Poreklo prezimena, selo Jova (Novi Pazar)

11. februara 2018.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Jova, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Jova je u gornjoj proširenoj dolini Jovske Reke i neposredno pod razvođem Raške i Ibra, u sklopu brda Koviljaka, Paunja, Krsta, Ždraljevca, Bivoljaka i Zaječaka.

Tip sela.

Sa susednim Trstenikom graniči se Badlavskom Rekom. Zaselak Trstenik je posebno naselje na razvođu niže Koviljaka, zaselak Badlava je na padini Krstca u izvorištu Badlavske Reke.

Ime sela.

Jova je dobila ime po drvetu jovi, kojega i sada ima dosta pored reka u selu.

Vode.

Upotrebljava se voda sa česme, koja je između Jove i Pasjeg Potoka, česme u Podarnećem Dolu kod koje planduje stoka, česma u Staroj Jovi, Bogavčevac, česma i rečica Zavoje i Vodice. Kroz selo protiče Jovska Reka, pošto primi Badlavsku Reku utiče u Rašku kod Kozareva.

Zemlje i šume.

Njive su slabe rodnosti, jer su na znatnoj visini na mestima: Valoge, Ornice, Jagnjilo, Jovak, Paljevina, Vrbovac, Gornji Do i Jokovina; ispaše su na Ralu, Slatkom Brdu, Čukari, Vlasencu, Kaldrmi, Badlovskom Potoku, Radičevu Dolu, Malim Barama, Velikom Dolu i u dolini Jovske Reke; livade: Stup, Lizije, Jabukovac, Rovine, Selište; šume: Koviljak, Trstenik, Rastovik, Tukin Put i Pounje; utrine u potesu Trstenika: Zaječak, Zaječka („Zečka“) Čukara, Preslo i Meanište.

Ostali podaci o selu.

Staro naselje Jova bila je na mestu Stare Jove, pa se pomerilo na sadašnje,  bliže njivama. Tu je i sadašnje groblje. Trstenik ima posebno groblje kod crkvine. Spominje se u Sopoćanskom pomeniku, zapusteo je 1690. godine, pa se opet zaselilo u prvim desetinama 19. veka. Istu prošlost imala je i Jova,samo je ona, usled boljeg položaja, bolje napredovala od zaseoka.

Poreklo stanovništva.

Rodovi u Jovi:

-Lješevići, 3 kuće, Petkovdan, su došli iz kolašinskog Vrapča na Ibru; imaju odeljake u Kaljinu, Ostarići (7 kuća) u kopaoničkom Ibru.

-Komatovići, Vasovići, 4 kuće, Lazovići, 3 kuće, Marinković, 1 kuća, Antonijević, 1 kuća, Đurđic, preslava Sv.Pantelija, su od Komatovća u prćenovi i Supnju, ovamo došli iz Odojevića, starinom iz Kolašina na Ibru.

-Tuke, 2 kuće, su od Drobnjala Tuka u podbukovačkom Plavkovu.

Rodovi u Trsteniku:

-Lješević, 1 kuća, Petkovdan, je doseljen Ostraće u kopaoničkom Ibru: ima odeljaka u Koprivnici, zaseoku Kozareva.

-Drobnjaci, 3 kuće, su od Drobnjaka u Građanoviću.

-Ristovići, od kojih se pominje Nikola kao svedok na jednom senetu iz 1883. godine, su se odselili nekuda.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.