Poreklo prezimena, selo Kamenica (Zvečan)

14. aprila 2018.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Kamenica (po knjizi Gornja Kamenica), opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Gornja Kamenica je malo naselje u izvorišnom delu doline Kameničke Reke, leve pritoke Banjske Reke.

Tip sela.

Kuće su po plitkoj dolini neposredno pored rečnog korita, a niže brda Slunevice, Čukare i Vrškovca, sva tri na levoj strani rečice.

Vode.

Voda se uzima sa izvora Asanove Vode koji je poviše kuća.

Zemlje i šume.

Njive, bašte i senokosne livade su u okućnicama i u plitkim dolinama bočnih potoka; mesta s njivama i livadama nazivaju se: Lazenice, Svudina Njiva, Dugački Do, Kljunevica, Duboki Do, Ornica, Navoj, Prosište, Ćerana, Vrškovac, Barajevsko G uvno, Lesi Potok, Kruga, Gaj, Babin Grob, Straža, Široki Do, Plandišta, Piramida kod Mečkine Rupe. Brda su pod travnim rudinama i sitnogoricom; tu su i pasišta.

Starine, istorijat, postanak i ostali podaci o selu.

Poviše kuća ima dva nadgrobna kamena krsta. Tu su imali kuću dva brata, koji su poginuli od „aramija“ (nasilnika) u početku ovoga veka i tako se njihov dom zatro. Današnje groblje je na kosi zapadno od naselja. Po predanju na mestu današnjeg naselja bili su stočarski stanovi manastira Banjske. Kao malo hrišćansko naselje postojalo je u drugoj polovini 19. veka. Zemlja je bila u posedu Omer-age iz Mitrovice, koji je imao u posedu i naselje Krivače na Rogozni i han na Kadijači pod Rogoznom.

Poreklo stanovništva.

Godine 1912. stanovništvo se raselilo, pa se ponovo zaselilo 1917. godine. Te godine je aga odobrio, da se nasele:

-Aksović, 1 kuća, je od Rašića u selu Banjskoj Reci.

Posle Aksovića doselili su se:

-Radosavljevići, 2 kuće, su od Trambovića u Lovcu.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.