Martolozi u gradovima u Baranji Reviewed by Momizat on . Martolozi (ngrč. αμαρτολως, tur. martoloz) su bili hrišćani koji su kao vojnici služili u turskim pograničnim gradovima tokom 16. i 17. veka. Padom podunavskog Martolozi (ngrč. αμαρτολως, tur. martoloz) su bili hrišćani koji su kao vojnici služili u turskim pograničnim gradovima tokom 16. i 17. veka. Padom podunavskog Rating: 0
You Are Here: Home » Trag » Arhive » Martolozi u gradovima u Baranji

Martolozi u gradovima u Baranji

Mehmed paša Sokolović sa svojim Srbima u pohodu na BečMartolozi (ngrč. αμαρτολως, tur. martoloz) su bili hrišćani koji su kao vojnici služili u turskim pograničnim gradovima tokom 16. i 17. veka.

Padom podunavskog dela Baranje pod tursku vlast, nakon Mohačke bitke 1526. godine, dolazi do formiranja Mohačkog sandžaka, a nepune dve decenije kasnije, padom Stonog Beograda, Ostrogona, Višegrada i Nograda, dođe do formiranja još osam sandžaka (Budimski, St. Beogradski, Šimontornjski, Kopanjski, Seksardski, Sečevski, Pečevski i Sigetverski), u čije će gradove Turci naseliti posade martologa uzetih od okolnih Srba.

U prilogu je spisak martologa u gradovima spomenutih osam sandžaka, koji su popisani u turskim defterima između 1543. i 1628. godine.

I Seksar

1. Jovan Radošak sermaje (kapetan) dnevno 8 ak. prihoda. Janko Radošak, Tolmaš Radšić, Lora V…, Jovan V…, Jovan Radšan, Radić V…, Toman Radšak, RAdšev La…, Radovan V…, po 4 akče dn.

2. Radošak seroda 5 akči dn. Janko Duka, Asonko Šaka, Milošić Milko, Janko Luro, Vuk Sladi, Milovan Milko, Radoka Radšev, Groban Radživ, Dimitrije Radovan, po 4 akče dnevno.

3. Mariko Malis seroda, 5 akči dn. Vuić Dimitrije, Istojan Dimitri, Marko Malko, Šaka Mališ, Todor Nikola, Asonko Nikola, Radova Radšev, Jako Radić, Jaka Nikola, po 4 akče dnevno.

4. Vuk Loris, serdar, 5 a. an. Radovo Istan, Radoka Radota, Vuk Todor, Radšan V…, Radovan V…, Nikola V…, Sobona Jovan, Lader Radva, V. Radšak, po 4 akče dnevno.

(U Seksaru svega posade 236 m., Srba 50 m.). (1543 g. jul. 3-eg – sept. 28-og).

II Endred

Radić K… sermaje, Radivi Jak, Mariko M… i Vuk Đura, serode, svaki po 9 ljudi, svega 40 m., sva posada 130 momaka.

(1545 marta 14 – 1546 marta 2). [Bečka car. knjižn. Mht 561].

III Dobrokes

Sermaje: Jovan Radić, 9 a. dn. Seroda: Jovan Radovan, Dimitri A., V. Jovan, Gorić Radoki, Anoko Petar, Drago Radovan, s njima 59 m.

(Sva posada 232 m.) (1545 dec. 5 – 1546 marta 2). [Bečka car. knjižn. Mht 561].

IV Šimontornja

a) Jako Ačotko seroda, Radohni Jovan, Marko Kilit, Rajak Bogdan, Petar Radošak, Bogdan Nikola, Radin Stojan; b) Ali Bosna seroda sa 9 m; c) Petar Merko sa 11 momaka

(Svega 33 m. Sva posada 186 m.). (1552-1553 g.). [Bečka car. knjižn. Mht 643].

V Batosek

Prvi seroda: Kozma Janko sa 9 m.; drugi seroda: Milin Marko sa 9 m.; treći seroda: Vukman Stojan sa 9 m. Svega 30 m. Sva posada 132 m.

(1552-1553 g.) [Bečka car. knjižn. Mht 643].

VI Sečuj

Prvi seroda: Novak bin Orik sa 9 m.; drugi seroda: Bogdan Ačotko sa 9 m.; treći seroda Bogdan Damjan sa 9 m.; četvrti seroda: Tomaš Petar sa 9 m.

(Svega 41 m. Sva posada 80 m.). (1552-1553 g.). [Bečka car. knjižn. Mht 643].

VII Pečuj

1.  Mahmud Abdulah ser-martalozan (zapovednik). Đurko Berendić sermaje prva oda: Serodino mesto prazno. 9 momaka; druga oda: Horvat Đorđe seroda sa 9 momaka; treća oda Veseni Marko seroda sa 9 momaka; četvrta oda: Andraš Horvat seroda sa 9 momaka; peta oda: Sobona Radošak seroda sa 9 momaka; šesta oda: Bogdan Radić seroda sa 9 momaka; sedam oda: Damjan seroda sa 9 m.

1. Mahmud Divane drugi aga. Prva oda: Serodino mesto prazno sa 9 momaka; druga oda Mihal Vuk seroda sa 9 momaka; treća oda Vuk Svojan seroda sa 9 momaka; četvrta oda: Dobrić L. Seroda sa 9 momaka.

(Svega 112 m. 258 turaka.). (1552-1553 g.). [Bečka car. knjižn. Mht 643].

VIII Dombovar

Hasan aga, 15 akči dnevno, Berenić sermaje 6 akči dnevno, prvi seroda: Vuk Berenić sa 8 momaka po 4 akče dnevno; drugi seroda: Radić Pavel sa 6 momaka po 4 akče dnevno; treći seroda: Bere.. Vuk sa 8 momaka po 4 akče dnevno. Seroda svaki po 5 akči dnevno.

(Svega 26 m.; sva posada 86 m.). (1552-1553. g.). [Bečka car. knjiž. Mht 643].

IX Garasgali kod Sigeta

Kosrev V. sermartalozan 10 akči; S. Berenić seroda 5 a.; Petri Berenić, Pavel Jovan, Radota Radić, Radovan Vuk, Radošak Radota, Stojan Ačotko, Radol Č…, Ag… Dragi, Radošak Petriš, svaki po 4 a. dn.

Druga oda: Nikola Kolaguz 5 akči dnevno, pod njim 9 momaka po 4 akče dnevno.

Treća oda: Petri Vonić 5 akči dnevno, pod njim 8 momaka po 4 akče dnevno.

(Svega 30 m. Sva posada 167 m.). (1552-1553. g.). [Bečka car. knjiž Mht 643].

X Batosečki šanci

Tri ode turskih martoloza i tri ode srpskih martoloza u svakoj odi 9-10 momaka.

(Svega 58 m., polovina Srba). (1556-1557. g.). [Bečka car. knjiž Mht 578].

XI Kaniža

Stojan sermaje 12 akči; Luka Dragotlo alemdar 12 a. dn. i četiri ode svega 33 m.

(1618-1619. g.). [Bečka car. knjiž. Mht 631].

XII U Kanjižkom vilajetu Šegešd grad

Luča aga, Vuk Janko sermaje, Berodan Alemdar. Pod osam seroda osam oda, svega 83 m. Sva posada 444 m.

(1618-1619. g.). [Bečka car. knjiž. 613].

XVIII U Kanjižkom vilajetu Berzenc

M. Janko sermaje, ostalo Turci. O momčadiji nema podataka ko su i šta su.

XIV U Kanjižkom vilajetu: Bobofče (Popovče)

Martoloza 43 m. Sva posada 359 m.

(G. 1618.).

XV Tarča u Kanj. vilajetu

Martoloza 31 m. Sva posada 188 m.

(G. 1618).

XVI U Kapošvaru

Martoloza 42, sva posada 309 m.

XVII Nadašd

Martoloza 10 m. Sva posada 46 m.

XVIII Kopanj

Martoloza 19 m.

XIX Domboli

Martoloza 25 m.

XX Lak

Martoloza 11 m.

XXI Karad

Martoloza 17 m.

(God. 1628).

XXII Pincehelj

Martoloza 29 m.

(G. 1628).

Osim ovog bila su utvrđena mesta:

XXIII Pakš

XXIV Tolna

XXV Mohač

Martoloza 24;

XVI Baranjavar

XVII Darda

XVIII Osečka ćuprija s ove strane

XXIX Šaš

(1628. g.) [Bečka car. knjiž. 636].

XXX Stolni Beograd

1543. g.

I zapovednik martoloza: Ilečan 15 a. dn.

1. Radovan Marko 8 a. dn. pod njim 7 oda po 10 m. Prvoj odi zapoveda sam on osim njega: Nikola Radošak, Debranić Janko, Radić Radošak, Vićo Radošak, Nedakov Stevan, Mihal Petri, Janko Radošak, Marko Nikola, Đorić Marko, po 5 a. dn.

2. Drago Radovan sermaje (kapetan) pod njim 7 oda po 10 m.

3. Radošak Vakošak sermaja pod njim 5 oda po 10 m. Ilečan imao pod sobom svega 193 momka.

II Dur Ali-jevi martolozi: kapetan Radota 70 m.;

Radovan Vuk kap. 60 momaka; Svega 133 momka.

III Mustava Kul zapovednik kap. Stevan Kilit u 9 oda, svega 9 m., kap. Kuzma Kolaguz u 4 ode, svega 40 m. Svega martoloza 459 momaka, sva posada 2.978 m. (God. 1543 sept. 5 – sept 30-og)

[Beč. car. knj. Mht 550].

U St. Beogradu (1608 g.) velikih martoloza

Prvi aga: Stojan 25 a. dn. Tri serode svega 10 m.

Drugi aga: Ačotko 25 a. dn. Dve serode svega 10 m.

Svega ukupno 20 m.

IZVOR: Stefan Mihaldžić, Baranja od najstarijih vremena do danas, Beograd, 1991, str. 215-218

 


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top