Poreklo stanovništva, selo Vlahinje (Kosovska Mitrovica) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Vlahinje (po knjizi Vlahinja), opština Kosovska Mitrovica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napis Poreklo stanovništva sela Vlahinje (po knjizi Vlahinja), opština Kosovska Mitrovica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napis Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo stanovništva, selo Vlahinje (Kosovska Mitrovica)

Poreklo stanovništva, selo Vlahinje (Kosovska Mitrovica)

Poreklo stanovništva sela Vlahinje (po knjizi Vlahinja), opština Kosovska Mitrovica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine – izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo je zapadno od Zjače, na kosinama i stranama brda: Velikoj Čuki (830m), Srbovačkom preslu, Belaškoj (998m) i Kozmatici (1064m). U međama sela su: Majdan (1268m), Tamnićki potok, Bugarićka – Srbovačka previja.

Vode.

Reke su Ibar i Bistrica, a šotoci: Bukovik, Vaganica, Staroselski potok, Počivala. Pije se voda sa izvora i sa desetak bunara. Izvori: Izvor kod Dugog kamena, Izvor u Repištu, Beramov Izvor, Izvor na Mečitu, Izvor na Str(a)naloviću.

Zemlje i šume.

Topografski nazivi za njive i livade su: Staro selo, Potkrš, Lozište, Polje, „Ržnik“, Rešpija i Mala čuka; za ispaše i šume: Kamenita čuka, Rusalijska čuka i Trlina. Na Majdanu su šume opštine Šaljske.

Tip sela.

Postoji podela sela na mahale: Gornja mala, Staro selo, Repište, Ajzerović Maala, Fer(h)atović mala, Miftarovit mala.

Istorijat.

Po Devičkom katastihu selo Vlahinja spadalo je 1789. godine u nuriju popa Radivoja.

Godine 1921. u Vlahinji su 60 domaćinstava sa 515 članova; 1948 – 93 domaćinstva sa 677 članova.

Starine u selu.

Na Rusalijskoj čuki i na Velikoj čuki nema tragova od „nekih starijih grobalja“. U Starom selu su ostaci starog „srpskog“ naselja. U selu ima tragova starih rudarskih radova.

Poreklo stanovništva.

Rodovi.

Posle druge velike seobe Srba (1739) u selu se nastanjuju Arbanasi iz Malesije. Uprkos pritisku došljaka u selu ostaje srpsko stanovništvo sela sve do kraja 18. veka.

U Devičkom katastihu zapisan je 1789. godine Srbin Marjan N., priložnik manastira Deviča.

U isto vreme zbog nasilja pridošlih odselili su se:

-Radojkovići, u selo Žitkovac „Preko ibra“, pa:

-Rakići, Milovići i Milentijevići u Rudare i:

-Stevići u Borčane.

Danas su u Vlahinji sami Arbanasi. Preci arbanaških doseljenika su se nastanili najpre u Gornjoj mali, pa se odatle širili, potiskivali Srbe i naseljavali na mestima koja bi Srbi napustili.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top