Avatar photo

Аутор

Синиша Јерковић

Стабло хаплогрупе I2-PH908>Y51673

Хаплогрупа I2-Y51673 је огранак хаплогрупе I2-PH908. Сви досад тестирани припадници ове хаплогрупе су са подручја Балкана и Паноније, а њихова међусобна веза је из периода раног средњег вијека. На нивоу парагрупе I2-Y51673* налази се анонимни тестирани са подручја Црне Горе, док су у млађој подграни I2-Y153037 присутни Мађар из Словачке…

› више информација

Стабло хаплогрупе I2-PH908>Y84307

Хаплогрупа I2-Y84307 је огранак хаплогрупе I2-PH908. Хаплогрупа I2-Y84307 је тренутно регистрована само код тестираних поријеклом са Балкана. Грана се у два млађа огранка: I2-FT65128 и I2-Y93273. Грану I2-FT65128 чине Србин из косовског Поморавља и анонимни тестирани са подручја Турске. Старост ове гране могла би се процијенити не период сеобе Словена….

› више информација

Стабло хаплогрупе I2-PH908>FT355750

Хаплогрупа I2-FT355750 је огранак хаплогрупе I2-PH908. Ради се о невеликом огранку хаплогрупе I2-PH908, којег сачињавају углавном тестирани поријеклом са Балкана. Ова грана присутна је код тестираних са подручја Турске, Румуније, а млађи огранак дефинисан мутацијом FT355524 присутан је код Албанца из јужне Албаније и тестираних са подручја Македоније и Турске….

› више информација

Стабло хаплогрупе I2-PH908>Y178551

Хаплогрупа I2-Y178551 је огранак хаплогрупе I2-PH908. Овај огранак засад чине само двојица Македонаца из грчког дијела Македоније. Ради се о појединцима који су имали заједничког претка у посљедњих 300-500 година. Објашњења уз стабло: https://www.poreklo.rs/2021/12/01/filogenetska-stabla-haplogrupa-uvod-i-objasnjenje/ Датум ажурирања: 20.09.2023.

› више информација

Стабло хаплогрупе I2-PH908>FT276002

Хаплогрупа I2-FT276002 је огранак хаплогрупе I2-PH908. Иако је сама мутација FT276002 свакако настала још у предмиграторном периоду на словенском сјеверу, данас припаднике ове хаплогрупе налазимо углавном на Балкану међу српском популацијом. Није искључено да се у будућности и у сјевернословенском подручју неће открити неки огранак ове хаплогрупе, који није присутан…

› више информација

Стабло хаплогрупе I2-PH908>FT168731

Хаплогрупа I2-FT168731 је огранак хаплогрупе I2-PH908. Испод нивоа I2-FT168731 који се може датирати у период словенских сеоба, налази се значајно млађи огранак I-FT169314, чија старост допире до касног средњег вијека. На нивоу I-FT168731* остаје Пољак из источне Пољске, док су на нивоу I-FT169314 присутна двојица Татара са Волге и један…

› више информација

Стабло хаплогрупе I2-PH908>Y45765

Хаплогрупа I2-Y45765 је огранак хаплогрупе I2-PH908. Тренутно је представљена само кроз два тестирана појединца- Грка поријеклом из Цариграда и анонимног појединца (претпоставка је да се ради о тестираном из научне студије проведене међу становништвом Турске). Старост везе ова два појединца је из раног средњег вијека. Могуће је да ће убудуће…

› више информација

Стабло хаплогрупе I2-PH908>Y262301

Грана I-Y262301 је још једна од грана хаплогрупе I2-PH908. Досадашња тестирања показала су присуство ове мутације код тек неколицине тестираних, од којих је само један оставио јавним податке о мјесту свог  поријекла. Ради се о муслиманској породици из Градишке у Републици Српској. Како се може видјети из приложеног стабла ове…

› више информација

29. децембра 2022.

0

Родови Горњокарловачке епархије (Вук)

Сређивање овог списка схватам као заједнички рад. Зато молим да се појединци родом или поријеклом са подручја Баније, Кордуна, Лике и Горског котара укључе у сабирање података, прије свега ту мислим на крсне славе, али и на друге податке о родовима. Такође, молим да укажу на грешке у списковима, уколико…

› више информација

29. децембра 2022.

0

Родови Горњокарловачке епархије (Во)

Сређивање овог списка схватам као заједнички рад. Зато молим да се појединци родом или поријеклом са подручја Баније, Кордуна, Лике и Горског котара укључе у сабирање података, прије свега ту мислим на крсне славе, али и на друге податке о родовима. Такође, молим да укажу на грешке у списковима, уколико…

› више информација