PREPORUČUJEMO: Sajtovi za genetičku genealogiju Reviewed by Momizat on . isogg.org – MEĐUNARODNO DRUŠTVO ZA GENETIČKU GENEALOGIJU, najzvaničnije mesto za podelu haplogrupa Društvo je osnovano od strane administratora DNK projekata. G isogg.org – MEĐUNARODNO DRUŠTVO ZA GENETIČKU GENEALOGIJU, najzvaničnije mesto za podelu haplogrupa Društvo je osnovano od strane administratora DNK projekata. G Rating: 0
You Are Here: Home » Info » Dnk poreklo » Linkovi » PREPORUČUJEMO: Sajtovi za genetičku genealogiju

PREPORUČUJEMO: Sajtovi za genetičku genealogiju

isogg.orgMEĐUNARODNO DRUŠTVO ZA GENETIČKU GENEALOGIJU, najzvaničnije mesto za podelu haplogrupa
Društvo je osnovano od strane administratora DNK projekata. Glavna vizija društva je promocija i edukacija u oblasti genetičke genealogije.

Na početnoj stranici se mogu pronaći linkovi ka stablima haplogupa koje nose nazive po slovima alfabeta, kao i informacije o davanju imena podgranama haplogrupa, tj. SNP-ovima.

U okviru ovog društva napravljen je portal ISOGG Wiki gde je moguće pronaći puno korisnih članaka o resursima za genetičku genealogiju, vrstama testova (Autosomalna DNK, Mitohondrijalna DNK, i muška Y-DNK), kompanijama koje vrše testiranje, informacije o testovima i poređenje istih. Stranica dobrodošlice sa linkovima Wiki Welcome Page
U okviru društva postoji i forum koji se nalazi na linku.

Sajt je na engleskom jeziku.

VIKIPEDIJA – slobodna enciklopedija.  Ovde se mogu pronaći tekstovi na raznim jezicima o haplogrupama, narodima i njihovoj genetici. Iako se radi o slobodnoj enciklopediji gde sami korisnici pišu tekstove- što mnogo puta može biti zloupotrebljeno, vikipedija iz godine u godinu postaje sve važniji izvor podataka i informacija iz nekoliko razloga:

  1. dostupna je svima i lako pretraživa.
  2. redovno se ažurira, naročito tekstovi na engleskom jeziku.
  3. reference. Ovo je možda i najbitnija stavka, na dnu svih tekstova može se pronaći spisak naučnih radova iz kojih su preuzeti podaci. Za neke radove su dostupni direkni linkovi gde se mogu pročitati, drugi se mogu pronaći jednostavno pretragom, dok su neki dostupni samo na određenim sajtovima gde se mora platiti članarina.

DNK haplogrupe ljudskog Y-hromozoma

Članaka na engleskom jeziku ima daleko više, opširniji su i sadrže puno podataka:
Muške Y haporupe Human Y-chromosome DNA haplogroup

Zastupljenost muških haplogrupa u populacijama širom sveta Y-chromosome haplogroups in populations of the world

Mitohondrijalne DNK haplogrupe Human mitochondrial DNA haplogroup

Informacije o testovima Genealogical DNA test

Praćenjem linkova na navedenim stranicama mogu se pronaći dodatni tekstovi.

EUPEDIJA  – Portal osnovan od strane Maciamo Hay sa ciljem da postane detaljan i informativan vodič o evropskim zemljama, sa osvrtom na putavanja, kulturu, istoriju i život u Evropi.

Portal ima posebnu sekciju posvećenu genetičkoj genealogiji.  U ovoj sekciji je moguće pronaći tekstove o haplogrupama sa slikama najsvežijih stabala svake od njih i mapama rasprostranjenosti.
Pored navedenih stavki moguće je pročitati teorije o poreklu svake haplogrupe i njenih podgrana, širenjima kroz određene arheološke kulture, etničke grupe, ili pak nakon nekog značajnijeg istorijskog događaja. Ove teorije su zasnovane na dosadašnjim rezultatima koje su donele populaciona genetika i arheogenetika, nova istraživanja mogu doneti nova saznanja i samim tim neke hipoteze potvrditi, a druge oboriti. To se više puta dešavalo, tako da treba biti obazriv sa teorijama, tj. ne uzimati ih kao konačne.

U okviru Eupedije postoji forum gde se mogu čitati diskusije i učestvovati u njima. Za čitanje većeg broja stranica u toku jednog dana potrebno je postati registrovani korisnik na sajtu. Registracija profila je besplatna.

Većina tekstova na sajtu su napisane na engleskom jeziku, pored ovog jezika neke tekstove je moguće čitati na francuskom, italijanskom i grčkom. Od skora, zahvaljujući članovima udruženja „Poreklo“ tekstove o G2aE1b1b haplogrupama moguće je čitati na srpskom jeziku.

Fejsbuk stranica Eupedije

NEVGEN Y-DNK PRѢDVIĐAČ za osobe koje su upravo dobile rezultate testiranja Y hromozoma najvažnija stvar je pronaći pouzdan predviđač haplogrupe. Nevegen je tu pravi izbor. Pored standardne opcije predviđanja osnovnih haplogrupa nudi i mogućnost dosta pouzdanog predviđanja podgrane. Predviđač je plod rada dva stručnjaka sa Srpskog DNK projekta i trenutno važi za najbolji ne samo kod nas već i u svetu. Više o ovom predviđaču se može pročitati na sledećem linku.

Neki od ostalih predviđača haplogrupa:

Haplogroup Predictor

Haplo-I Subclade Predictor

ysearch.org – NAJVEĆA INTERNACIONALNA BAZA HAPLOTIPOVA

Baza sadrži haplotipove testiranih širom planete i omogućava više vrsta pretraga:

  1. Na osnovu haplotipa. Pretraživač može imati profil na sajtu, ali nije neophodno pošto je moguće pretraživati direktnim unosom vrednosti u tabeli. Registracija profila je besplatna. Prilikom registracije nakon potvrde se dešavalo da sajt izbaci grešku, tj. da registracija nije uspela, a ustvari jeste. Ovo je jedan od razloga postojanja većeg broja istih profila koji su napravljeni više puta. Zato u slučaju izbacivanja greške pre pravljenja novog profila poželjno je proveriti da li je prethodna registracija uspela. Ovu proveru je najlakše odratiti pretragom po prezimenu koje je upisano. ID profila obavezno zapamtiti.
  2. Pretraga po prezimenu ili u listi prezimena.
  3. Pretraga po osnovu haplogrupe i regiona.

Pomoću sajta Ysearch je moguće računanje genetičke udaljenisti haplotipova i njihovo poređenje.

Sajt McGee Surname DNA Project  nudi jedan zanimljiv alat za poređenje haplotipova, računanje genetičke distance i vremena do zajedničkog pretka: Y-Utility: Y-DNA Comparison Utility, FTDNA 111

Moguće je vršiti razne proračune menjanjem verovatnoća i stopa mutacija. Haplotipove koje želimo porediti unosimo jednostavnim kopiranjem u polje po ftdna rasporedu, što se tiče pripreme haplotipova u ekselu pre kopiranja i pravljenja matrica poželjno je pogledati video How to use Dean McGee’s Utility to generate a Genetic Distance Matrix

Za informacije o stopama mutacije određenih markera posetiti Mutation rates (From ISOGG Wiki) i Mutation Rates used byRogersDNA

Family Tree DNA – najveća i najpoznatija kompanija za komercijalno testiranje pojedinaca i grupa.

Na sajtu je moguće pronaći informacije o testovima koje kompanija nudi, cene istih, uputstva za početnike i još mnogo toga.

FTdna poseduje najveću svetsku bazu komercijalno testiranih osoba iz čitavog sveta, svaki testirani preko njihove kompanije ima mogućnost poređenja svojih rezultata sa velikim brojem ljudi iz regiona i čitavog sveta. Ovo je glavna prednost ove kompanije u odnosu na konkurentske.
Testirani se mogu učlaniti u neki od postojećih projekata ili otvoriti svoj projekat.
Neki od primera regionalnih projekata sa naših prostora su  Dinaric Alps DNA i Balkans. Član projekta može biti samo neko ko je testiran preko FTdna, ostali mogu videti samo (javni) deo rezultata iz tabela i uporediti sa svojim rezultatom.

Pored odeljka za učenje i foruma kompanija za postojeće i buduće korisnike ima otvoren youtubekanal gde je moguće pogledati vebinare o genetičkoj genealogiji od početnog do naprednog nivoa.

Fejsbuk stranica FTdna.

Sajt je na engleskom jeziku.

YSEQ DNA – još jedna kompanija za komercijalno testiranje. Nudi skoro sve osnovne proizvode kao FTdna, a u pojedinim segmentima čak i više. Cene su nešto niže, a rezultati stižu dosta brzo. Preko ove kompanije je moguće testirati veliki broj SNP-a za sve haplogupe, mnogi od njih su jedino dostupni za testiranje kod ove kompanije. Ubrzo nakon otkrivanja svakog novog SNP-a kompanija ga dodaje na svoju listu proizvoda. Čak i u situaciji da neki SNP nije dostupan može se naručiti njegovo ubacivanje u listu po ceni od $1. Slično je i sa STR markerima i panelima.
Kompanija  pored pojedinačnih SNP-ova nudi veliki broj panela za sve haplogrupe.

Kada korisnik sajta poseti stranicu nekog od panela npr. I2a-M423 Panel ili E1b-V13 Panel može pronaći najpreciznije stablo željene haplogrupe sa svim do tog trenutka otkrivenim podgranama odnosno SNP-ovima.

Za one koji se tek nameravaju testirati po prvi put mogu biti zanimljivi STR Paneli.

Fejsbuk stranica YSEQ-a

Sajt je na engleskom jeziku.

Kompanija YFull koja se bavi tumačenjem i poređenjem podataka iz  NextGenY-chrsequence rezultata testiranih osoba. Neki od ovakvih testova su npr. Big Y i Y-elite. Na osnovu rezultata ovih testova YFull pravi stabla haplogrupa,  njihovih podgrana uz određivanje približnog vremena nastanka svake grane i mutacije, kao i računanje vremena do zajedničkog pretka.

YFull Y-stablo

Klikom na određena slova može se videti stablo svake haplogrupe. Primer stablo I-CTS10228. Pored svake grane stoji procenjeno vremenastanka grane i TMRCA (vreme do zajedničkog pretka) testiranih u okviru podgrane. TMRCA se računa kao aritmetička sredina starosti svake od linija. Formula za izračunavanje TMRCA se može videti klikom na „info“ za svaku granu. Kod testiranih koji su ostavili mesto porekla pored ID moguće je naći podatke o zemlji i okrugu iz koga dolaze.
Sa povećanjem broja testiranih moguće su promene na stablu, ubacivanje novih grana i promena vremena do zajedničkog pretka. Na stablu se nalaze samo rezultati onih koji su poslati komapaniji na analizu, iz tog razloga mnogo puta neke grane nedostaju a njih je moguće videti na stablima kod Yseq-a ili onim koja su napravljena od strane administratora određenih projekata. Još jedan od nedostataka ovog stabla su SNP-ovi koji neki od testova kao što je Big Ipsilon ne pokrivaju, a koji su otkriveni. Ovi SNP-ovi se takođe ne nalaze na njihovom stablu, ili se nalaze samo kod onih koji su testirani jednom vrstom testa, a nema ih kod onih testiranih preko druge kompanije pošto njihov test ne pokriva taj deo hromozoma, takav slučaj je sa PH908. Bez obzira na ove nedostatke Yfull je najbolje mesto na kome se mogu pronaći podaci o vremenu nastanka haplogrupa i njihovih podgrana.

Fejsbuk stranica Yfull-a

Ruski forum za genetičku genealogiju Molgen. Na forumu je moguće čitati diskusije o haplogrupama i genetici Rusa i ostalih naroda sa teritorije Rusije i šire. Forum je na ruskom jeziku. Genofond je još jedan ruski sajt koji se bavi genetičkom genealogijom kroz sintezu više naučnih disciplina.

Bugarski forum za genetičku genealogiju Forum za Bъlgarska DNK Genealogiя gde se mogu pronaći  tekstovi o haplogrupama i genetici Bugarske, kao i podaci o testiranima iz te zemlje. Forum je na bugarskom jeziku.

Forum Anthrogenica – još jedno mesto za čitanje diskusija na ovu temu, a takođe se bavi i antropologijom. Forum je na engleskom jeziku, međutim postoje podforumi za druge jezike među njima i jedan za slovenske. Za čitanje većeg broja stranica potrebno je registovati profil, registracija je besplatna.

Eurogenes Blog – blog je fokusiran na evropsku populacionu genetiku i modernu fizičku antopologiju.

Genetiker – blog sa fokusom na arheogenetiku i istoriju gde se može pročitati veliki broj tekstova o analizima drevne dnk.

I-P37.2 haplogroup research – blog koji se bavi I2a haplogrupom. Na sajtu je moguće pronaći tekstove o novim rezultatima vezanim za ovu haplogrupu sa uvek aktuelnim stablima podgrana.

I za kraj sajt Srpskog DNK projekta i forum gde se mogu čitati tekstovi o raznim haplogrupama, narodima i poreklu testiranih sa našeg područja. Ko želi može postati i aktivan učesnik razgovarališta ili pak član udruženja „Poreklo“ što donosi niz pogodnosti, jedno od njih je testiranje po povlašćenoj ceni kod DNK centra.

PRIREDIO: Vladica Conić


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top