Dimitrijević

5. novembra 2017.

0

Poreklo prezimena, selo Musina Reka (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Musina Reka, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Naselje se nalazi na levoj strani donjeg toka istoimene reke, u  okruženju sela Samaila, Mrsaća, Adrana, Jarčujaka i Drakčića.Postanak sela.Naselje je nema sumnje veoma staro…

› više informacija

5. novembra 2017.

2

Poreklo prezimena, selo Drakčići (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Drakčići, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Naselje se nalazi u donjem toku Vrdilske reke, sa njene leve i desne strane, a u okruženju sela Samaila, Musine Reke, Jarčujaka, Čibukovca, Konareva i Vrdila.Zemlje i…

› više informacija

5. novembra 2017.

0

Poreklo prezimena, selo Bukovica (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Bukovica, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Naselje nalazi u porečju Bukovičke reke u okruženju sela Lazca (Lakca), Samaila, Drakčića, Vrdila, Roćevića i Dedevaca.Zemlje i šume.Zemljište je blago valovito i veoma plodno. Bukovica zahvata…

› više informacija

4. novembra 2017.

3

Poreklo prezimena, selo Adrani (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Adrani, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V.Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Adrani se nalaze na rečnoj terasi sa desne strane ZapadneMorave, oko utoke Musine reke, a u okruženju između naselja Grdice, Jarčujaka, Musine Reke, Mrsaća i reke Morave.Istorijat sela…

› više informacija

7. avgusta 2017.

0

Poreklo prezimena, selo Donji Barbeš (Gadžin Han)

Poreklo stanovništva sela Donji Barbeš*, opština Gadžin Han – Nišavski okrug. Prema knjizi Dragoljuba Simonovića „Zaplanje“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Ime sela.Kako se u prvo vreme zvalo i kada je dobilo naziv Donji Barbeš – ne zna se. Čak se i malo zna značenje sadašnjeg imena. Postoje tri tumačenja, ali su…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Slavnik (Bojnik)

Poreklo stanovništva sela Slavnik, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Slavnik se nalazi na brežuljcima koji se sa severne strane strmo spuštaju u rečno korito Puste Reke a na severoistoku blago padaju ka aluvijalnoj ravni koju je ovde stvorila ista…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Prekopčelica (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Prekopčelica, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Prekopčelica se nalazi na nižoj diluvijalnoj terasi Puste Reke, na prisojnoj strani blago nagnute kose, koja se sa Kitice ili Zmijinog Kamena (kota 400 m) postepeno spušta na jug u…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Lalinovac (Lebane)

Poreklo stanovništva naselja Lalinovac, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Lalinovac je pustorečko selo locirano na južnom obodu oblasti i istočnim padinama bučumetske jezerske terase. Sa južne strane sela, kod njegovog zaseoka Bogujevac nalazi se duboka rasedlina po čijem dnu…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Obilić (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Obilić, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo Obilić se nalazi na vencu blago zaobljene kose Kasabički Rid koja se, počevši od sela Kacabića, postepeno uzdiže na severozapad.Tip sela.Kuće ovog sela su poređane duž puta koji polazi…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Mijajlica (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Mijajlica, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Mijajlica se nalazi na padinama blagozaobljenih brežuljaka oko jedne ovalne dolinice čijom sredinom teče, sa zapada na istok, Mijajlički Potok, leva pritoka Caričinog Potoka.Tip sela.Pojedine mahale ovog sela, zbijenog tipa,…

› više informacija