Порекло презимена, село Ступ (Сјеница)

Порекло становништва села Ступ, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

„Ступ, Штаваљ, Сјеница, Србија“ аутор Novosivacki (Википедија)
Село Ступ, Штаваљ, Сјеница, Србија, аутор Novosivacki (Википедија)

Ступ је сеоско насеље збијеног типа, смсштсно у висинском појасу 1.090-1.150 м, на дну Сјеничке котлине. Доминантне коте изнад села су Ступска лиса (1.564 м), Црни врх – Кулине (1.415 м), Капеш (1.403 м), Ступско пландиште (1.307 м). Јужно од села налази се пространа зараван Камено поље (1.070-1.090 м). Село је удаљено 15 км источно од Сјенице. Са асфалтним путем (12 км) село је повезано макадамским путем, дужине 3 км. Село је са крајњег севера и североистока ограничено Голијом. Имајући у виду морфологију терена, природни услови за остваривање саобраћајних веза су веома отежани, па га заобилазе главне саобраћајнице. Површина сеоског атара износи 1.130 ха. Катастарска општина Ступ, површине 1.849 ха, обухвата и атаре села Весковиће, површине 411 ха, и Распоганче, површине 308 ха. Према попису 2002. године у селу су живела 193 становника.

На основу података Драгомира Букумировића, дипломираног инжењера геологије, у селу Ступ се налазе две еставеле. Прва је “Хајка”, код куће Славише Лојанице. Воду добија отапањем снега и леда из Ступске клисуре и са Ступске лисе. Узводно од еставеле – потајнице 300-400 м вода понире у карст и јавља се у време већих падавина и топљења снега. Друга еставела “Барица” је испод куће Александра и Мијата Кањевца. Она се појављује само после интензивних падавина и топљења снега. Вода вероватно подземно отиче на 2-3 м дубине даље према старом руднику Ступ. Воде ове еставеле се јављају и на локалитету “Врба”. У селу се налази и “Ступско врело”, на падинама Мале лисе, које је искоришћено за гравитационо водоснабдевање чистом и најквалитетнијом изворском водом. Врело је формирано у кречњацима на раседном одсеку висине 15 м. Кречњачки одсек и врело се налазе на левој страни суве долине, која се спушта на високу кречњачку површ изнад Ступа. На потоку Ступског врела налази се бигровити слап. Северно од села налази се Крстоношки извор.

У селу постоји извор Беглук, каптиран 1958. године, који је коришћен за водоснабдевање источне половине села, затим извор “Сантрач”, који се налази код школе у Ступу, “Пешића сантрач”, коришћен као појило за стоку. Извор је данас каптиран у виду баре. Воде “Беглука” и “Сантрача” отичу и пониру према напуштеној јами рудника “Ступ”. Извор “Никина бара” се налази код куће Илића. Његова вода отиче Никиним потоком према Вилујку. Три локве дужине 60-100 м и ширине 30-50 м налазе се 300 м југозападно од гробља. Оне стално имају воде и обрасле су барском вегетацијом. У време влажних година и топљења снега локве се спајају и образују мало језеро, тада вода отиче кроз Слани до, до Штавља и пресушује обично крајем маја. Изнад села, северно од Ступских Пландишта, развијена је хидрографска мрежа која припада сливу Брњичке реке. Ту су Нешков поток, Јаблански поток и Страшни поток.

У атару села сс налазе и две клисуре: Пешића клисура и Ракоњска клисура. Северозападно од села налазе се и два мања усека: Мала клисурица и Велика клисурица. Са северних падина Лисе у Југуници су формиране две мање пећине, дужине до 10 м. У развијеном красу Пешића клисуре и Ракоњске клисуре има више јама које су дубине до 20-ак м и нису истражене. Интересантне су и десетине ступских вртача на падинама Лисе и красу северно од села. Ступско поље је под ливадама.

О пореклу имена села постоји неколико тумачења. Миле Недељковић сматра да је село под овим именом уписано 1455. године. У XVI веку било је подсљено на Горњи, Средњи и Доњи Ступ. Према подацима из 1912. имало је 12 српских домаћинстава, а 1921. године 32 и 228 становника. На основу значења речи, у селу Ступ је био храм са ступом, са древном утврдом (кулом), а можда и зидином која се налазила пред улазом у богомољу, по чему је и село добило име. Да је Ступ могао бити некакво духовно и храмовно средиште, потврђује и назив суседног села Распоганче, чије име значи да је у њему разорено паганско светилиште, па је његову улогу преузело хришћанско, подигнуто у Ступу [Недељковић, 1999, 109]. Један део становника села сматра да име села води порекло од ступа, у којима се некада тукло жито, док неки тврде да води порекло по називу посуде, “ступа”, која се користила за прављење неких млечних производа. Ступ је једино село овог имена у Србији. Становници сматрају да је настало у XVIII веку.

Драгомир Букумировић наводи да се на сеоском гробљу налазе остаци цркве, смештене на узвишењу. Остаци цркве су прекривени дебелим травним покривачем, док је унутрашњост делимично рашчишћена; са јужне и источне стране цркве налази се некропола, на којој су споменици, хоризонтално постављене необрађене плоче. На основу остатака цркве, односно на основу њене величине, могло би се претпоставити да припада ХVI-ХVII веку. Могуће је да се ради о култном месту, које има свој континуитет од праисторије до данас, и да се у остацима цркве крију и остаци старијег култног објекта (с обзиром на име села Ступ и на име суседног села – Распоганча). На брду Срљу, северно од села, на површини од око 20 ари простире се некропола са споменицима у виду хоризонтално постављених необрађених камених плоча. Мештани ову некрополу називају “Грчким гробљем”.

У селу Ступ основна школа је подигнута 1938. активношћу мештана, а 1957. године у селу је направљена нова зграда четвороразредне основне школе. Село је струју добило 1959, водовод 1971, телефон 1987, макадамски пут 1954, а септембра 2005. године цело село је асфалтним путем повезано са магистралним путем Сјеница – Нови Пазар. Дужина асфалтног пута износи 3 км. Село нема привредних предузећа, занатских радњи, кафана, трговинских радњи и др. Главно занимање становништва је сточарство – узгој говеда и оваца. Око 10% становништва села ради у руднику угља “Штаваљ”, 2% у трговини и 3% у металној индустрији. Катуни – бачије села Ступ се налазе на 1.200-1.250 м надморске висине. Највиши некадашњи катуни – станови се налазе на висини 1.250 м и сада нису у употреби.

Д. Букмировић тврди да је број дневних миграната у селу следећи: 15 радника, 6 ученика средњих школа (одлазе у средње школс у Сјеницу), 20 ученика похађа четвороразредну школу у Ступ, али у осмогодишњу школу у Штаваљ иде 8 ученика.

Становништво се у селу углавном бави сточарством.

Анкетни лист за село попунио је Драгомир Букумировић.

Демографски процеси који су захватили Ступ и остали статистички показатељи су слика процеса којим су обухваћена скоро сва сјеничка села. У периоду 1948-1961. број становника у Ступу је повећан 10%, а до 2002. године смањен 60%. Број домаћинства био је у порасту до 1971. године 46%, а затим у опадању 20%. Просечни број чланова у домаћинству био је у опадању од 1953, тако даје 1991. било 13 домаћинстава са 5 и више чланова (18,84%), а 2002. године 11 (16,67%).

Број становника и домаћинстава са просечним бројем чланова у домаћинству

Година      Број становника      Број домаћинстава     Средњи број чланова у домаћинству

  1.         437                                       56                                       7,80
  2.         477                                        61                                       7,81
  3.         481                                        65                                      7,40
  4.         394                                        82                                     4,80
  5.          312                                        65                                     4,80
  6.         230                                        69                                      3,33
  7.          193                                        66                                      2,92

Домаћинства у селу Ступ:

            1.Букумировић Миодраг

Једночлано домаћинство. Кућа поседује воду. Домаћин се бави пољопривредом.

2.Букумировић Симон

Домаћинство има 2 члана. Кућа поседује воду. Домаћинство се бави пољопривредом.

3.Лојаница Ратко

Домаћинство има 6 чланова. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Један члан је запослен на територији Сјеничког краја, а 1 тражи посао. Баве се пољопривредом.

4.Лојаница Божидар

Домаћинство има 8 чланова. Кућа поседује санитарне уређаје и поседује воду. Један члан домаћинства је запослен на територији Сјеничког краја, а 2 лица су ученици основне школе. Баве се пољопривредом.

5.Лојаница Дмитар

Једночлано домаћинство. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Домаћин сс бави пољопривредом.

6.Лојаница Миленко

Домаћинство има 3 члана. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Један члан домаћинства је запослен на територији Сјеничког краја. Баве се пољопривредом.

            7.Лојаница Рада

Домаћинство има 2 члана. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Један члан домаћинства је запослен на територији Сјеничког краја. Баве се пољопривредом.

            8.Лојаница Велизар

Домаћинство има 3 члана. Кућа поссдује санитарне уређаје и има воду. Један члан домаћинства тражи посао. Баве се пољопривредом.

            9.Лојаница Градимир

Домаћинство има 2 члана. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Домаћинство се бави пољопривредом.

10.Лојаница Славиша

Домаћинство има 7 чланова. Удаљено је 3 км од основне школе и аутобуске станице. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Један члан домаћинства је запослен у родном селу, а 1 тражи посао. Три лица похађају основну школу. Домаћинство се бави узгојем говеда.

            11.Пешић Стојна

Једночлано домаћинство. Кућа поседује воду. Домаћица се бави пољопривредом.

            12.Пешић Радоман

Домаћинство има 2 члана. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Један члан домаћинства је запослен на територији Сјеничког краја. Баве се пољопривредом.

            13.Пешић Богдан

Домаћинство има 2 члана. Кућа поседује воду. Домаћинство се бави пољопривредом.

            14.Пешић Зорка

Једночлано домаћинство. Кућа поседује воду. Домаћица се бави пољопривредом.

            15.Пешић Србислав

Домаћинство има 6 чланова. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Један члан домаћинства је ученик основне, а 2 члана су ученици средње школе. Баве се пољопривредом.

16.Пешић Владимир

Домаћинство има 2 члана. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Домаћинство се бави пољопривредом.

17.Пешић Милоје

Домаћинство има 6 чланова. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Један члан домаћинства је запослен на територији Сјеничког краја, а 1 члан тражи посао. Баве се пољопривредом.

18.Пешић Младоје

Домаћинство има 8 чланова. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Један члан домаћинства је запослен на територији Сјеничког краја, а 1 тражи посао. Три лица су ученици основне школе. Баве се пољопривредом.

19.Пешић Зоран

Једночлано домаћинство. Кућа поседује воду. Домаћин је запослен као радник на територији Сјеничког краја.

20.Пешић Предраг

Домаћинство има 2 члана. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Један члан домаћинства је запослен на територији Сјеничког краја. Баве се пољопривредом.

21.Пешић Обрад

Домаћинство има 5 чланова. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Два члана домаћинства су запослена на територији Сјеничког краја, а 1 тражи посао. Баве се пољопривредом.

            22.Пешић Видоје

Домаћинство има 6 чланова. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Два члана домаћинства су запослена на територији Сјеничког краја. У домаћинству је 1 ученик основне и 2 ученика средње школе. Баве се пољопривредом.

            23.Пешић Вукомир

Домаћинство има 2 члана. Чланови домаћинства се баве пољопривредом.

            24.Пешић Десимир

Домаћинство има 9 чланова. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Три члана домаћинства су запослена на територији Сјеничког краја, а 1 тражи посао. Једно лице похађа основну школу. Домаћинство се бави пољопривредом.

            25.Ракоњац Томислав

Домаћинство има 6 чланова. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. У домаћинству су 2 ученика основне школе, а једно лице тражи посао. Баве се пољопривредом.

            26.Ракоњац Бане

Једночлано домаћинство. Кућа поседује воду. Домаћин је запослен као радник на територији Сјеничког краја.

            27.Ракоњац Радивоје

Домаћинство има 2 члана. Кућа поседује воду. Чланови домаћинства се баве пољопривредом.

            28.Ракоњац Милија

Домаћинство има 5 чланова. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Два члана домаћинства траже посао, а једно лице похађа средњу школу. Баве се пољопривредом.

            29.Кањевац Пеко

Домаћинство има 3 члана. Кућа поседује воду. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја, а једно тражи посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

            30.Кањевац Миљко

Домаћинство има 6 чланова. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Један члан је запослен на територији Сјеничког краја, а 1 тражи посао. Баве се пољопривредом.

            31.Кањевац Саша

Домаћинство има 4 члана. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Три лица траже посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

            32.Кањевац Велибор

Домаћинство има 4 члана. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Један члан домаћинства тражи посао. Баве се пољопривредом.

            33.Кањевац Ратомир

Домаћинство има 3 члана. Удаљено је 16 км од Сјенице, а од основне школе и аутобуске станице 4 км. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Један члан домаћинства је запослен у Сјеници. Баве се гајењем говеда.

            34.Кањевац Мирослав

Домаћинство има 3 члана. Удаљено је 15 км од Сјенице, а од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду; зидана је од тврдог материјала. Домаћинство се бави узгојем говеда.

            35.Кањевац Станица

Једночлано домаћинство. Кућа поседује воду. Домаћица се бави пољопривредом.

            36.Кањевац Периша

Домаћинство има 7 чланова. Удаљено је 15 км од Сјенице, а 3 км од основне школе и аутобуске станице. Кућа је зидана од тврдог материјала и поседује воду и санитарне уређаје. Два члана домаћинства траже посао, а 2 лица похађају основну школу. Баве се узгојем говеда.

            37.Кањевац Богољуб

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је 15 км од Сјенице, а од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа је зидана од тврдог материјала и поседује воду и санитарне уређаје. Два члана домаћинства су запослена у Штављу, а 2 члана су ученици основне школе. Баве се узгојем говеда и живине.

            38.Кањевац Милоња

Домаћинство има 2 члана. Удаљено је 15 км од Сјенице, а од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа је направљена од тврдог материјала и поседује воду и санитарне уређаје. Домаћинство се бави узгојем говеда.

            39.Кањевац Радољуб

Двочлано домаћинство. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја. Домаћинство се бави пољопривредом.

            40.Кањевац Томислав

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од Сјенице 15 км, а 3 км од школе и аутобуске станице. Кућа поседује воду и санитарие уређаје. У домаћинству су 1 ученик средње школе и 2 студента. Баве се гајењем говеда.

            41.Нишавић Мирослав

Домаћинство има 2 члана. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Домаћинство се бави пољопривредом.

            42.Нишавић Драго

Домаћинство има 3 члана. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Једно лице тражи посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

            43.Нишавић Миладин

Домаћинство има 3 члана. Удаљено је 15 км од Сјенице, а од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа поседује воду и санитарне уређаје и грађена је од тврдог материјала. Једно лице је запослено у Штављу. Домаћинство се бави узгојем говеда.

            44.Нишавић Борислав

Домаћинство има 3 члана. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. У домаћинству нема запослених. Једно лице студира. Домаћинство приходе остварује из пољопривреде.

            45.Нишавић Јагош

Једночлано домаћинство. Кућа поседује воду. Домаћин тражи посао и бави се пољопривредом.

            46.Нишавић Нико

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је 15 км од Сјенице, а од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Један члан домаћинства је запослен у Штављу. Баве се узгојем говеда.

            47.Нишавић Драгица

Једночлано домаћинство. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Једини члан домаћинства бави се пољопривредом.

            48.Нишавић Радоје

Домаћинство има 2 члана. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Домаћинство се бави пољопривредом.

            49.Нишавић Миломир

Домаћинство има 2 члана. Кућа поседује воду. Чланови домаћинства се баве пољопривредом.

50.Нишавић Арсо

Домаћинство има 3 члана. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Два члана домаћинства су запослена на територији Сјеничког краја. Баве се пољопривредом.

            51.Нишавић Ратко

Домаћинство има 3 члана. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Једно лице тражи посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

            52.Нишавић Вукојица

Домаћинство има 3 члана. Кућа поседује санитарне уређаје и има воду. Један члан домаћинства је запослен на територији Сјеничког краја. Баве се пољопривредом.

53.Нишавић Милан

Домаћинство има 6 чланова. Кућа поседује воду. У домаћинству је 1 ученик основне, 1 ученик средње школе и 1 студент. Баве се пољопривредом.

            54.Кањевац Витомир

Домаћинство има 4 члана. Удаљено је 3 км од основне школе и аутобуске станице. Кућа је зидана од тврдог материјала и поседује воду и санитарне уређаје. Једно лице је запослено у Штављу, а једно тражи посао. Домаћинство се бави гајењем говеда.

            55.Кањевац Томо

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је 3 км од основне школе и аутобуске станице. Кућа је зидана од тврдог материјала и поседује воду и санитарне уређаје. У домаћинству је 1 ученик средње школе и 1 ученик основне школе. Домаћинство се бави гајењем говеда.

            56.Нишавић Ратомир

Домаћинство има 3 члана. Удаљено је 15 км од Сјенице, а од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа је зидана од тврдог материјала и поседује воду и санитарне уређаје. Домаћинство је струју добило 1961. године. Једно лице тражи посао. Домаћинство се бави гајењем говеда.

            57.Кањевац Исидор

Домаћинство има 2 члана. Удаљено је од Сјенице 15 км, а 3 км од основне школе и аутобуске станице. Кућа је зидана од тврдог материјала и не поседује воду и санитарне уређаје. Домаћинство се бави гајењем говеда.

 

Исељеници из села Ступ:

            1.Кањевац Слободан

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1946. године у Београд за време колонизације. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            2.Кањевац Која

Домаћинство има 5 чланова. Иселили се 1946. године у Мраморак (Војводина) за време колонизације. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            3.Кањевац Јефто

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1946. године у Мраморак (Војводина) за време колонизације. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу. Породична слава: Св. Алимпије.

            4.Кањевац Илија

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1946. године у Мраморак (Војводина) за време колонизације. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            5.Кањевац Јеврем

Домаћинство има 5 чланова. Иселили се 1946. године у Мраморак (Војводина) за време колонизације. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            6.Кањевац Милош

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1970. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            7.Кањевац Драгутин

Домаћинство има 3 члана. Иселили се 1968. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            8.Кањевац Миљојко

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1968. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            9.Кањевац Жарко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1938. године у Београд ради запослења. Завршио је факултет.

10.Кањевац Милентије

Једночлано домаћинство. Иселило се, 1966. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

            11.Кањевац Крушелов

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1975. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            12.Кањевац Страјо

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

            13.Кањевац Јордан

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

14.Кањевац Предраг

Домаћинство има 2 члана. Иселили се 1946. године у Пожаревац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            15.Кањевац Никодин

Домаћинство има 2 члана. Иселили се 1971. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            16.Кањевац Миодраг

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1968. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            17.Кањевац Велизар

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1969. године године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

            18.Кањевац Радоман

Једночлано домаћинство. Иселио се 1980. године у Београд ради запослења. Завршио је факултет.

            19.Кањевац Горан

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1982. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

            20.Кањевац Борко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1978. године у Крагујевац ради запослења. Завршио је средњу школу.

            21.Кањевац Радојло

Једночлано домаћинство. Иселио се 1975. године у Крагујевац ради запослења. Завршио је вишу школу.

            22.Кањевац Мијат

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1975. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            23.Кањевац Драгиша

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1969. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            24.Кањевац Видосав

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1998. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            25.Кањевац Пуниша

Једночлано домаћинство. Иселио се 1976. године у Крагујевац ради запослења. Завршио је факултет.

            26.Кањевац Јефто

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1984. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио војну школу.

            27.Кањевац Владан

Домаћинство има 3 члана. Иселили се 2001. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу. Породична слава: Св. Алимпије.

            28.Кањевац Владимир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1993. године у Београд ради запослења. Завршио је вишу школу.

            29.Кањевац Александар

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1966. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

            30.Кањевац Вања

Домаћинство има 5 чланова. Иселили се 1966. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

31.Кањевац Радоје

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1970. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            32.Кањевац Славиша

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1968. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            33.Кањевац Видољуб

Домаћинство има 2 члана. Иселили се 1989. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            34.Кањевац Радован

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1975. године у Нови Пазар ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            35.Кањевац Јаблан

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1979. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

36.Пешић Милорад

Домаћинство има 3 члана. Иселили се 1980. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

            37.Пешић Алемпије

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1976. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            38.Пешић Ћиро

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1982. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            39.Пешић Миланко

Једночлано домаћинство. Иселило се 1988. године у Чачак ради запослења. Завршио је средњу школу.

            40.Пешић Зоран

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1990. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            41.Пешић Љубиша

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1987. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

42.Пешић Војка

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1968. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            43.Пешић Иван

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1971. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            44.Пешић Миљан

Једночлано домаћинство. Иселио се 1994. године у Сјеницу ради запослења. Завршио је факултет.

45.Пешић Драган

Једночлано домаћинство. Иселио се 2000. године у Београд ради запослења. Има диплому магистра наука.

46.Пешић Селимир

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1976. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

            47.Пешић Драгован

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1967. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            48.Пешић Спасоје

Једночлано домаћинство. Иселио се 1971. године у Чачак ради запослења. Завршио је средњу школу.

            49.Пешић Миломир

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1980. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            50.Пешић Славољуб

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1990. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            51.Пешић Здравко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1968. године у Пожегу ради запослења. Завршио је факултет.

            52.Пешић Мартин

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1977. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

            53.Пешић Страхиња

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1964. године у Панчево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

            54.Пешић Милика

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1965. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            55.Пешић Илија

Једночлано домаћинство. Иселио се 1969. године у Чачак, ради запослења. Завршио је осмогодишњу основну школу.

            56.Пешић Стефан

Једночлано домаћинство. Иселио се 1969. године у Чачак ради запослења. Завршио је осмогодишњу основну школу.

            57.Пешић Радисав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1976. године у Чачак ради запослења. Завршио је осмогодишњу основну школу.

            58.Пешић Ввлибор

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1970. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

59.Пешић Радета

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1970. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            60.Пешић Желимир

Једночлано домаћинетво. Иселио се 1971. године у Зрењанин ради запослења. Завршио је средњу школу.

61.Пешић Вера

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1975. године у Сјеницу, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            62.Пешић Боривоје

Једночлано домаћинство. Иселио се 1980. године у Чачак ради запослења. Завршио је средњу школу.

            63.Пешић Стојан

Једночлано домаћинство. Иселио се 1988. у Чачак ради запослења. Завршио је средњу школу.

            64.Пешић Кајица

Једночлано домаћинство. Иселио се 1998. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

            65.Пешић Јеленко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1988. године у Краљево ради запослења. Завршио је средњу школу.

            66.Пешић Славенко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1990. године у Краљево ради запослења. Завршио је средњу школу.

            67.Пешић Миладин

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1973. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            68.Пешић Велибор

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1978. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            69.Букумировић Радомир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1982. године у Београд ради запослења. Завршио је вишу школу.

70.Букумировић Драгомир

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1984. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

            71.Букумировић Горан

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1983. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            72.Букумировић Милутин

Једночлано домаћинство.

73.Букумировић Милутин

Једночлано домаћинство.

74.Букумировић Драгутин

Једночлано домаћинство.

            75.Ракоњац Радета

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1976. године у Горњи Милановац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            76.Ракоњац Владета

Једночлано домаћинство. Иселио се 1980. године у Крагујевац ради запослења. Завршио је средњу школу.

            77.Ракоњац Петар

Једночлано домаћинство. Иселио се 1980. године у Крагујевац ради запослења. Завршио је средњу школу.

            78.Ракоњац Андрија

Једночлано домаћинство. Иселио се 1983. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

            79.Ракоњац Селимир

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1975. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            80.Ракоњац Вукман

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1975. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            81.Ракоњац Млађан

Домаћинство има 4 члана, Иселипи су се 1961. године у Нови Пазар ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            82.Ракоњац Перо

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1961. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            83.Ракоњац Југослав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1961. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

84.Ракоњац Светислав

Једночлано домаћинство. Иселио се 1961. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            85.Ракоњац Бранко

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1997. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            86.Ракоњац Коча

Једночлано домаћинство. Иселио се 1963. године у Нови Пазар, ради запослења. Завршио је факултет.

            87.Ракоњац Велибор

Једночлано домаћинство. Иселио се 1963. године у Београд ради запослења. Завршио је вишу школу.

            88.Ракоњац Србо

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1991. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            89.Нишавић Микота

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1982. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            90.Нишавић Мирчета

Једночлано домаћинство. Иселио се 1982. године у Крагујевац ради запослења. Завршио је средњу школу.

            91.Нишавић Радослав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1975. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу. Породична слава: Св. Петка.

            92.Нишавић Слађанко

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1985. године у Београд ради школовања. Завршио је Географски факултет.

            93.Нишавић Десимир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1983. године у Краљево, ради запослења. Завршио је средњу школу.

            93.Нишавић Ивко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1975. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

            95.Нишавић Миљко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1985. године у Трстеник ради запослења. Завршио је средњу школу.

            96.Нишавић Драгомир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1980. године у Горњи Милановац ради запослења. Завршио је средњу школу.

            97.Нишавић Драгиша

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1980. године у Горњи Милановац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            98.Нишавић Зоран

Домаћинство има4 члана. Иселили се 1978. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

99.Нишавић Миломир

Једночлано домаћинство.

100.Нишавић Радивоје

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1985. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

            101.Нишавић Радован

Једночлано домаћинство. Иселио се 1981. године у Рашку ради запослења. Завршио је факултет.

            102.Нишавић Микота

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1986. године у Горњи Милановац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            103.Нишавић Захарије

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1956. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

104.Нишавић Пуниша

Једночлано домаћинство. Иселио се 1952. године у Београд ради запослења. Завршио је вишу школу.

            105.Нишавић Јовица

Домаћинство има 3 члана. Иселили се 1990. године у Гроцку ради запослења. Завршио је средњу школу.

            106.Ниишвић Драгослав

Једночлано домаћинство. Иселио се 1971. године у Немачку ради запослења. Завршио је средњу школу.

            107.Нтиавић Вучко

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1975. године у Штаваљ ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

            108.Кањевац Ранко

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1972. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            109.Кањевац Љутомир

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1965. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу. Породична слава: Св. Алимпије.

            110.Лојаница Јово

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1970. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

111.Пешић Вера

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1970. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

112.Лојаница Вујадин

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1968. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            113.Лојаница Радивоје

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1980. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            114.Лојаница Дамљан

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1967. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            115.Лојаница Првослав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1966. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

            116.Лојаница Ранко

Домаћинство има 3 члана. Иселили се 1966. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

117.Лојаница Верољуб

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 2001. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

            118.Лојаница Велибор

Једночлано домаћинство. Иселио се 1961. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

            119.Лојаница Бранко

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1972. године у Подгорицу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

120.Лојаница Пуре

Једночлано домаћинство. Иселио се 1975. године у Крагујевац ради запослења. Завршио је средњу школу.

            121.Лојаница Гора

Домаћинство има 2 члана. Иселили се 1970. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            122.Лојаница Радета

Једночлано домаћинство. Иселио се 1973. године у Крагујевац ради запослења. Завршио је средњу школу.

123.Лојаница Рафа

Једночлано домаћинство. Иселио се у Крагујевац ради запослења.

            124.Кањевац Раде

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1990. године у Тополу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио Економски факултет. Породична слава: Св. Алимпије.

            125.Лојаница Селимир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1966. године у Зрењанин ради запослења. Завршио је факултет.

            126.Лојаница Јаблан

Једночлано домаћинство. Иселио се 1985. године у Крагујевац ради запослења. Завршио је факултет.

127.Лојаница Велибор

Једночлано домаћинство. Иселио се 1978. године у Крагујевац ради запослења. Завршио је факултет.

            128.Лојаница Милан

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1973. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            129.Лојаница Љуба Мирослав

Једночлано домаћинство. Иселио се 1961. године у Бар ради запослења. Завршио је факултет.

130.Лојаница Радојко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1978. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

131.Лојаница Белко

Једночлано домаћинство. Иселио се у Панчево ради запослења.

            132.Лојаница Никола

Једночлано домаћинство. Иселио се 1986. године у Крагујевац ради запослења. Завршио је средњу школу.

            133.Ракоњац Голуб

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1960. у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

            134.Лојаница Бранислав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1964. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

            135.Лојаница Јован

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1963. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио економски факултет. Породична слава: Св. Никола

            136.Кањевац Росанда

Иселили су се 2002. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу – машински техничар. Породична слава: Св. Алемпије.

            137.Кањевац Хранислав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1966. године у Крагујевац ради запослења. Породична слава: Св. Алимпије.

138.Нишавић Његош

Домаћинство има 2 члана. Иселили се 1991. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу машинску школу. Породична слава: Св. Петка.

*

 

Наведени подаци прикупљени анкетирањем становништва указују на то да су се становници Ступа углавном исељавали у Сјеницу и веће градове: Београд, Крагујевац, Чачак и Краљево.

 

Број становника до 19 година старости се у периоду од 1991. до 2002. године смањио 20%, а са 60 и више година повећао 15%. Индекси старења су 1991. били 1,28 и 2002. године 1,83 индексна поена. Ако се овакви демографски процеси наставе, а буду потпомогнути интензивним процесима миграција, село нема демографску будућност.

 

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  229      99,56

муслимани     –           –

остали             1          0,44

 

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби              193       100,00

Бошњаци        –           –

Муслимани    –           –

Остали            –           –

 

По попису из 2002. године село је насељено српским становништвом. Мештани сматрају да су њихови преци досељени из Црне Горе у XVIII веку. Славе Св. Петку, Св. Алимпија, Св. Ђорђа и Св. Николу.

 

У селу је 1981. било 246 становника са преко 15 година живота, 1991. године 203 и 2002. године 162. У псриоду од 1981. до 2002. године број лица без школске спреме се смањио 59%, са 4 разреда основне школе 35%, са основном школом 23% и са средњом школом 10%. Према подацима из 1981. било је јсдно лице са вишом школом, 1991. године 5 и 2002. године 3 лица, а са завршеним факултетом 1991. су евидентирана 4, а 2002. године 3 лица, док је 1991. евидентирано 41 неписмено лице (20,19%), а 2002. године неписмена су била 23 становника (14,20%).

 

У Ступу је 1991. године 53,62% домаћинства приходе остваривало из пољопривреде – сточарства и ратарства, док 2002. године приходе из пољопривреде остварује само 12,12% домаћинстава, а 71,21% домаћинстава спада у категорију мешовитих. Подаци о становништву по активности указују на то да се од 1981. (0,96%) до 2002. године (28,51%) знатно повећао број лица са личним примањима, док је однос између активних и издржаваних лица кроз читав период приближно исти.

 

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (2)

Одговорите

2 коментара

  1. Кањевци су потомци Сима Антонијевог Бубање. Та грана се у родослову братства Бубања назива Петровићи, по Симовом ђеду Петру. Међутим, у монографији Кањеваца они су се погрешно везали за Петровиће из Велике, који као и Бубање такође славе Св. Алимпија Столпника. То само говори са колико суптилности се морају истраживати коријени и поријекло појединих братстава. Довољно је да у том мозајику недостаје један каменчић и истраживање може да пође у погрешном правцу. Да ствар буде неповољнија по Кањевце, њих је и Бранко Јокић у својој књизи Велика и Величани везао за Петровиће, додуше само као напомену да потичу од Петровића без навођења конкретног имена чији су они потомци. Заиста је тачна констатација Ненада Векарића из Дубровника који једном приликом рече ”генеалогија је врашка ствар”.

  2. Успио сам да дођем до једног скраћеног родослова Кањеваца. Тамо се види да је Симо има једног сина, Петра. Симо је сахрањен у Кањевини, а Петар у Ступу 1854. Сада је јасно зашто су у Ступу, Симове потомке околни сељани називали Петровићи. Наравно по Петру Симовом.