Срби из Буковице у Далмацији 1912. године шаљу помоћ Црвеном крсту Србије

23. март 2024.

коментара: 2

Чланак “Народног листа” из Задра, изашао 8. фебруара 1913. године (новац је прикупљен у новембру претходне године).

Угледно предсједништво друштва Српског Црвеног Крста, Београд. Овомјестни одбор за сабирање приноса за друштво Црвеног Крста у обћини Обровачкој слободан је управити том угледном предсједништву средством поштанске дознаке К 1212:40, молећи да се удостојите примити овај ситни прилог, којег принаша Буковички народ ове обћине, на видање србске браће која лежи на ранама стеченим у љутој и јуначкој борби за слободу србства од Косова чамећем под тешким турским игом, а коме тек сада, кроз оне ране и велике жртве србијанских див-јунака, свиће слободе дан и народно уједињење. Обровац, 23. новембра 1912. Одбор за сакупљање прилога у корист Црвеног Крста балканских држава; предсједник Владимир Десница, тајник Милан Петрак, одборници: С. Мастровић, Иво Микулић, Данило Десница.

Прилози:

ЖЕГАР: 0. Методије Шеат К 50; супрузи Симо и Милева Королија К 50; Србска Земљорадничка Задруга К 44; Црква Св. Ђорђа К40; Давидовић Нико учитељ К 20; Кубат Станиша К 15; Нанић Тодор, Јелка Поповић, Обитељ Вулиновић, Обрадовић Ђуро, Копанлија Тодор, Кљујо Дмитар, Зелић Бошкан, Комазец Ћиро пок. Симе (први), Комазец Никола пок. Николе, Комазец Ћиро пок. Симе (други) и Комазец Раде пок. Стевана сваки по 10 К; Перић Стевило 6 К; Мијић Тоде, Максимовић Јоја, Крнета Владе, И. Стагличић, Никола Радмиловић и Комазец Мојић Илија сваки по 5 К; Симица Рушчић, обитељ Јуришић, Арсенија Перић, Ћиро Комазец пок. Николе, Јован Комазец пок. Стевана и Васиљ Комазец пок. Стевана сваки по 4 К ; Дамјан Комазец пок. Ћилита, Лазо Комазец пок. Кузмана, Тодор Вучендић Лазин, Раде Вуканац Милин, Којо Комазец пок. Јакова, Мојо Комазец пок. Јована, Лазо Комазец пок. Ђеросима, Стеван Комазец пок. Стевана, Лазо Комазец пок. Тодора, Никола Комазец пок. Павла, Васо Мијић, Илија Мијић, Глишо Мијић, Спасенија Милић, Ристе Милић, Божо Шукара и Ђукан Милић сваки по 3 К; Нико Вукчевић пок. Јована, Лазо Вукчевић пок. Васе, Петар Мирило, Дако Мирило, Комазец Мојић Јован, Комазец Јеремија, Комазец Тодор пок. Јакова, Комазец Миладин пок. Јакова, Комазец Мојо пок. Тодора, Комазец Петар пок. Тодора, Комазец Милош пок. Јована, Комазец Сако пок. Дамјана, Комазец Глишо пок. Јакова, Комазец Милош пок. Луке, Комазец Илија пок. Луке, Комазец Марко Милошев, Комазец Станиша пок. Глише, Комазец Лазо пок. Миће, Комазец Мијајло пок. Ђуре, Комазец Душан пок. Стевана, Зелић Раде пок. Аћима, Зелић Васиљ пок. Ђуре, Зелић Марко пок. Јете, Зелић Тривун пок. Дмитра, Зелић Мијат пок. Шпире, Зелић Марија пок. Томе, Зелић Ђуро пок. Мијата, Зелић Шпиро пок. Лазе, Зелић Спасенија пок. Ђеросима, Зелић Петар пок. Петра, Зелић Мијат Петров, Зелић Стеван пок. Љубе, Зелић Михаил Максимов, Зелић Миле пок. Пане, Зелић Стана, Зелић Лазо пок. Јете, Зелић Сава, Зелић Јека, Зелић Никола пок. Луке, Вуканац Петар, Зелић Јандрија, Радмиловић Стојан, Радмиловић Тома, Радмиловић Марко, Бундало Ђуро, Бундало Ђуро пок. Николе, Бундало Симо, Бундало Стеван, Бундало Лазо, Рњак Ђуро, Бабић Ђукан, Бабић Ђуро, Шукара Ђуро, Самарџић Сако, Стево Вучендић пок. Томе, Дако Швоња, Радмиловић Лука, Мачат? Петар, Кљајић Јандре, Кубат Вучета, Кресојевић Теодосије, Љубичић Васо, Грозданић Станко, Ушљебрка Ђуро, Ушљебрка Тодор, Ушљебрка Јандрија, Ушљебрка Милица, Веселиновић Илија, Перић Јован, Јаковљевић Лазо, Крнета Нико, Милић Лука и Милић Пава сваки по 2 К; Стана Ушљебрка, Јандрија Ушљебрка, Милан Ушљебрка, Стеван Комазец пок. Глише, Ђуро Комазец пок. Ђуре, Мијат Комазец пок. Симе, Стеван Комазец пок. Николе, Владе Комазец пок. Ђуре, Лука Комазец пок. Тодора, Сако Комазец пок. Јове, Мијо Грозданић, Лука Грозданић, Благоје Грозданић, Јован Грозданић, Божо Грозданић, Васо Грозданић, Илија Грозданић, Тривун Грозданић, Шпиро Дуброја, Миле Иваниш, Стеван Иваниш, Кљујо-Јајић Тоде, Крњаја Стеван, Крњаја Глише, Рњак Стеван, Рњак Јанко, Вукчевић Лазо, Швоња Ђуро, Швоња Симо, Швоња Божо, Вуканац Кузман, Вуканац Јован, Вуканац Сава, Вуканац Лазо, Јајић Пане, Јајић Раде, Јајић Алекса, Ушљебрка Божо, Бабић Радиша, Бабић Петар, Радмиловић Сава, Радмиловић Тоде, Радмиловић Миле, Радмиловић Петар, Ковачевић Јован, Ковачевић Никола пок. Глише, Љубичић Тодор, Љубичић Цвијо, Паић Ђуро, Мацура Лазо, Симић Ђуро, Ромић Илија, Барић Мијат, Барић Ђуро, Барић Раде, Кљаић Вајо, Кљаић Раде, Радмиловић Илија, Нанић Илија, Нанић Јован, Нанић Васо, Гужвица Тодор, Реља Лазо, Реља Сава, Реља Богдан, Продановић Шпиро, Продановић Јока, Продановић Стеван, Милић Петар, Милић Тома, Милић Ђуро, Милић Јања уд. Шпире, Милић Јања Мирослављева, Милић Мијат, Милић Раде, Милић Пава, Милић Сава, Милић Гајо, Милић Дане, Зелић Јован, Зелић Петар, Зелић Илија, Зелић Милан, Зелић Цвијо, Милића Сава, Шукара Тодор, Шукара Лако, Шукара Вујо, Милић Гњатија пок. Павла, Ћосо Марко, Бундало Раде, Бундало Марко и Бундало Дамјан сваки по 1 К, укупно К 680.

КАРИН: Новаковић поп Нико К 2 5 ; Парохијска црква К 20; Лакић Ћиро главар К 10; Маријановић Ђуро и обитељ Кукавица сваки по К 6; Новаковић Бранко, Млинар Тривун и Алавања Душан сваки по К 5; Радека Петар К 4 :40 ; Дмиовић Јандрија, Алавања Спасе пок. Луке, Кужет Лука и Иваниш Јован ковач, сваки по К 3; Драча Кузман, Иваниш Мићо, Иваниш Миле, Иваниш Лазо, Иваниш Никола пок. Стевана, Иваниш Петар, Иваниш Драго, Лакић Стеван лугар, Вишић Глишо, Вишић Тривун, Радека Лука лугар, Вукас Ђуро пок. Стевана, Дуброја Душан, Алавања Паулић Миле, Алавања Тодор, Алавања Коврић Дмитар, Лакић Мићо пок. Јандрије, Лакић Марко, Кончаревић Коста, Кончаревић Симеун и Кончаревић Тривун сваки по К 2; Лежаја Никола пок. Стевана К 1:60; Драча Гњатија пок. Тодора, Драча Лука и Трбовић Лазо сваки по К 1:20; Вукас Петар пок. Ћире, Вукас Тодор пок. Гњатије, Лакић Симо пок. Петра, Кожул Душан, Кужет Ђуро, Алавања Симо пок. Пилипа, Алавања Тодор пок. Спасеније, Алавања Петар пок. Лазе, Алавања Миле пок. Тодора, Алавања Анте пок. Васиља, Дуброја Симо, Дуброја Петар, Дуброја Тодор, Дуброја Лука, Дуброја Драго, Лакић Тома пок. Лазе, Драгаш Ђуро, Драгаш Миле пок. Јована, Млинар Павао, Видић Пилип, Видић Глишо, Видић Дмитар, Модрић Никола, Алавања Тома, Алавања Лука, Лацмановић Јован, Богуновић Милин, Лакић Мате (Јанко), Видић Јандрија, Лежаја Мијат, Вишић Лука, Шапица Никола, Иваниш Стеван, Лакић Мићо пок. Мелентије, Алавања Јока жена Глише, Драча Илија, Драча Марко, Вукша Сава, Вукша Драго, Ћосо Лука, Лакић Пешић Душан, Дупор Јандрија, Радека Никола, Млинар Божо, Млинар Ђуро, сваки по К 1; Алавања Алекса К 0:90; Драча Гњатија пок. Николе, Драгаш Алекса пок. Јована, Драгаш Лука пок. Јована, Драча Дане, Драча Лазо и Млинар Мате, сваки по К 0:80; Млинар Тодор и Дупор Максим сваки по К0:60; Алавања Симо пок. Јована, Алавања Петар пок. Јована и Алавања Петар пок. Томе, сваки по К 5:50; Драча Јосо, Драгаш уд. Стана и Лакић Којо, сваки по К 0:40. Свега К 200:20.

Прилози сакупљени у одломку Крупи: Отац Јеремије Петрановић игуман К 50; Зелић Никола учитељ и Ђуро Јованчевић главар сваки по 10 К; те ситнијих разхођа сакупљено од сељана К 45:10. — Свега К 115:10.

Приноси одломка Медвиђа 100 ; Зеленграда К 60. — Свега К 160

Прилози сакупљени пригодом пира (свадбе) осп. Симе Поповића у Жегару : 0. Јеремије Петрановић К 7 ; 0. Методије Шеат, Симо Королија, Нико Давидовић, обитељ Поповић, сваки по К 5 ; Симица Рушчић, И. Стагличић, Владимир Крнета и Ђуро Обрадовић сваки по К 3; Винко Јуришић, Тодор Милић, Станиша Кубат, Тодор Копанлија и Тоде Мијић сваки по К 2 ; Стоша Јуришић К 1. — Свега К 5 0.

Приноси у нарави сакупљени у одломку Карину: Алавања Тодор 3 оке жита, Алавања Крсте 1 оку жита, Видић Тома 5 ока жита, Видић Лука 5 ока жита, Лакић Лазо 6 ока жита, Лежаја Душан 5 ока жита, Богуновић Мићо 5 ока жита, Стегњаја Спасе 5 ока жита, Симић Ђуро 3 оке жита, Алавања Петар 5 ока жита, свега 43 оке жита.

 

Приредио: Слободан Зрнић

 

Коментари (2)

Одговорите

2 коментара

  1. Stanko

    Moj pradjed se zvao Ćilit tako da ono gore vjerovatno nije greska (Ćiril).
    Pozdrav za Vas i sve Bukovčane.

    • Слободан Зрнић

      Хвала. И име Ђеросим које се понавља више пута, нисам чуо до сада, плус двојица који се зову Јето.