Илић

Порекло презимена, село Пецка (Осечина)

Порекло становништва села Пецка, општина Осечина. Стање из 1930. године. Према студији “Соколска нахија” Љубе Павловића. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Пецка је на ставама Мрчанице и Царинке с речицом Пецком. На ставама ових речица, докле је било мало више шуме по брдима, биле су добре луке и…

› више информација

Порекло презимена, село Лоњин (Љубовија)

Порекло становништва села Лоњин, општина Љубовија. Стање из 1930. године. Према студији “Соколска нахија” Љубе Павловића. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Лоњин је северно од Читлука и поред Дрине. Одмах испод Крша Дрина оставља испред себе широко поље Лоњин. С истока и севера ограђен је високим брдима: Кршом,…

› више информација

Порекло презимена, село Селанац (Љубовија)

Порекло становништва села Селанац, општина Љубовија. Стање из 1930. године. Према студији “Соколска нахија” Љубе Павловића. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Западно од Рујевца и Узовнице је Селанац. И он је право дринско село, с обе стране реке Крупине. Око села су: од запада Крупинска Ријека, Костића Брдо,…

› више информација

Порекло презимена, варошица Љубовија

Порекло становништва варошице Љубовија. Стање из 1923. године. Према студији “Соколска нахија” Љубе Павловића. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Љубовија је на дринском путу и на реци Љубовиђи, на десној обали, под висом Јабучјем. Далеко је од Дрине и обезбеђена од плављења обеју река. Данашња или Нова Љубовија…

› више информација

Порекло презимена, село Читлук (Љубовија)

Порекло становништва села Читлук, општина Љубовија. Стање из 1930. године. Према студији “Соколска нахија” Љубе Павловића. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Читлук је јужно и западно од Доње Љубовиђе, и низ реку Љубовиђу до њеног ушћа. При ушћу Бабина у Љубовиђу Читлук прелази реку и целом ширином долине…

› више информација

Порекло презимена, село Дрлаче (Љубовија)

Порекло становништва села Дрлаче, општина Љубовија. Стање из 1930. године. Према студији “Соколска нахија” Љубе Павловића. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Дрлаче су јужно од Савковића и Торника и дуж Г. Кошаља, Грчића и Д. Кошаља пружају се до Дрине. Североисточни део села је врло простран и раван,…

› више информација

Порекло презимена, село Доња Ор(ах)овица (Љубовија)

Порекло становништва села Доња Ора(х)овица (данас Доња Оровица), општина Љубовија. Стање из 1930. године. Према студији “Соколска нахија” Љубе Павловића. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Село је између речице Слатника и реке Љубовиђе са западне стране и Ораховичке Реке и Љубовиђе са северне стране. Докле је Горња Ораховица…

› више информација

Порекло презимена, село Царина (Осечина)

Порекло становништва села ЦАРИНА, општина Осечина. Стање из 1930. године. Према студији “Соколска нахија” Љубе Павловића. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Ово пространо брдско село почиње од Љубовиђе, ширином обе Ораховице, па се преко Прослопа пење на Сређеве, Зеленику и Рожањ, одакле се ободом Крста, Велике и Мале…

› више информација

Порекло презимена, Својдруг (Бајина Башта)

Порекло становништва села Својдруг, општина Бајина Башта. Стање из 1930. године. Према студији “Соколска нахија” Љубе Павловића. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Од Јелинског Потока, на север низ Дрину, до ушћа речице Козјака у Дрину, па од Јелина на север преко високих коса Стрмењаче и Перунике све до…

› више информација

Порекло презимена, село Непричава (Лајковац)

Порекло становништва села Непричава, општина Лајковац. Из књиге ЛАЈКОВАЧКА ТАМНАВА У ПРОШЛОСТИ – Порекло становништва, проф. Војислава Миљанића. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.    Положај села, име и бројно стање у прошлости Налази се на левој обали Колубаре. Граничи се са истока Рубрибрезом, са севера Рукладом, са запада Бајевцем, Степањем…

› више информација