Autor

Branko Todorović

Član Društva srpskih rodoslovaca "Poreklo" od 2014. godine. Predsednik Odbora za heraldiku i glavni urednik Foruma Poreklo.

1. aprila 2015.

1

Poreklo prezimena Tovjanin

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićTovjani su pravoslavni Srbi iz Baranje. Svi današnji Tovjani vode poreklo iz Šumberka, nekada srpskog sela iz okoline Mohača u Mađarskoj. Nije poznato kada su se tamo doselili i tačno odakle, ali se pretpostavlja da je to bilo u drugoj polovini XVII veka, kada su…

› više informacija

28. marta 2015.

14

Srbi u Majšu (Mađarska)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićMajš (mađ. Majs) je davnašnja pustara u Baranjskoj županiji, jugozapadno od Mohača, za vreme osmanlijske vlasti pripadala je sandžaku Mohač. Tada su, oko 1570. godine, Srbi naseljavali pustare u ovom sandžaku, a sela su krajem XVI i početkom XVII veka bila gotovo isključivo srpska. Posle…

› više informacija

24. marta 2015.

10

Srbi u Lovri (Mađarska)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićLovra (mađ. Lórév) je srpsko naselje na Čepelskom ostrvu i nalazi se južno od Srpskog Kovina. Smatra se da su pojedine srpske ratarske porodice živele u ovom delu ostrva još u doba osmanske vlasti, s obzirom na blizinu Srpskog Kovina, gde su Srbi bili najbrojnije…

› više informacija

20. marta 2015.

0

Srbi u Iločcu (Mađarska)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićIločac (mađ. Ilocska) je malo selo u središnjoj oblasti Baranje. Srbi su gusto naselili Baranju za vreme turske vladavine. Naselje je izgleda u XVII veku bilo privremeno pusto.U XVIII veku ovo tada srpsko selo kolonizovali su Nemci. Godine 1796. bilo je 104 srpska žitelja. U…

› više informacija

18. marta 2015.

0

Srbi u Budmiru (Mađarska)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićBudmir (mađ. Nagybudmér) je selo u Baranji, smešteno severoistočno od Šikloša. Srbi su u tursko doba naselili Veliki i obližnji Mali Budmir, a tada su ova sela pripadala sandžaku Mohač, odnosno Sečuj.Prema državnom popisu iz 1695. godine u Velikom i Malom Budmiru živeli su Srbi…

› više informacija

9. marta 2015.

2

Poreklo prezimena Pečujlija

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićPečujlije su pravoslavni Srbi poreklom iz Baranje, a u izvorima se prvi put pominju 1715. godineU popisu stanovništva koji je u Pečuju 1715. godine sprovela Sistematska komisija, popisan je i Vukmon Pecsulia.Pet godina kasnije, u Popisu Sistematske komisije iz 1720. godine, ovo prezime zabeleženo je…

› više informacija

31. januara 2015.

0

Martolozi u gradovima u Baranji

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićMartolozi (ngrč. αμαρτολως, tur. martoloz) su bili hrišćani koji su kao vojnici služili u turskim pograničnim gradovima tokom 16. i 17. veka.Padom podunavskog dela Baranje pod tursku vlast, nakon Mohačke bitke 1526. godine, dolazi do formiranja Mohačkog sandžaka, a nepune dve decenije kasnije, padom Stonog…

› više informacija

25. januara 2015.

0

Srbi u Borjadu (Mađarska)

BORJAD (mađ. Borjád)Poreski obveznici – 1715. godina:Borjád, Borjád, Borjád, Baranya, BaranyaAdózók neve (Ime poreskog obveznika): Radasan Davidovics; Stojan Becsar; Mihalyló Petrovics; Pejak Vujnovics; Millivon Csojanvics; Sobota Vidics; Stipan Bielacs; Stojan Vukovics; Milosraw Juovics; Marin Gyukics; Dragics Rusikics; Radicsa Jovanovics; Stojko Markovics; Millin Ivanovics; Bolyo Joanovics; Dokovicsa; Stanko Lukics; Ostoja Vudrakovics;…

› više informacija

25. januara 2015.

5

Srbi u Sečuju (Mađarska)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićSečuj (mađ. Dunaszekcső) je staro naselje na Dunavu u Baranji, koje je pripadalo Baranjskoj županiji, Pečujskoj dijecezi.Posle izgona Turaka iz Ugarske i Velike seobe Srba Sečuj je, iako malo naselje, jedno vreme imao znatnu istorijsku ulogu. Već 1695. godine osnovana je u Baranju posebna eparhija…

› više informacija

21. januara 2015.

0

Srbi u Šumberku (Mađarska)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Branko TodorovićŠumberak (mađ. Somberek) je veće seosko naselje u Baranji smešteno severno od Mohača. Za vreme osmanlijske vlasti pripadalo je sandžaku Mohač – Sečuj, a tada je bilo naseljeno isključivo Srbima, kao i većina mesta u ovom delu Ugarske. Posle oslobođenja Baranje (1686), za vreme Velike…

› više informacija