Основно стабло хаплогрупе E-V13

29. априла 2022.

коментара: 0

Хаплогрупа Е-V13 је друга хаплогрупа по заступљености код Срба. Старост јој се процјењује на период од прије пет хиљада година. Претпоставља се да је мутација настала на тлу Европе током неолита. До раста и разгранавањa популације која је носила ову хаплогрупу дошло је углавном током бронзаног и гвозденог доба. Узводна мутација L618 пронађена је на подручју од Балкана до Иберије, у оквиру неолитских култура Импресо, Сопот, Ленђел. Најстарији узорци древне ДНК који носе мутацију V13 углавном су из гвозденог доба и пронађени су у археолошким културама Балкана и Средње Европе које се могу повезати са Трачанима, Келтима, Скитима (Vekerzug, La Tene). Неки истраживачи сматрају да су носиоци хаплогрупе E-V13 као неолитска неиндоевропска компонента били уклопљени у индоевропске популације приликом њиховог првобитног продора ка Балкану и Средњој Европи, и да су миграције Индоевропљана током бронзаног доба помогле ширењу хаплогрупе Е-V13 у Европи. Уједно су Балкан, Панонска низија, Чешка и Карпати мјеста највеће разноврсности и учесталости хаплогрупе E-V13, па можемо претпоставити да је ова хаплогрупа учествовала у етногенези Трачана, Келта, Илира, Грка, а посредно и италских, словенских и германских народа. Највише проценте присутности хаплогрупа E-V13 данас достиже међу гегијским Албанцима, Грцима, Србима у Црној Гори, Бугарима, Македонцима, јужним Италијанима, Русинима.

Српски просјек хаплогрупе E-V13 је око 16%. Подручје највише присутности, и до 30%, је у зони зетско-рашких дијалеката, а најнижа је присутност код Срба на подручју Лике и Далмације, око 11%. Зоне повећане присутности, преко 20% су и на Косову и Метохији, Топлици, Браничеву, Тимочкој крајини, Банату.

Хаплогрупа E-V13 је код Срба прилично разноврсна, присутна у већини њених грана и огранка. Можемо претпоставити да је највећи дио E-V13 код Срба старобалканског поријекла, али о томе се могу доносити закључци тек након подробнијих анализа сваке од грана понаособ.

Овдје је датo филогенетско стабло основних грана E-V13 присутних код Срба. У наредним чланцима биће представљана и филогенетска стабла појединачних огранака.

За пуни приказ отворите линк стабла у новом прозору.

Објашњења уз стабло: https://www.poreklo.rs/2021/12/01/filogenetska-stabla-haplogrupa-uvod-i-objasnjenje/

Наредни чланак:
Претходни чланак:

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.