Poreklo prezimena, selo Crveni (Leposavić) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Crveni, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Poreklo stanovništva sela Crveni, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Crveni (Leposavić)

Poreklo prezimena, selo Crveni (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Crveni, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Crveni su u dolini srednjeg toka Crvenske (Vučanske) Reke, pritoke Ibra, a između brda Nepuka, Kukavice, Balovskog Brda, Solova, Čapljanca i Brekinje; Letovačka Čukara je na granici prema susednom naselju Letovcu.

Ime sela.

Selo se nazvalo po mrko-crvenoj boji ogolićenog serpentina koji izbija na površinu.

Tip sela.

Kuće su poređane dužinom doline s obe strane reke niže Čukare i Kite; Brekinja je s desne strane reke, niže brda Stanine. Zaselak Staro Selo je u prisoju poviše Crveni, a drumsko naselje Crveni je pored puta Novi Pazar—Banjska.

Vode.

Crvenska Reka prima desnu pritoku Bukovički Potok, koji izvire kod Grižana. U Brekinji i Starom Selu voda se zahvata sa stublina, a u Crvenima s tri česme, od kojih se ona najniža naziva Arsovača. U Brekinji ima izvor Studena Voda, koja izbija iz kamena. Vodu sa ovog izvora koriste čobani, jer je udaljena od sela. Stočna pojila su po seoskim potocima i na česmi Zagrađi.

Zemlje i šume.

U Brekinji su njive oko kuća I u dolini Bukovičkog Potoka, a u ostalim krajevima su male u Širokoj Dolini niže Nepuka, na Jankovu Brdu i kod Raskrsnica. Stoka se čuva po obližnjim brdima i na mestima Baraćska Torina, Maksimova Torina, Zapis, Čašljanac, Solila, Rovina, Orlujak (vrh na Kukavicama), Bačište i Sirićane. Iz Brekinje se stoka goni na pašu po Letovcu i Rudinama. U proplancima ima senokosnih livada; šume su na Lipovici, Paljevinama i Metaljici poviše Kukavica.

Starine i ostali podaci o selu.

U selu je nađen rimski stub od kamena s natpisom. Današnje groblje je kod starog poviše Starog Sela s leve strane reke. Prema Starom Selu je Bačište, a Kućetine su u Letovcu. Starih rudarskih okana ima po „čukarama“ Kukavice i u Osoju. Tu se jedno mesto naziva Rupe a drugo Močila. Na Rupama su bila vodoravna rudarska okna a na Močilima uspravna, koja su već zatrpana zemljom, imaju oblik vrtača u kojima se zadržava kišnica. Crkvina je niže Solila na levoj strani Kostine Reke. Tu ima zidina crkvine. U oltaru se održao kameni stub časne trpeze s rimskim natpisom. Crkvica je bila pokrivena kamenim pločama.

Poreklo stanovništva.

Selo su zaselili doseljenici u 18. veku:

-Radovići, 3 kuće, u Kukavicama,

-Todorović, 1 kuća, u Starom Selu, 1 kuća u Crvenima,

-Rakićević, 1 kuća, i

-Ilić, 1 kuće, obe u Crvenima,

-Pantovići, 2 kuće, u Brekinji,

-Despotovići, 2 kuće, u Starom Selu i 3 kuće i Brekinji, slava Sv. Luka, su Rovčani, bili neko vreme u Kolašinu na Ibru.

-Čitlučani, Radomirovići, 1 kuća, je od Čitlučana u Vučoj, otac ušao odivi u kuću.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Komentari (2)

 • Radovanović

  Podaci nisu potpuni. U selu se nalazi kuća Radovanovića. Slavimo Sv. Luku. Doseljeni, na osnovu predanja, iz današnje Crne Gore.

  Odgovori
  • Milodan

   Radovanović!

   Moguće su greške. Razlozi su raznovrsni, možda prilikom prikupljanja podataka ili nekih drugih razloga.

   Pozdrav!

   Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top