Мартолози у градовима у Барањи

31. јануара 2015.

коментара: 2

ПРИРЕДИО: Сарадник портала Порекло Бранко Тодоровић

Мартолози (нгрч. αμαρτολως, тур. martoloz) су били хришћани који су као војници служили у турским пограничним градовима током 16. и 17. века.

Падом подунавског дела Барање под турску власт, након Мохачке битке 1526. године, долази до формирања Мохачког санџака, а непуне две деценије касније, падом Стоног Београда, Острогона, Вишеграда и Нограда, дође до формирања још осам санџака (Будимски, Ст. Београдски, Шимонторњски, Копањски, Сексардски, Сечевски, Печевски и Сигетверски), у чије ће градове Турци населити посаде мартолога узетих од околних Срба.

У прилогу је списак мартолога у градовима споменутих осам санџака, који су пописани у турским дефтерима између 1543. и 1628. године.

I Сексар

1. Јован Радошак сермаје (капетан) дневно 8 ак. прихода. Јанко Радошак, Толмаш Радшић, Лора В…, Јован В…, Јован Радшан, Радић В…, Томан Радшак, РАдшев Ла…, Радован В…, по 4 акче дн.

2. Радошак серода 5 акчи дн. Јанко Дука, Асонко Шака, Милошић Милко, Јанко Луро, Вук Слади, Милован Милко, Радока Радшев, Гробан Раджив, Димитрије Радован, по 4 акче дневно.

3. Марико Малис серода, 5 акчи дн. Вуић Димитрије, Истојан Димитри, Марко Малко, Шака Малиш, Тодор Никола, Асонко Никола, Радова Радшев, Јако Радић, Јака Никола, по 4 акче дневно.

4. Вук Лорис, сердар, 5 а. ан. Радово Истан, Радока Радота, Вук Тодор, Радшан В…, Радован В…, Никола В…, Собона Јован, Ладер Радва, В. Радшак, по 4 акче дневно.

(У Сексару свега посаде 236 м., Срба 50 м.). (1543 г. јул. 3-ег – септ. 28-ог).

II Ендред

Радић К… сермаје, Радиви Јак, Марико М… и Вук Ђура, сероде, сваки по 9 људи, свега 40 м., сва посада 130 момака.

(1545 марта 14 – 1546 марта 2). [Бечка цар. књижн. Мхт 561].

III Доброкес

Сермаје: Јован Радић, 9 а. дн. Серода: Јован Радован, Димитри А., В. Јован, Горић Радоки, Аноко Петар, Драго Радован, с њима 59 м.

(Сва посада 232 м.) (1545 дец. 5 – 1546 марта 2). [Бечка цар. књижн. Мхт 561].

IV Шимонторња

а) Јако Ачотко серода, Радохни Јован, Марко Килит, Рајак Богдан, Петар Радошак, Богдан Никола, Радин Стојан; б) Али Босна серода са 9 м; ц) Петар Мерко са 11 момака

(Свега 33 м. Сва посада 186 м.). (1552-1553 г.). [Бечка цар. књижн. Мхт 643].

V Батосек

Први серода: Козма Јанко са 9 м.; други серода: Милин Марко са 9 м.; трећи серода: Вукман Стојан са 9 м. Свега 30 м. Сва посада 132 м.

(1552-1553 г.) [Бечка цар. књижн. Мхт 643].

VI Сечуј

Први серода: Новак бин Орик са 9 м.; други серода: Богдан Ачотко са 9 м.; трећи серода Богдан Дамјан са 9 м.; четврти серода: Томаш Петар са 9 м.

(Свега 41 м. Сва посада 80 м.). (1552-1553 г.). [Бечка цар. књижн. Мхт 643].

VII Печуј

1.  Махмуд Абдулах сер-марталозан (заповедник). Ђурко Берендић сермаје прва ода: Серодино место празно. 9 момака; друга ода: Хорват Ђорђе серода са 9 момака; трећа ода Весени Марко серода са 9 момака; четврта ода: Андраш Хорват серода са 9 момака; пета ода: Собона Радошак серода са 9 момака; шеста ода: Богдан Радић серода са 9 момака; седам ода: Дамјан серода са 9 м.

1. Махмуд Диване други ага. Прва ода: Серодино место празно са 9 момака; друга ода Михал Вук серода са 9 момака; трећа ода Вук Својан серода са 9 момака; четврта ода: Добрић Л. Серода са 9 момака.

(Свега 112 м. 258 турака.). (1552-1553 г.). [Бечка цар. књижн. Мхт 643].

VIII Домбовар

Хасан ага, 15 акчи дневно, Беренић сермаје 6 акчи дневно, први серода: Вук Беренић са 8 момака по 4 акче дневно; други серода: Радић Павел са 6 момака по 4 акче дневно; трећи серода: Бере.. Вук са 8 момака по 4 акче дневно. Серода сваки по 5 акчи дневно.

(Свега 26 м.; сва посада 86 м.). (1552-1553. г.). [Бечка цар. књиж. Мхт 643].

IX Гарасгали код Сигета

Косрев В. сермарталозан 10 акчи; С. Беренић серода 5 а.; Петри Беренић, Павел Јован, Радота Радић, Радован Вук, Радошак Радота, Стојан Ачотко, Радол Ч…, Аг… Драги, Радошак Петриш, сваки по 4 а. дн.

Друга ода: Никола Колагуз 5 акчи дневно, под њим 9 момака по 4 акче дневно.

Трећа ода: Петри Вонић 5 акчи дневно, под њим 8 момака по 4 акче дневно.

(Свега 30 м. Сва посада 167 м.). (1552-1553. г.). [Бечка цар. књиж Мхт 643].

X Батосечки шанци

Три оде турских мартолоза и три оде српских мартолоза у свакој оди 9-10 момака.

(Свега 58 м., половина Срба). (1556-1557. г.). [Бечка цар. књиж Мхт 578].

XI Канижа

Стојан сермаје 12 акчи; Лука Драготло алемдар 12 а. дн. и четири оде свега 33 м.

(1618-1619. г.). [Бечка цар. књиж. Мхт 631].

XII У Кањижком вилајету Шегешд град

Луча ага, Вук Јанко сермаје, Беродан Алемдар. Под осам серода осам ода, свега 83 м. Сва посада 444 м.

(1618-1619. г.). [Бечка цар. књиж. 613].

XVIII У Кањижком вилајету Берзенц

М. Јанко сермаје, остало Турци. О момчадији нема података ко су и шта су.

XIV У Кањижком вилајету: Бобофче (Поповче)

Мартолоза 43 м. Сва посада 359 м.

(Г. 1618.).

XV Тарча у Кањ. вилајету

Мартолоза 31 м. Сва посада 188 м.

(Г. 1618).

XVI У Капошвару

Мартолоза 42, сва посада 309 м.

XVII Надашд

Мартолоза 10 м. Сва посада 46 м.

XVIII Копањ

Мартолоза 19 м.

XIX Домболи

Мартолоза 25 м.

XX Лак

Мартолоза 11 м.

XXI Карад

Мартолоза 17 м.

(Год. 1628).

XXII Пинцехељ

Мартолоза 29 м.

(Г. 1628).

Осим овог била су утврђена места:

XXIII Пакш

XXIV Толна

XXV Мохач

Мартолоза 24;

XVI Барањавар

XVII Дарда

XVIII Осечка ћуприја с ове стране

XXIX Шаш

(1628. г.) [Бечка цар. књиж. 636].

XXX Столни Београд

1543. г.

I заповедник мартолоза: Илечан 15 а. дн.

1. Радован Марко 8 а. дн. под њим 7 ода по 10 м. Првој оди заповеда сам он осим њега: Никола Радошак, Дебранић Јанко, Радић Радошак, Вићо Радошак, Недаков Стеван, Михал Петри, Јанко Радошак, Марко Никола, Ђорић Марко, по 5 а. дн.

2. Драго Радован сермаје (капетан) под њим 7 ода по 10 м.

3. Радошак Вакошак сермаја под њим 5 ода по 10 м. Илечан имао под собом свега 193 момка.

II Дур Али-јеви мартолози: капетан Радота 70 м.;

Радован Вук кап. 60 момака; Свега 133 момка.

III Мустава Кул заповедник кап. Стеван Килит у 9 ода, свега 9 м., кап. Кузма Колагуз у 4 оде, свега 40 м. Свега мартолоза 459 момака, сва посада 2.978 м. (Год. 1543 септ. 5 – септ 30-ог)

[Беч. цар. књ. Мхт 550].

У Ст. Београду (1608 г.) великих мартолоза

Први ага: Стојан 25 а. дн. Три сероде свега 10 м.

Други ага: Ачотко 25 а. дн. Две сероде свега 10 м.

Свега укупно 20 м.

ИЗВОР: Стефан Михалџић, Барања од најстаријих времена до данас, Београд, 1991, стр. 215-218

 

Коментари (2)

Одговорите

2 коментара

  1. dado

    Umjesto imena “Ačotko” vjerovatno piše Icvitko-Icvjetko, pri čemu je “I” na početku imena dodano od strane Osmanlija radi (njima) lakšeg izgovora.

    • Бранко Тодоровић

      Могуће да тако пише у оригиналу, али у Михалџићевој књизи стоји Ачотко на свим местима. Хвала вам у сваком случају што сте нам скренули пажњу на то. 🙂