Порекло презимена, село Распоганче (Сјеница)

Порекло становништва села Распоганче, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

Поглед на село Распоганче, фото Томо Илић (www.panoramio.com)
Поглед на село Распоганче, фото Томо Илић (www.panoramio.com)

Село се налази источно од Сјенице и од ње је удаљено 18 км. Смештено је у Сјеничкој котлини северно од магистралног пута Сјеница – Дуга Пољана – Нови Пазар и сврстава се у села разбијеног типа. Обједињује засеоке Цмиљевац, Чесмица и Весковићи. Смештено је у висинском појасу 1.050-1.080 м, између брда Ступског клеча и Цмиљевца. Сеоски атар, површине 308 ха, припада Катастарској општини Ступ. Према попису 2002. године у селу су живела 152 становника.

Село је богато ливадама и изворима (Звиков извор). У средишњем селу села се налази “Врело” – чесма, која је уређена 1952. од стране Хигијенског завода из Новог Пазара, али се због неодржавања налази у веома лошем хигијенском и естетском стању. У селу се налази и неколико извора слабије издашности: три у засеоку Чесмица и пет у засеоку Цмиљевац (извор Код крушке, Мачак и три Мрдачка извора). Од Мрдачких извора, који се налазе на надморској висини 1.160 м, настаје Мрдачки поток, који протиче атаром села. У селу су знатне површине под ливадама, познате под називом Беглук и Распоганска раван.

Подаци из литературе указују на то да је Распоганче по постанку старо насеље. У селу су утврђени археолошки локалитети из праисгорије – гвоздено доба. Има и археолошких локалитета из периода ХIV-ХV века. На имању Радоја Славковића налази се већа хумка, коју мештани називају “Главица”. На овој хумци су 1981. вршена истраживања и утврђсно је да се сахрањивање унутар хумке вршило спаљивањем. Покојник је спаљен на ломачи која се налазила ван хумке, па су остаци полагани у хумку. „На основу фрагмената керамике, који су аналогни онима са Шарског крша и локалитета “Главица” у Брњици, хумка се везује за крај старијег гвозденог доба, тј. VI и V век пре наше ере.” У овом селу је, у близини локалитета Главица, утврђен и локалитет Баре, са неколико тумула – хумки. Јужно од “Латинског гробља”, непосредно уз десну ивицу пута Сјеница – Дуга Пољана, налази се вертикално постављена камена плоча, овалног облика. Мештани ову плочу називају “Кулаш”, а по њој и цео потес, који је у власништву Новака Красића. На сеоском гробљу, на једном узвишењу, има старих надгробних споменика, углавном у облику крста. На гробљу је један споменик који припада Студеничкој радионици. Јужно од сеоског гробља налази се локалигет “Грчко гробље”. Данас се може видети још понека плоча, која је урасла у земљу. Источно од куће Добра Чукановића, на његовом имању, налази се место звано “Младин гроб”. По легенди, на том месту је погинула девојка коју су водили сватови, а други су хтели да је отму. Девојка је ту и сахрањена [Премовић-Алексић, 1989, 79-82]. Село се под овим именом помиње у турском попису из 1455. године и има 7 домаћинстава, а по попису с краја XVI века имало је 25 домаћинстава. Према подацима из 1912. године назива се Распоганци (са 11 хришћанских домаћинстава, која су била чифчијска, и тада је припадало агама из Новог Пазара). У попису из 1921. годинс помиње се као заселак под садашњим именом (24 дома и 195 становника) да би Статутом општине Сјеница 1964. године добило статус самосталног насеља.

„Сматра се да је назив настао по томе што је ту уништен, разорен, нечист (поган), односно нехришћански културни објекат, всроватно у време Немањића а можда и давно пре. Дакле, Распоганче је место које је очишћено од незнабоштва, тј. распогањено.” [Михајловић, 1986, 71-73] Становници села тврде да је село добило име по шуми, “рашћу”, и да је настало око 1820. године. Ово је једино насеље овог назива у Србији.

Распоганче је 1946. добило четвороразредну основну школу, која је због малог броја ученика 1972. године престала са радом, па ђаци одлазе у школу у Штаваљ. Село је добило електрично осветљење 1963, а водом се снабдева преко локалног сеоског водовода, који је изграђен 1980. године. Један део села водом се снабдева са Врела, други део села је воду довео са извора у “Алића долини”, која је удаљена 1,3 км, а остатак села је воду довео каптирањем планинских извора удаљених више од 5 км. Вода је из планинских доведена у село уз помоћ општине Сјеница и средствима грађана. Телефонску везу село је добило 1976, адомаћинства 1987. године. Село је добило асфалтни пут 2006. године.

Становништво се бави ратарством, сточарством и, делимично, воћарством.

Број дневних миграната чине 3 радника, 4 ученика средњих школа и 5 ученика основних школа.

Анкетне листове за ово село попунио је Јован Чукановић.

Статистички подаци указују на то да је и ово село захваћено интензивним процесима депопулације и миграција. Само у периоду 1948-1961. број становника је порастао за 10%, а 2002. године се смањио за 52%. Бројно кретање домаћинстава није пратило популациона кретања. У периоду од 1948. до 1971. број домаћинстава је порастао за 54% да би се у наредној деценији смањио за 21%, а у периоду 1991-2002. године повећао за 29%. Број чланова у домаћинству био је у сталном опадању од 1948. године, па је 1991. било 14 домаћинстава са 5 и више чланова (40,00%), а 2002. годинс 6 (13,64%).

Број становннка и домаћинстава са просечним бројем чланова у домаћинству

Година      Број становника      Број домаћинстава     Средњи број чланова удомаћинству

  1.              249                                28                                 8,29
  2.              272                                 35                                 7,77
  3.              274                                 37                                 7,40
  4.              214                                 43                                 4,97
  5.              170                                 34                                 5,00
  6.              154                                 35                                 4,40
  7.              132                                 44                                 3,00

Домаћинства у селу Распоганче:

            1.Јелић Неђељко

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од Сјенице 18 км, од основне школе 3 км, а од аутобуске станице 2 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1962. године. Један члан домаћинства је запослен у Сјеници, а 1 тражи посао.

2.Вуканић Вукоица

Домаћинство има 2 члана. Удаљено је од основне школе 4 км, а од аутобуске станице 1 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. У домаћинству нема запослених лица.

3.Вуканић Србо

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од Сјенице 18 км, од основне школе 3 км, а од аутобуске станице 2 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1962. године. Два лица су запослена у родном селу, а 2 траже посао.

4.Чукановић Богдан

Домаћинство има 7 чланова. Удаљено је од Сјенице 18 км, од основне школе 3 км, а од аутобуске станице 2 км. Кућа је грађсна од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1962. године. Два члана домаћинства су запослена у Сјеници, 2 похађају основну школу, а 1 средњу школу.

5.Средојевић Никодин

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе 4 км, а од аутобуске станице 1 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. Три члана домаћинства траже посао, 2 су ученици основне школе и 1 је ученик средње школе.

6.Чукановић Драго

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено јс од основне школе 4 км, а од аутобуске станице 1 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. Два лица су запослена у родном селу, а 4 траже посао. Домаћинство се бави узгојем оваца, говеда и живине.

7.Средојевић Ћорђе

Домаћинство има 6 члана. Удаљено јс од основне школе 3 км, а од аутобуске станице 1 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. Једно лице је запослсно у Сјеници, а 2 лица траже посао. Домаћинство се бави узгојем говеда.

8.Чукановић Јован

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од Сјенице 18 км, од основне школе 3 км, а од аутобуске станице 2 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1962. године. Једно лице је запослено у родном селу, а 3 лица траже посао. Домаћинство гаји говеда, овце и живину.

9.Чукановић Душан

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено јс од основне школе 4 км, а од аутобуске станице 1 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. У домаћинству нема запослених, 2 члана траже посао, а 1 похађа основну школу. Главни извор прихода је сточарство – узгој говеда и живине.

10.Средојевић Десимир

Домаћинство има 9 чланова. Удаљено је од Сјенице 18 км, од основне школе 3 км, а од аутобуске станице 2 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1962. године. Један члан домаћинства је запослен у родном селу, 2 траже посао, а 2 су ученици основне школе. Баве се узгојем говеда и живине.

11.Чукановић Милољуб

Домаћинство има 3 члана. Кућа јс опремљена санитарним уређајима и има воду. Једно лице је запослено у руднику у Штављу, а 2 члана су пензионери.

12.Чукановић Илија

Домаћинство има 3 члана. Кућа је опремљена саннтарним уређајима и има воду. Домаћинство се бави пољопривредом.

13.Чукановић Драгован

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и има воду. Домаћинство се бави пољопривредом.

14.Чукановић Вукота

Домаћинство има 2 члана. Кућа поседује воду. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја као шумарски техничар, а једно је пензионер.

15.Чукановић Вукајло

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и има воду. Два лица су запослена на територији Сјеничког краја, једно као полицајац, а једно као возач. Домаћинство се бави пољопривредом.

16.Чукановић Миладин

Домаћинство има 3 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и има воду. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја као металостругар. Два члана домаћинства се баве пољопривредом.

17.Чукановић Новак

Домаћинство има 5 чланова. Кућа је опремљена санитарним уређајима и има воду. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја, као металобушач. Један члан домаћинства тражи посао, а 2 члана похађају основну школу. Баве се пољопривредом.

18.Чукановић Микаило

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и има воду. Домаћинство се бави пољопривредом.

19.Чукановић Кован

Домаћинство има 2 члана. Кућа није опремљена водом. Оба члана домаћинства су пензионери.

20.Чукановић Вукоица

Домаћинство има 6 чланова. Кућа не поседује воду. Два лица су ученици основне школе. Домаћинство се бави пољопривредом.

21.Чукановић Љутомир

Домаћинство има 3 члана. Кућа има воду. Јсдно лице је запослено на територији Сјеничког краја, као матичар у месној канцеларији, а једно лице тражи посао.

22.Чукановић Драгиша

Домаћинство има 3 члана. Кућа јс опремљена санитарним уређајима и има воду. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја као металобушач. Домаћинство се бави пољопривредом.

23.Чукановић Боривоје

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и има воду. Један члан домаћинства је пензионср.

24.Јелић Радосава

Једночлано домаћинство. Кућа не поседује воду и санитарне уређаје.

25.Јелић Неђељко

Домаћинство има 4 члана. Кућа поседује воду. Једно лице је запослено у Русији (као грађевински радник). Домаћинство се бави пољопривредом.

26.Вуканић Живорад

Домаћинство има 5 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Два лица су запослена као рудари у Штављу, а једно лице је студент.

27.Вуканић Драгослав

Јдночлано домаћинство. Кућа је опремљена санитарним уређајима и има воду. Једини члан домаћинства је пензионер.

28.Вуканић Добривоје

Домаћинство има 2 члана. Кућа поседује воду. Оба члана домаћинства су пензионери.

29.Средојевић Вук

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и има воду. Једно лице је запослено ван општине Сјеница, а једно лице тражи посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

30.Средојевић Живорад

Домаћинство има 7 чланова. Кућа је опремљена санитарним уређајима има воду. Једно лице је запослено у родном селу, а једно лице тражи посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

31.Средојевић Вујадин

Домаћинство има 8 чланова. Удаљено је од Сјенице 18 км, од основне школе 3 км, а од аутобуске станице 2 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1962. године. Једно лице је запослено у родном селу, једно тражи посао, а једно је ученик основне школе. Домаћинство се бави пољопривредом.

32.Средојевић Милоје

Домаћинство има 5 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице тражи посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

33.Средојевић Милица

Једночлано домаћинство. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћица се бави пољопривредом.

 

Исељеници из села Распоганче:

1.Чукановић Милија

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се у Краљево 1952. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио економски факултет. Породична слава: Св. Никола.

2.Чукановић Никола

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Београд 1973. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио електромашински факултет. Породична слава: Св. Никола.

3.Чукановић Зоран

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Жичу (Краљево) 1978. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Св. Никола.

4.Чукановић Радојко

Једночлано домаћинство. Иселио се у Краљево 1980. године ради запослења. Завршио је средњу школу. Породична слава: Св. Никола.

5.Јелић Вуко

Домаћинство има 3 члана. Иселили се у Крагујевац 1976. године ради запослења. Завршио је средњу школу. Породична слава: Св. Ћирило.

6.Вуканић Благомир

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Београд 1972. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио војну академију. Породична слава: Св. Јован.

7.Вуканић Миљан

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се у Горњи Милановац 1987. годинс ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Св. Јован.

8.Славковић Мирко

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Београд 1970. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио електромашински факултет. Породична слава: Св. Никола.

9.Средојевић Мирко

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се у Краљево 1972. године ради запослења. Носилац домаћинства јс завршио осмогодишњу основну школу. Породична слава: Ћурђиц.

10.Средојевић Станимир

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се у Крагујевац 1971. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Ђурђиц.

11.Славковић Грујо

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Коваче (Краљево) 1964. године ради запослења. Носилац домаћинства јс без школске спреме. Породична слава: Св. Никола.

12.Славковић Радоња

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Коваче (Краљево) 1961. године ради школовања деце. Носилац домаћинства је без школске спреме. Породична слава: Св. Никола.

13.Чукаповић Момир

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су сс у Жичу (Краљево) 1973. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу. Породична слава: Св. Никола.

14.Чукановић Зарија

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Крагујевац 1980. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Св. Никола.

15.Средојевић Желимир

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Коваче (Краљево) 1965. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу. Породична слава: Ћурђиц.

16.Чукановић Радан

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су сс 1981. године у Јасенак код Обреновца ради запослења. Носилац домаћинства је завршио трогодишњу средњу школу.

17.Чукановић Миломир.

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1947. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства јс завршио средњу школу.

18.Чукановић Обрад

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1965. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

19.Чукановић Селимир

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1964. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио трогодишњу средњу школу.

20.Чукановић Вучић

Домаћинство има 3 члана. Иселили сс 1979. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио трогодишњу средњу школу.

21.Чукановић Сретко

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1997. године у Краљево због болести. Носилац домаћинства је завршио четвороразредну основну школу.

22.Чукановић Миланко

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1960. године у Аранђеловац ради напредовања у послу. Носилац домаћинства је доктор медицинских наука – педијатар.

23.Чукановић Радуле

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1960. године у Сјеницу ради запослења и развоја приватне текстилне фирме. Носилац домаћинства јс завршио економски факултет.

24.Чукановић Радета

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1987. године у Београд ради студирања и запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

25.Чукановић Јаблан

Домаћинство има 3 члана. Иселили се 1958. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио гимназију и радио је у Немачкој до пензионисања.

26.Чукановић Раданко

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1998. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

27.Чукановић Драгић

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1956. године у Трстеник ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

28.Јелић Вито

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1951. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

29.Чукановић Драган

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1978. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

30.Чукановић Дражо

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су сс 1963. године у Нови Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

31.Чукановић Милоје

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1953. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

32.Чукановић Миле

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1984. године у Голубац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

33.Чукановић Небојша

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1954. године у Банат ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

34.Чукановић Томо

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се у Банат за време колонизације.

35.Чукановић Његош

Домаћинство има 7 чланова. Иселили су се 1953. године у Ужице ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

36.Чукановић Велибор

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1965. године у Аранђеловац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

37.Чукановић Миљојко

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1969. године у Свилајнац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио трогодишњу средњу школу.

38.Чукановић Дмитар

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1981. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу (полицајац).

39.Чукановић Радослав

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1966. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

40.Чукановић Томислав

Домаћинство има 7 чланова. Иселили су се 1966. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

41.Чукановић Радосав

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1959. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

42.Славковић Мирко

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1977. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

43.Славковић Кирил

Домаћинство има 3 члана. Иселили се 1961. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

44.Чукановић Вукадин

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1963. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

45.Чукановић Вујадин

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1959. године у Београд ради школовања и касније запослења. Носилац домаћинства је завршио економски факултет.

46.Чукановић Стев

Домаћинство има 3 члана. Иселили се 1964. године у Суботицу ради запослења. Носилац домаћинства је учитељ.

47.Чукановић Милован

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1969. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио трогодишњу средњу школу.

48.Вуканић Милан

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1969. године у Француску ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу. Долазе на одмор у кућу која се налази у Горњем Милановцу.

49.Средојевић Миломир

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 2000. године у Драгобраћу код Крагујевца из породичних разлога. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

50.Средојевић Милорад

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1995. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

51.Средојевић Мирослав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1985. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

52.Средојевић Никола

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1999. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

53.Средојевић Драгија

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1998. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства има високу школску спрему.

54.Средојевић Стојан

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Сремчицу код Београда 1973. године ради запослења. Носилац домаћинства има осмогодишњу основну школу. Породична слава: Ћурђиц.

*

На основу података прикупљених на терену, становници села Распоганче исељавали су се претежно у Краљево, Београд, Крагујевац и Сјеницу.

Број становника до 19 година старости се у периоду од 1991. до 2002. године смањио за 23%, а са 60 и више година живота повсћао за 24%. У истом периоду и индекс старења је порастао са 0,76 на 1,28 индексних поена, што указује на то да село демографски стари.

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  153      99,35

муслимани     –           –

остали             1          0,65

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби               132      100,00

Бошњаци        –           –

Муслимани    –           –

Остали            –           –

 

Из података се види да је село насељено православним, српским становништвом које је у 2002. године живело у 44 домаћинства. Становници овог села порекло воде углавном из околине Бијелог Поља и са Космета. У селу славе Св. Николу, Ћурђиц, Св. Јована и Ћириловдан.

У селу је 1971. евидснтиран 121 становник са преко 15 година старости, 1991. је било 127, а 2002. годинс 112 становника из ове категорије. У периоду од 1981. до 2002. године број становника без школе се смањио за 53%, а са 4 разреда основне школе за 34%, док се број лица са средњом школом повећао за 312%. Према подацима из 1981, 1991. и 2002. било је по 27 лица са основном школом, 1981. и 1991. по једно лице са вишом, а 2002. године 2 лица са вишом школом и једно са завршеним факултетом. Према подацима из 1991. било је 26 (20,47%), а 2002. године 10 неписмених лица (8,93%).

Подаци говоре да су домаћииства 1991. и 2002. године највеће изворе прихода остваривала из непољопривреде (56,49% и 50,00%). Говедарство је водећа привредна грана, а природна обележја села указују на то да село има све услове да се и даље развија. У циљу побољшања животног стандарда, становници села би требало да искористе природне погодности за развој ратарства, сточарства и, делимично, воћарства.

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.