Лозница и околна села

10. јуна 2012.

коментара: 46

Коментари (46)

Одговорите

46 коментара

 1. Порекло становништва села Стража, Град Лозница – Мачвански округ. Из књиге Боривоја Милојевића „Рађевина и Јадар“.

  Положај села.

  -Село лежи у равници, на североисточном крају Лозничког Поља. Преци Антонића, Филиповића и других становали су у Кућеринама до Дрине одакле су побегли ипред Турака.

  Тип села, ма(ха)ла и фамилије које у њиме живе.

  -Голина Бара у којој су. Панићи, Марковићи, Савићи, Спасојевићи, Пушкаревићи, Бановићи и Катићи.
  -Стара Стража: Тришићи, Алексићи, Јанковићи, Кузмановићи, Перишићи, Радићи, Мијајловићи, Матићи, Ћираковићи, Васићи, Панићи, Милићи, Петровићи, Бановићи, Антонићи, Милисављевићи, Васићи други, Филиповићи, Опалићи, Гајићи, Стефановићи, Зебићи, Несторовићи, Радовановићи, Марковићи, Марјановићи, Симићи и Петровићи други.
  -Чолино Брдо: Јоветићи, Мишковићи, Кузмановићи, Станишићи, Искићи, Савићи и Беговићи.
  -Коцељева: Антонићи, Стевановићи, Петровићи, Сломићи, Станишићи, Богићевићи, Зебићи, Мијајловићи, Јовановићи, Васићи и Бошковићи.
  Чолино Брдо и Коцељева су растављени пашњаком Барешом. У малама око кућа су шљиваци.
  При деоби, неколико сељака су се настанили у колибама, које су у пољу, Рибарском и у Циганлији.

  Привреда, земље и шума.

  -Неколико сељака превозило је жито и шљиве из Лозница у Шабац.
  Сеоска испаша је у Барешу. До осам сељака имају у пољу колибе, у којима им станују наполичари.

  Порекло становништва.

  Староседеоци су:
  -Тришићи, славе Ђурђевдан.
  -Алексићи (старо презиме Исаиловићи), славе Аранђеловдан.
  Доселили су се:
  1) У другој половини 18. века:
  -Антонићи и Филиповићи су из Никшића, славе Никољдан.
  -Јанковићи су из Херцеговине, славе Аранђеловдан.
  -Панићи (старо презиме Селенићи) су из Бањана, славе Ђурђевдан.
  2) У почетку 19. века:
  -Мијајловићи су из Ченгића, славе Ђурђевдан.
  3) У првој половини 19. века:
  -Марковићи су из Босанске Крајине, славе Стевањдан.
  -Савићи су из Босанског Подриња, славе Ђурђевдан.
  -Спасојевићи (старо презиме Росићи) су из Босне, славе Јовањдан.
  -Пушкаревићи су из Босанске Крајине, славе Ђурђевдан.
  -Бановићи су из Херцеговине, славе Никољдан.
  -Катићи су из Босанског Подриња, славе Малу Госпојину.
  -Кузмановићи су из Босанске Карјине, славе Јовањдан.
  -Стевановићи и Радовановићи су из Богутова Села, славе Лазаревдан.
  -Зебићи су из Босанског Подриња, славе Јовањдан.
  -Несторовићи су из Батра, славе Илиндан.
  -Симићи (старо презиме Аушевићи) су из Угљевика, не каже се коју славу славе.
  -Мишковићи су из Босанске Крајине, славе Никољдан.
  -Станишићи су из Качевца, славе Никољдан.
  -Перишићи (старо презиме Лукићи) су из Ченгића, славе Јовањдан.
  -Радићи су из Тјешња, славе Стевањдан.
  -Матићи су из Босанске Крајине, славе Јовањдан.
  -Ћираковићи су изХерцеговине, славе Св. Јоаким и Ана.
  -Васићи су из Бузекаре у Босни, славе Крстовдан.
  -Милићи су из Става, славе Стевањдан.
  -Петровићи су из Угљевика, славе Јовањдан.
  -Милисављевићи су из Красаве, славе Стевањдан.
  -Васићи су из Босне, славе Ђурђевдан.
  -Опалићи су из Босанске Крајине, славе Св. Апостол Марко.
  -Искићи су из Босанске Крајине, славе Јовањдан. Од њих има одсељених у Мајуру.
  -Савићи су из Босне, славе Аврамијевдан.
  -Беговићи су из Босанске Крајине, славе Јовањдан.
  -Стевановићи (старо презиме Докнићи) су из Ченгића. Њихов дед се настанио као зидар, славе Јовањдан.
  -Петровићи (старо презиме Мијајловић) су из Драгаљевца, славе Јовањдан.
  -Богићевићи су из Рухотине, славе Ђурђевдан.
  -Јовановићи (старо презиме Томићи) су из Трнове, славе Ђурђевдан.
  -Бошковићи су из Ченгића, славе Јовањдан.
  4) У другој половини 19. века:
  -Петровићи су из Магнојевића, славе Никољдан.
  -Сломићи су из Мајура, славе Аранђеловдан.
  -Марковићи су из Ченгића, славе Лазаревдан.
  -Марјановићи су из Сухопоља, славе Стевањдан.
  -Гајићи су из Дероња у Бачкој, славе Никољдан.
  -Јоветићи су из Горњг Добрића, славе Јовањдан.

 2. Порекло становништва селе Доњи Добрић, Град Лозница – Мачвански округ. Из књиге Боривоја Милојевића „Рађевина и Јадар“.

  Положај ма(ха)ла у селу.

  -Слатина и;
  -Средња Мала су на косама пиносавске површи и на присојној страни долине Слатине.
  -Доња Мала је такође на једној коси пиносавске површи и у равни Љешнице.
  У Доњој Мали највише има копаних бунара.
  Крајем 18. века преци Благојевића, Трифуновића и Перуновића становали су у равни, у Лозничком Пољу да би касније испред Турака избегли ближе планини.

  Тип засеока-махала и фамилије које живе у њима.

  Мале су:
  -Слатина у којој су. Ковачевићи, Мартићи, Јовановићи, Мићановићи, Митровићи, Павловићи, Марјановићи, Башчовановићи, Алимпићи, Танасићи, Костадиновићи, Мирковићи, Пајићи, Миловановићи, Спасојевићи, Терзићи, и Терзићи други.
  -Средња Мала: Алексићи, Алимпићи, Николићи, Јанковићи, Петровићи, Милетићи, Зарићи, Пајичићи и Лучићи.
  -Доња Мала: Трифуновићи, Дишићи, Андрићи, Веселићи, Ћосићи, Илићи, Никетићи, Лукићи, Недићи, Перуновићи, Мијајловићи, Павловићи, Савићи, Милошевићи, Пурићи, Бучићи, Благојевићи, Јанковићи и Илићи.
  Слатина и Доња Мала растављене су Парлогом, сеоском испашом. У Слатини куће Митровића и Павловића су у шљивацима.
  У задрузи Алексима има 25 укућана.
  Седморица сељака настанили су се у колибама које се налазе у Лозничком Пољу.

  Привреда, земље и шуме.

  -До стотину сељака превозили су воловским колима жито, шљиве и сл. из Лознице у Шабац. Бошњаци из околине Сребренице прелазе почетком марта, зидају куће и друге зграде и враћају се крајем октобра.
  Сеоска шума је у Видојевици; њу је скоро одузела држава. Сеоска испаша је у Парлогу, једном рту рипањске површи.
  Неколицина сељака обрађује земљу „на пола“ у сеоском атару чији су власници имућнији сељаци. До двадесет сељака имају колибе на имањима у Пољу. Лети у њима ноћивају радници за време пољских радова а зими у њима борави по један укућанин и исхрањује стоку.

  Порекло становништва.

  Староседеоци су:
  -Алимпићи, славе Алимпијевдан.
  -Пајићи, славе Никољдан.
  -Лучићи (старо презиме Данојлићи), славе Никољдан.
  Стари досељеници непознатог порекла су.
  -Мартићи, Јовановићи и Мирковићи. Њихови преци су побегли од Турака, славе Ђурђевдан.
  -Петровићи (старо презиме Топџићи), славе Ђурђевдан.
  -Пајичићи, славе Илиндан.
  -Андрићи, славе Аранђеловдан.
  -Никетићи, славе Алимпијевдан.
  Доселили су се.
  1) „После Косова“:
  –Ковачевићи, Милетићи и Пурићи су од Призрена. Преци Милетића су бежали у Змињак, славе Св. Пророк Јеремија.
  2) У другој половини 18. века:
  –Мићановићи, Павловићи и Костадиновићи су из Херцеговине, славе Савиндан.
  -Митровићи су из Митровице у Срему, славе Ђурђевдан.
  -Николићи и Јанковићи (старо презиме Радојевићи) су из Херцеговине, славе Јовањдан.
  -Трифуновићи и Перуновићи су из Вилина Села у Босни, славе Лучиндан.
  -Мијајловићи су из Херцеговине. Њихов чукундед се доселио из разлога што је чуо „да ће овде бити мир“, славе Срђевдан. Од њих има одсељених у Шимановцима у Срему.
  -Алексићи су из Херцеговине, славе Никољдан.
  -Благојевићи су из Херцеговине, славе Ђурђевдан.
  -Башчовановићи су из Башчелука. Њихови преци су побегли од Турака, славе Михољдан.
  3) У почетку 19. века:
  -Спасојевићи су из Пилице у Босни, славе Никољдан.
  -Лукићи и Недићи су из Посавине, славе Ђурђевдан.
  -Бучићи су из Равња, славе Павловдан.
  4) У првој половини 19. века:
  -Милошевићи су из Брезјака, славе Алимпијевдан.
  5) У другој половини 19. века:
  -Терзићи су из Прњавора (коренитског), Славе Св. Пророк Јеремија.
  -Павловићи су из Драгаљевца, славе Часне Вериге.
  -Терзићи су из Бастава, славе Св. Велики Василије.
  -Зарићи су из Босне, славе Стевањдан.
  -Илићи су из Осечине, славе Аранђеловдан.
  -Танасићи су из Радаља. Њихов отац је овде купио земљу, славе Јовањдан.
  -Илићи су из Костајника, славе Мратиндан.
  -Савићи су из Босне, славе Томиндан.
  -Јанковићи су из Драгаљевца, славе Ђурђевдан.
  -Миловановићи су из Белотића (рађевског), славе Аранђеловдан.
  -Дишићи су из Врбића, славе Ђурђевдан.
  -Веселићи су из Красаве, славе Стевањдан.
  6) Крајем 19. века:
  -Марјановићи су из Јадранске Лешнице. Они су овде купили земљу, славе Ђурђевдан.
  -Ћосићи су из Бановог Поља, славе Аврамијевдан.

 3. Порекло становништва села Јадранска Лешница (по књизи Љешница), .Град Лозница – Мачвански округ. Из књиге Боривоја Милојевића „Рађевина и Јадар“.

  Положај ма(ха)ла у селу.

  -Увала је на присојној страни долине Увале.
  -Вратачка Мала је на ртовима пиносавске површи између поменуте долине и Вратачког Потока.
  -Средња Мала је такође на пиносавској повши између долина Вратачког и Лукића Потока.
  -Доња Мала је на косама пиносавске површи између последње долине и Ерића Потока.
  -Ливадице су на једној коси поменутих површи.

  Тип засека-махала и фамилије које у њима живе.

  Мале су.
  -Увале у којој су: Тодоровићи, Пајовићи, Трифковићи, Марковићи, Антићи, Стевановићи, Обренићи, Лазићи, Антонићи, Максимовићи и Седларевићи.
  -Вратачка Мала: Саватијевићи, Трифковићи, Николићи, Малетићи, Витомировићи, Тешићи, Вилотићи, Урошевићи, Дражићи, Деспотовићи, Петровићи, Матићи, Станковићи и Муњићи.
  -Средња Мала: Тодоровићи, Ракићи, Ковићи, Панићи, Живановићи, Марковићи, Јаковљевићи, Глишићи, Грујићи, Веселиновићи, Лукићи, Лазићи, Лазићи други, Стевановићи и Перићи.
  -Доња Мала: Јокичићи, Аврамовићи, Марковићи, Поповићи, Сенићи, Арсеновићи, Мандићи, Марковићи, Ерићи, Нинковићи, Матићи, Бајићи, Рајићи, Ристановићи, Бајићи други, Петковићи, Чотрићи, Малетићи, Пајићи, Крунићи и Карапанџићи.
  -Ливадице: Старчевићи, Новаковићи, Марјановићи, Арнаутовићи, Чотрићи, Којићи, Пајићи, Вујићи, Недељковићи и Скорићи.
  Средња мала и Ливадице су растављене Парлогом, сеоском испашом. У Вратачкој Мали, Николићи и Саватијевићи су растављени долином, Вратачким Потоком. У Средњој Мали Ракићи и Марковићи су растављени њивама и шљивацима.

  Привреда, земље и шуме.

  -На северној страни Иверка отворен је мајдан Бела Земља. Гранит се распао у беличасту глину до дубине од пет метара. Она се извози преко шабачке Лешнице у Београд за фабрику посуђа.
  Сеоска шума је била у Церу и Иверку (у Вису, Џајцу итд). Сада су те шуме државна својина.
  Сеска испаша је у Парлогу у једном рту рипањске површи.
  Двадесет до тридесет сељака обрађује земљу „на пола“ у Лешничком и Лозничком Пољу. Почетком зиме догоне Ужичани овце на исхрану.

  Порекло становништва.

  Староседеоци су:
  -Марковићи, Антонићи и Седларевићи, славе Јовањдан.
  -Стевановићи и Обренићи, славе Јовањдан.
  -Николићи, Урошевићи и Петровићи, славе Лучиндан.
  -Лазићи, славе Алимпијевдан.
  -Тешићи, славе Ђурђевдан.
  -Станковићи, славе Михољдан.
  -Тодоровићи, Панићи и Марковићи. Њихови преци су најпре становали у Ливадицама, па су због турског насиља избегли у Средњу Малу, ближе планини, славе Стевањдан.
  -Живановићи, славе Аранђеловдан.
  -Јаковљевићи, славе Ђурђиц.
  -Глишићи, славе Јовањдан.
  -Јокичићи, Арсеновићи, Матићи и Крунићи, славе Алимпијевдан.
  -Ристановићи, славе Ђурђевдан.
  -Петковићи, славе Никољдан.
  -Којићи, славе Никољдан.
  -Карапанџићи, славе Јовањдан. Од њих има одсељених у Новом Селу у Мачви.
  -Старчевићи, славе Трифундан. Од њих има одсељених у Чокешини и у Глушцима (Тувегџићи).
  Стари досељеници непозантог порекла су:
  -Бајићи (старо презиме Брајићи), славе Никољдан.
  -Рајићи, славе Јовањдан.
  Досељени су:
  1) У другој половини 18. века:
  -Аврамовићи (старо презиме Кушаковићи) су из Херцеговине, славе Лучиндан. Од њих има одсељених у Врањи.
  -Чотрићи су из Чота у Босанкој Крајини. Они су овде променили презиме и славу, сада славе Никољдан.
  -Новаковићи и Марјановићи су од Ваљева, славе Ђурђевдан.
  -Вујићи су из Горњег Добрића. Њихови преци су побегли из поља због Турака, славе Јовањдан.
  -Саватијевићи су из Јакља, славе Аранђеловдан.
  -Арнаутовићи су из „Арнаутлука“. Њихови преци су побегли од Турака и променили славу, али се не каже коју.
  2) У почетку 19. века:
  -Тодоровићи су из Вукошића. Њихов прадед је ушао жени у кућу, славе Стевањдан.
  -Недељковићи су из Ковиљаче. Њихов дед је доведен као дете уз мајку, славе Мратиндан.
  3) У првој половини 19. века:
  -Лазићи су из Сребренице, славе Аранђеловдан.
  -Максимовићи су из Кормана, славе Лучиндан.
  -Мандићи су из Јошеве, славе Аранђеловдан.
  -Марковићи су из Милине – од Деспотовића, славе Ђурђевдан.
  -Бајићи су из Завлаке. Њихов отац је доведен уз мајку, славе Стевањдан.
  -Трифковићи су из Цветуље, славе Јовањдан.
  -Лукићи су из Толисавца, славе Ђурђиц.
  -Ерићи су из Херцеговине, славе Часне Вериге.
  -Матићи су из Недељица, славе Ђурђевдан.
  -Скорићи су из Мојковића, не каже се коју славу славе.
  4) У другој половини 19. века:
  -Веселиновићи су из непознатог места, славе Никољдан.
  -Деспотовићи су из Милине, славе Ђурђевдан.
  -Марковићи су из Кривајице. Њихов отац се нстанио као ковач, славе Никољдан.
  -Перићи су из Клења, славе Никољдан.
  -Вилотићи су из Бадање, славе Никољдан.
  -Ракићи су из Бадовинаца. Њихов отац се доселио због шуме и овде купи земљу, славе Никољдан.
  -Стевановићи су из Борогова код Папраће. Отац се населио као зидар, славе Ђурђевдан.
  -Нинковићи су из Клења, славе Никољдан.
  -Антићи су из Рујевца. Они су овде купили земљу, славе Никољдан.
  -Грујићи су из Црнче, славе Ђурђевдан.
  -Пајевићи су из Вољевче, славе Аранђеловдан.
  -Малетићи су из Богатића, славе Игњатијевдан.
  -Витоморовићи су из Богатића, славе Игњатијевдан.
  -Муњићи су из Богатића, славе Јовањдан.
  -Ковићи су из Богатића, славе Ђурђиц.
  -Поповићи су из Томња, славе Јовањдан.
  -Сенићи су из Богатића, славе Петровдан.
  5) Крајем 19. века:
  -Трифковићи су из Вољеваца. Овде су купили земљу, славе Ђурђевдан.
  -Дражићи су из Горњег Добрића. Отац је дошао жени укућу, славе Никољдан.
  6) У почетку 20. века:
  -Пајићи су из Клења, славе Никољдан.

 4. Порекло становништва села Каменица, Град Лозница – Мачвански округ. Из књиге Боривоја Милојевића „Рађевина и Јадар“.

  Положај села.

  Сеоске куће су на обема странама Каменичке Реке. Куће Перића и Станковића биле више, у Церу. Оно су недавно сишли на садашње место.

  Тип села и породице које живе у њему.

  Породице су:
  -Аврамовићи, Милосављевићи, Јовановићи, Јовановићи други, Даничићи, Ђурђевићи, Живановићи, Ивановићи, Алексићи, Лазићи, Марковићи, Петровићи, Перићи, Ранковићи, Веселиновићи, Станковићи, Милићи и Симеуновићи.

  Привреда, земља и шуме.

  -Неколико сељака продају дрва из својих забрана. Неки пале угаљ за продају.
  Сеоска шума и испаша – са имањима појединаца – биле у у Церу и Иверку. Сада је државна својина.

  Порекло становништва.

  Староседеоци су:
  -Аврамовићи и Симеуновићи, славе Никољдан.
  -Даничићи и Ранковићи, славе Јовањдан.
  -Ивановићи, славе Ђурђевдан.
  -Алексићи, славе Никољдан.
  -Марковићи и Лазићи, славе Никољдан.
  -Перићи, славе Никољдан.
  -Станковићи, славе Стевањдан.
  Досељени су:
  1) У другој половини 18. века:
  –Живановићи су из Ликодре, славе Алимпијевдан.
  -Јоавановићи су из Црне Горе, славе Ђурђевдан.
  2) У почетку 19. века.
  -Јовановићи су из Козјака, славе Аранђеловдан.
  -Веселиновићи су из Ступнице, славе Алимпијевдан.
  3) У другој половини 19. века:
  -Ђурђевићи су из Јаребица, славе Никољдан.
  -Петровићи су из Грушића, славе, Ђурђевдан.
  4) У почетку 20. века:
  -Милићи су из Ступнице, славе Лазаревдан.
  -Милосављевићи су из Клења, славе Никољдан.

 5. Порекло становништва села Милина, Град Лозница – Мачвански округ. Из књиге Боривоја Милојевића „Рађевина и Јадар“.

  Положај ма(ха)ла у селу.

  -Горња Мала је на обема странама Милинске Реке.
  -Средња Мала је на присојној страни ове долине и то на подовима, који би одговарали пиносавској површи.
  -Доња Мала је на ртовима рипањске површи.

  Тип засеока-махала и фамилије које у њима живе.

  Мале су:
  -Горња Мала у којој су: Дикосавићи, Јанковићи, Деспотовићи, Марићи, Дикановићи, Панићи, Илићи и Божићи.
  -Средња Мала: Ђукановићи, Јанковићи, Митровићи, Веселиновићи, Мијајловићи, Николићи и Ерићи.
  -Доња Мала: Нинковићи, Стевановићи, Павловићи и Филиповићи.
  У Горњој мали Дикосавићи и Јанковићи су растављени коритом Милинске Реке.
  У задрузи Филиповића има двадесет укућана; у њој је домаћин се синовима и синовцима и њиховим породицама.
  Долина Милинске Реке била је под шумом и мале су подигнуте на крчевинама.

  Куће.

  -У овом селу се одржао велики број кућа-дашчара.

  Привреда, земље и шуме.

  -Сељаци из југоисточне Србије (из Стрижеваца у Лужници и др) долазе почетком маја, израђују цреп и циглу и одлазе крајем октобра. Сваки заради до две стотине динара. Велики број сељака имају забране из којих продају дрва а доста њих привређује сечом у вучом дрва. Неки пале и угаљ, поглавито за продају. Сељаци из југоисточне Србије (из Горњег Душника у Заплању и др) долазе почетком маја, купују букве од појединаца и праве виле, мерице итд. Они долазе почетком септембра. Неколицина знају зидарски занат, који су изучили од Осаћана.
  Сеоска шума и испаша биле су у Церу и Иверку; оне су од скора у државној својини.
  Четири до пет сељака иду у Лешничко Поље и обрађују земљу „на пола“. Лети се обданицом изгони стока у Цер, у државну шуму. Зими се из неколико задружних кућа бораве у колибама, у равни Лешнице, чобани и исхрањују стоку. Мачвани из Богатића, Клења, Глушаца итд, догоне почетком зиме свиње и жире их у државној шуми.

  Порекло становништва.

  Староседеоцци су.
  -Дикосавићи, Јанковићи, Деспотовићи, Марићи, Дикановићи, Божићи, Ђукановићи, Веселиновићи, Мијајловићи, Николићи, Нинковићи, Стевановићи (старо презиме Станићи) и Павловићи славе Ђурђевдан.
  -Панићи, Митровићи и Ерићи, славе Јовањдан.
  -Илићи и Филиповићи славе Никољдан. Од Илића има одсељених у Дреновцу (Гајићи).

 6. nebojša

  Niste pomenuli porodice Isaković iz Donjeg Dobrića