovde živeli Vlasi. Tragovi naselja upućuju još na raniju starinu. U Capaju, Čardacima, Pobrđu i kod Vodeničišta nailazi se na grnčariju, cigle i druge ostatke. Postoje stara „grčka groblja“ kod Vodeničišta u Trnju, Seocu i Busiliću. Groblja su bez svake sumnje srpska, a možda i posrbljenih Vlaha.

Zemlje i šume.

Topografski nazivi krajeva i potesa su: Luke, Čajirevi, Okutnjice, Čardaci. Pobrđe, Lug, Banjišor, Lužnice, Grab, Berna Luka, Votnjak. Buljs polje, Zadijelje, Busiliće, Seoce. Šume povrh sela su: Bukovik, Kose, Markova ravan, Lokvice, Kravlji brijeg, Plandišta.

Vode.

Selo obiluje vodom. Bistrica i potok iz koga se navodnjavaju bašte, služe za pojila. Vode za piće su: Studenac, Bukovik kod vodenice i Studenac u Grablju i Bernoj luki, Terzijiia voda.

Tip sela.

U Boturićima se izdvaja nekoliko manjih krajeva. Kao zaselak smatraju Potok. Središte sela je Avlija, gde su bili betovski čardaci opasani tvrdom ogradom. Kažu da su pojedini čardaci u avliji bili povezani podzemnim „kurbuama“ hodnicima. Naselje je pripadado Hadžibegovićima.

Poreklo stanovništva.

Današnji stanovnici su:

-Hadžibegovići (25 k.). Njihov predak je dobio u posed Boturiće. Pre toga je živeo u Jabučini blizu Bijelog Polja. Svi tvrde da je ova uglsdna porodica poreklom od pravoslavnih Srba Konatara. Ni Hadžibegovići ne poriču to, ali neki od njih kažu da su u srodstvu sa Konatarima preko hadži-begove žene koja je bila od Koiatara. Svakako je opšte narodno tvrđenje tačnije.

-Terzići (5 k., sl. Nikoljdan), iz Lijeve Rijeke došli u Šahoviće, a otuda ovamo.

-Adamovići (2 k.), rod su sa Adamovićima u Kostenici.

-Čampari (3 k., sl. Agaton), došli iz Čampara u Koritima.

-Jelići (1 k.), rod su sa Jelićima u Radojevoj Glavi.

-Lukači (2 k.), doseljeni su od Kolašina posde 1878. godine,

-Milićevići (1 k.) iz obližnjeg mesga Bistrice,

-Božovići (1 k.) iz Zagrada kod Ivangrada,

-Hamzići (1 k.) od Kolašina,

-Nikšići (l k.) iz Nikšića,

-Kuči (2 k.), muslimani, starinom su iz Kuča.

IZVOR: Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top