Autor

Branko Todorović

Član Društva srpskih rodoslovaca "Poreklo" od 2014. godine. Predsednik Odbora za heraldiku i glavni urednik Foruma Poreklo.

Srbi u Belom Manastiru (Baranja)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićNaselje Beli Manastir razvilo se na rudini Sarkanju, između šuma Haljevo i Adice, na blagim padinama Banske kose. Mesto se u izvornoj građi spominje početkom XVIII veka. Svi nazivi – toponimi su u vezi sa manastirima koji su postojali u ovom mestu. Prema podacima iz…

› više informacija

5. septembra 2015.

5

Srbi u Jagodnjaku (Baranja)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićNaselje Jagodnjak nalazi se na saobraćajnici Baranjsko Petrovo Selo – Darda. Današnji službeni naziv mesto dobija 1922. godine po jednoj rudini, koja i danas postoji u ataru, a zove se Jagodnjak. Pored ovog službenog naziva još uvek je u upotrebi, kod starnije stanovništva, ugalvnom starosedelaca,…

› više informacija

2. septembra 2015.

0

Srbi u Popovcu (Baranja)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićNaselje Popovac se spominje još u rimsko doba pod imenom Antianae, pa i danas na jednom delu atara se iskopavaju ostaci kamenih građevina i stari predmeti, poput novca, grnčarije i sl. U 6. veku dolaze Sloveni i grade naselje Ban, u blizini današnjeg sela Popovca,…

› više informacija

30. avgusta 2015.

8

Srbi u Bolmanu (Baranja)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićBolman (mađ. Bolmány) je smešten u zapadnom delu baranjskog trougla. Mesto se prvi put pominje u 14. veku pod nazivom Obulma. U 15. veku mesto je u vlasništvu Petra od Abolme i pominje se kao Abolma. Naziv Bolman mesto dobija tokom turske vladavine, kad ga…

› više informacija

13. juna 2015.

6

Srbi u Dardi (Baranja)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićNaselje Darda je za vreme Rimljana bilo vrlo važna strateška tačka na Dunavu, kojim je prolazila saobraćajnica od Osijeka do Budimpešte. Postojao je kameni most, koji su podigli Rimljani, a koji je povezivao Mursu (Osijek) i Tardu, kako se Darda nazivala zbog stajaće vode (lat….

› više informacija

1. juna 2015.

1

Prezimena i krsne slave u Crnči (Derventa, Republika Srpska)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićCrnča je selo u Opštini Derventa u Republici Srpskoj. Smeštena je na obroncima planine Krnjin i spada u vrstu sela razbijenog tipa. Crnča se deli na četiri zaseoka: Banicu, Bučane, Brezičane i Donjane.Kada se pogledaju podaci iz crkvenih matica Parohije druge osinjske, videćemo da porodice…

› više informacija

Srbi u Kneževim Vinogradima (Baranja)

Kneževi Vinogradi (mađ. Herczegszöllös) su varošica i središte istoimene opštine u Baranji, Hrvatska. Do nove teritorijalne organizacije u Hrvatskoj, područje Kneževih Vinograda nalazilo se u okviru opštine Beli Manastir.Danas je opština Kneževi Vinogradi jedinica lokalne samouprave u sastavu Osječko-baranjske županije i predstavlja prostor od 248,77 km², što čini 6% ukupne…

› više informacija

13. maja 2015.

2

Žrtve fašističkog terora u Baranji (1941-1945)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićU ovom prilogu predstavićemo spisak žrtava fašističkog terora u Baranji, koji je objavljen u knjizi Nade Lazić Baranja 1941-1945 (Slavonski Brod, 1979). Spisak žrtava je organizovan prema tadašnjim kotarima, a žrtve su navedene abecednim redom.Kotar Batina:1. Balatinac Marko, rođen 1922. u Gajiću, 29. XVIII 1941….

› više informacija

26. aprila 2015.

1

Poreklo prezimena Šašlić

Piše: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićŠašlići su pravoslavni Srbi poreklom iz BaranjeSa sigurnošću možemo reći da se Šašlići u Baranji prvi put spominju u Popisu poreskih obveznika iz 1698. godine, kada su u Pečuju zabeležena dva domaćinstva, jedno upisano kao Saslia, i drugo upisano kao Ssaslia.Mogući raniji pomen ovog prezimena…

› više informacija

1. aprila 2015.

1

Poreklo prezimena Tovjanin

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićTovjani su pravoslavni Srbi iz Baranje. Svi današnji Tovjani vode poreklo iz Šumberka, nekada srpskog sela iz okoline Mohača u Mađarskoj. Nije poznato kada su se tamo doselili i tačno odakle, ali se pretpostavlja da je to bilo u drugoj polovini XVII veka, kada su…

› više informacija