Krstić

Poreklo prezimena, selo Borina (Mali Zvornik)

Poreklo stanovništva sela Borina, opština Mali Zvornik. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji “Sokolska nahija” Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Ovo drinsko selo je s obe strane rečice Borine.Oko sela su: od zapada Drina i rečica Borina, od juga Pećina, Davidovo Brdo, Preseka i Krnja Jela, od istoka…

› više informacija

Poreklo prezimena, varošica Ljubovija

Poreklo stanovništva varošice Ljubovija. Stanje iz 1923. godine. Prema studiji “Sokolska nahija” Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Ljubovija je na drinskom putu i na reci Ljuboviđi, na desnoj obali, pod visom Jabučjem. Daleko je od Drine i obezbeđena od plavljenja obeju reka. Današnja ili Nova Ljubovija je na…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Donja Bukovica (Ljubovija)

Poreklo stanovništva sela Donja Bukovica, opština Ljubovija. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji “Sokolska nahija” Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Ovo i suviše izduženo drinsko selo počinje od ušća Orahovičke Reke pa se levom stranom reke Ljuboviđe proteže niz reku sve do njenog ušća u Drinu. Samo pri…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Rujevac (Ljubovija)

Poreklo stanovništva sela Rujevac, opština Ljubovija. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji “Sokolska nahija” Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Rujevac je planinsko selo kroz koje gornjim svojim tokom teče rečica Uzovnica.Oko sela su: od zapada Obodnjik, Rudine, Javornik, Crljeni, Perunika, Mačkov Kamen, od severa Mačkov Kamen, Jagodnja, Cerje,…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Donja Or(ah)ovica (Ljubovija)

Poreklo stanovništva sela Donja Ora(h)ovica (danas Donja Orovica), opština Ljubovija. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji “Sokolska nahija” Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Selo je između rečice Slatnika i reke Ljuboviđe sa zapadne strane i Orahovičke Reke i Ljuboviđe sa severne strane. Dokle je Gornja Orahovica samo severnim…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Dragodo(l), (Osečina)

Poreklo stanovništva sela Dragodo(l), opština Osečina. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji “Sokolska nahija” Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Dragodo je selo planine Medvednika i na njegovom severozapadnom obodu, pri izvorima rečice Pecke. Sa svih je strana ograđen visokim brdima i u njega se slazi vrlo strmenim putevima….

› više informacija

13. januara 2013.

5

Poreklo prezimena, selo Mali Borak (Lajkovac)

Poreklo stanovništva sela Mali Borak, opština Lajkovac. Iz knjige LAJKOVAČKA TAMNAVA U PROŠLOSTI – Poreklo stanovništva, prof. Vojislava Miljanića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj selaNalazi se na levoj obali reke Kolubare. Graniči se sa istoka Cvetovcem, odnosno rekom Kolubarom, sa severa Kalenićem, odnosno rečicom Kladnicom, sa zapada Radljevom i na…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Bošnjanović (Ljig)

Poreklo stanovništva sela Bošnjanović, opština Ljig. Stanje iz 1907. godine, prema studiji “KOLUBARA I PODGORINA“, autora Ljubomira Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković Bošnjanović je na levoj obali rečice Kacape, koja dolazi iz susednog sela Dučića, ispod visa Marinkovače. Seoske su kuće na obema obalama Kacape, potoka Bušinca i Klenovca,…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Bobova (Valjevo)

Poreklo stanovništva sela Bobova, grad Valjevo. Stanje iz 1907. godine, prema studiji “KOLUBARA I PODGORINA“, autora Ljubomira Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković Bobova je planinsko selo i na obema obalama Obnice. Bobovske zemlje su brdske i luke. Šume su od lisnatog drveta, a one su po dolinama potoka i…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Bačevci (Valjevo)

Poreklo stanovništva sela Bačevci, grad Valjevo. Stanje iz 1907. godine, prema studiji “KOLUBARA I PODGORINA“, autora Ljubomira Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar MarinkovićBačevačka visoravan je ograničena sa severa Čubricom, Kikom i Vučjakom, sa zapada Roguljama, s juga Lastrom i istoka Visom. Bačevci su planinsko karsno selo i najviše selo…

› više informacija