Đorđević

Poreklo prezimena, selo Krnić (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Krnić, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Selo se deli na dva „kraja”, sa više „mala”, po familijama: jedan kraj je do Jalovika: „ovaj kraj” (Vidići, Stepanovići, Dukići i dr.); drugi…

› više informacija

Poreklo prezimena, Novo Selo (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Novo Selo, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Novo Selo ima poseban atar, svega oko 100 ha sve zajedno. Tu bila „pustinja” šuma, pripadala Debrcu, pa im odvojeno i dato mesto,…

› više informacija

Poreklo prezimena, Suvo Selo (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Suvo Selo, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Selo se deli na dva glavna kraja: Gornji i Dojni kraj; oko puta za Ub Gornji kraj, oko Suvaje reke Dojni kraj.Selo imalo…

› više informacija

14. februara 2013.

13

Poreklo prezimena, selo Banjani (Ub)

Poreklo stanovništva sela Banjani, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Banjani su neravnog izgleda, ali ne i brdovitog, u sredini oblasti sa nagibom ka istoku. Uzvišenija mesta su sa zapadne strane, a kuće rasturene na sve strane i opet primetno razređene…

› više informacija

14. februara 2013.

1

Poreklo prezimena, selo Dokmir (Ub)

Poreklo stanovništva sela Dokmir, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Dokmir je na obema obalama rečice Uba, zapadno od slovačke Karaule, brdsko, neravno, šumovito i rastureno selo s kućama po brdašcima i njihovim stranama, a nikako po dilonama potoka.Najbogatija sela su…

› više informacija

13. februara 2013.

11

Poreklo prezimena, selo Vrelo (Ub)

Poreklo stanovništva sela Vrelo, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Vrelo je u sredini Tamnave, na levoj obali reke i do Banjana, neravno ali ne i brdovito selo, s kućama razmeštenim u poveće džemate, koje su na sve strane račva od…

› više informacija

Poreklo prezimena, Novo Selo (Grdelica-Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Novo Selo kod Grdelice, grad Leskovac. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Krajište i Vlasina“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1905. do 1909. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Ovo selo je u gornjem toku Jelašničke Reke, koja se ovde zove Novoselska Reka. Kuće su na obema…

› više informacija

3. februara 2013.

8

Poreklo prezimena, selo Radljevo (Ub)

Poreklo stanovništva sela Radljevo, opština Ub. Izvodi iz knjige Antropogeografija Valjevske Tamnave od Ljubomira Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Radljevo se sa južne strane graniči sa Jabučjem, istočne sa Skobaljem i Malim Borkom, severoistočne sa Kalenićem, sa severa Brgulama, sa sevorozapada selom Šarbane, zapada Stublenicom i jugozapada Paljuvima.Sela nemaju…

› više informacija

3. februara 2013.

15

Poreklo prezimena, selo Vrhovine (Ub)

Poreklo stanovništva sela Vrhovine, opština Ub. Izvodi iz knjige Antropogeografija Valjevske Tamnave od Ljubomira Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Jedna od pritoka Kolubare, Kladnica, rečica, koja postaje od nekoliko potoka i izvoraca sela Gvozdenovića i Vrhovina. Kladnica je mala reka, široke doline, čija je leva obala terasasta i postupno…

› više informacija

3. februara 2013.

9

Poreklo prezimena, selo Paljuvi (Ub)

Poreklo stanovništva sela Paljuvi, opština Ub. Izvodi iz knjige Antropogeografija Valjevske Tamnave od Ljubomira Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Zašto Paljuvi? Iz tog sela je moja majka (od Ilića) i baba po ocu, očeva majka, od Stanojlovića. Ljuba Pavlović ovo selo u svojoj knjizi naziva Paljusi.– Donja kladnička sela…

› više informacija