Презимена Срба у најстаријем сачуваном домовном протоколу Црепаје од 1835-1860. године

21. марта 2021.

коментара: 4

Списаније Народно (Домовник у Читава Села Црепаје старо 1835+)-фали 6 кућа 3.парохије (последње обрађено тј.записано презиме Херски)-прекид у Домовном Протоколу.

Текст написао сарадник портала Порекло, Саша Панчевачки.

 

Наведена су породична презимена, део парохије у ком су живели поменути родови, стари и нови бројеви кућа, најстарији чланови рођени пре и непосредно после 1800.године (иако матице Црепаје постоје званично од 1800.године што се тиче матица крштених, незванични податак је да постоје од 1790.године).

 

 

 

 

 

 

 

Пример изгледа странице из Најстаријег сачуваног Домовног Протокола Црепаје 1835 кроз пример рода Панчевачки (159 стари број куће, 49 нов, глава куће Милан рођ.1798 (по матицама 1797), жена из другог брака Милица 1798.рођена-њихова деца Драгиња и Елена , сва остала децу су из првог брака, брат му Димитрије 1804 и жена Пауна 1804 (Павлијана).

 

А

Арсеновић 1.парохија 330 н.број (Марко 1790, ж.Наталија 1791, Арсеније 1812, ж.Јулијанија 1812),

Атанацковић 1.парохија, 326.број (Михаил 1794, ж.Живка 1799, Илија 1811, ж.Агапија 1811),

Атанацковић 1.парохија 246-172 (Сава 1795, ж.Пелагија 1798, Јефтимије 1802, ж.Сосана 1802),

Атанацковић 1.парохија н.број 293 (Јован 1779, ж.Марија 1794, Максим 1801, ж.Елисавета 1802),

Атанацковић 1.парохија 121-109 (Данил 1796-1838, ж.Наталија 1800, Константин 1798, ж.Стана 1800, Јеврем 1805, ж.Екатерина 1805),

Алекса 1.парохија 188-16 (Лазар 1795, ж.Теодора 1795, Стефан 1802, ж.Теодора 1802),

Алекса 1.парохија 216-256 (Јован 1798м ж.Ружа 1800, Стефан 1820, ж.Јефтимија 1822),

Арсенов 1.парохија 204-268 (Григорије 1785, ж.Рава 1789, Антоније 1816, ж.Стана 1814),

Арсенијев 2.парохија 204-269 (Сава 1790, ж.Александра 1796, Агрипина 1822, Светозар 1832, ж.Јулијанија 1835),

Антин 2.парохија 114-116 (Живан 1788, ж.Агапија 1792, Данил 1804, ж.Сара 1804),

Атанацковић 3.парохија 121/221-109 (Василије 1780, ж.Вида 1782, Теофана 1813, Пелагија 1816, Арсеније 1823),

Антин 3.парохија 79-152 (Тома 1797, ж.Ана 1798, Арсеније 1799, ж.Милица 1799, Лука 1804, ж.Јефтимија/Јефимија 1805),

Арсенијевић 3.парохија 73-158 (Јован 1814, ж.Елисавета 1814, Ангелина 1784),

Азуц 3.парохија 263-175 (Паун 1795, ж.Јулијанија 1799, Јован 1815, ж.Сара 1817),

Атанацковић 3.парохија 246-172 (Стефан 1786, ж.Јованка 1789, Исак 1792, ж.Марија 1796, Петар 1816, ж.Сара 1816),

Атанацковић 3.парохија 56-184 (Живан 1767-1841, Андреј 1787, ж.Наталија 1789, Јован 1794, ж.Марија 1796, Марија 1795, Арсеније 1814, ж.Елена 1814),

Атанацковић 3.парохија 233-183 (Илија 1772, ж.Павлија 1774-1839, Максим 1802, ж.Ана 1802),

Арсенијевић 3.парохија 39-202 (Соломон 1782, ж.Марта 1785, Јосиф 1804, ж.Василија 1804),

Атанацковић 3.парохија 28-214 (Тимотеј 1791, ж.Анастасија 1791, Јован 1794, ж.Марта 1794, Јоаким 1797, ж.Василија 1797-1839, Јосиф 1816),

Атанацковић 3.парохија 34-208 (Теодор 1769-1838 , ж.Сара 1767, Петар 1806, ж.Теодосија 1804),

Аврам 3.парохија 19-223 (Марко 1794, ж.Иконија 1801, Сава 1814, ж.Јулијанија 1814),

Аврам 3.парохија 20-222 (Јаков 1794, ж.Алка 1794, Атанасије 1801, ж.Марија 1801, Брдуша 1774),

Адамов 3.парохија 265-237 (Георгије 1786-1840, Марија 1800, Јован 1811, ж.Марта 1818)

Б

Балан 1.парохија, н.број 313 (Стефан 1790, Василије 1790, Максим 1811, ж.Јуоијанија 1812),

Бубеско 1.парохија 185-19 (Симеон 1780-1840, ж.Стамена 1783, Јефтимије 1806, ж.Ана 1805),

Белуц 1.парохија н.број 318 (Траил 1785-1840, ж.Стана 1786-1841, Кирил 1806, ж.Марија 1806),

Белуц 1.парохија 187-17 (Паску 1789,ж.Косана 1790, Симеон 1811, ж.Пелагија 1811),

Бубеско 1.парохија 185-19 (Јанко 1762, ж.Евдокија 1765, Арсеније 1797, ж.Јулијанија 1797, Лазар 1801, ж.Марија 1801),

Бранков 1.парохија 214-258 (Јован 1794, ж.Анастасија 1799, Матеј 1806, ж.Марта 1809-1838),

Балк 2.парохија н.број 305 (Арсеније, ж.Саринка 1766, Пелагија 1807, Јефтимије 1836),

Белић 2.парохија 176-38 (Никола 1796, ж.Софија, Максим 1801, ж.Јефтимија 1802),

Бутунија/Бутуња 2.парохија 131-77 (Павел 1803, ж.Василија 1803),

Боројевић 2.парохија 104-126 (Димитрије 1802, ж.Екатерина 1802),

Бугарски 2.парохија 98-138 (Стојан 1792, ж.Агница 1799, Стефан 1798, ж.Јефтимија 1800, Теодор 1806, ж.Ека 1809),

Батрн/а 3.парохија 80-151 (Кузман 1760-1839, Павел 1794, ж.Марта 1794, Јефтимије 1804, ж.Анастасија 1804),

Божин 3.парохија 50-166 (Сава 1795, ж.Стефанија 1796, Јефтимија 1828, Василије Јовичин 1806, ж.Марија 1806),

Брацила 3.парохија 58-181 (Марко 1818, Марија 1799, Теофана 1820, Сава 1827, Тадеј 1829),

Брацила 3.парохија 59-180 (Јован 1771, ж.Ана 1771, Максим 1799, ж.Софија 1793, Јосиф 1824, ж.Јефтимија 1826),

Балан 3.парохија 65-190 (Станимир 1765, ж.Ана 1769, Георгије 1806, ж.Персида 1806),

Бузажија 3.парохија 68-187 (Живан 1782, ж.Ана 1782, Стефан 1810, ж.Софија 1812),

Богосавлов/Богосављев 3.парохија 25-217 (Сава 1795, ж.Ангелина 1802, Будимка 1769, Арсеније 1815, ж.Макрина 1821),

Бишцин 3.парохија 218-230 (Јосиф 1793-1839, Стана 1779-1840, Јефтимије 1800, ж.Јулијанија 1801, Софија 1818, Јован 1820, Петар 1827, ж.Рахила),

Божин 3.парохија 245-171 (Стефан 1798, ж.Марија 1799, Јованка 1772, Персида 1822, Пелагија 1829, Сава),

Беренћија 3.парохија 8-248 (Јефтимије 1808, ж.Јулијанија 1807, Ангелина 1775, Марија 1780)

В

Воиновић 1.парохија 223-235 (Јефтимије 1749, ж.Павлијана 1750, Живоин 1792, ж.Ека 1794-1839, Арсеније 1813, ж.Агапија 1811),

Воиновић 1.парохија 224-236 (Андреј 1783, ж.Марија 1786, Јован 1803, ж.Пелагија 1804),

Васић 1.парохија 307 н.број (Јефтимије 1800, ж. Пелагија 1804, Анастасија мати 1781),

Вишњички 1.парохија н.број 288 (Павел 1789-1838, ж.Стана 1789, Јован 1796, Арон 1808, ж.Екатерина 1810),

Вишњички 1.парохија н.број 292 (Живан 1786, Симеон 1801, ж.Елисавета 1801),

Вишњички 1.парохија н.број 301 (Максим 1799, ж.Јулијанија 1800, Теофан 1796, ж.Елена 1800, Василије 1802, ж.Утва 1808),

Вишњички 1.парохија 253-55 (Воин 1779-1834, ж.Стоја 1782, Васиије 1796, ж.Јулијанија 1797, Тома 1808, ж.Софија 1808),

Воинов 1.парохија н.број 310 (Георгије 1796, ж.Јованка 1800, Аксентије 1806, ж.Марта 1809),

Воинов 1.парохија н.број 341 (Иван 1768, ж.Марија 1769, Аксентије 1811, ж.Арсенија 1815),

Влаин 1.парохија н.број 337 (Живан 1774, ж.Марија 1780, Сава 1795, ж.Јулијанија 1799, Григорије 1811, ж.Сосана 1812),

Воинов 2.парохија 213-259 (Матеј 1794, ж.Елисавета 1796, Павел 1800, ж.Екатерина 1802),

Воинов 2.парохиа 212-260 (Кирил 1799, ж.Анастасија 1800, Петар 1812, ж.Јулијана 1817),

Влајин 2.парохија 210-262 (Симеон 1796,ж.Стефанија 1798, Арсеније 1804, ж.Теофана 1804),

Воинов 2.парохија 197-7 (Стефан 1809, ж.Марија 1809, Анастасија 1775),

Вишњички 2.парохија 155-53 (Живота 1777, ж.Рава 1780, Тимотеј 1801, ж.Симеона 1801),

Вишњички 2.парохија 153-53 (Пантелејмон 1789, ж.Будимка 1789-1840, Илија 1805, ж.Ана 1803, Магдалина 1757-1839),

Весин 3.парохија 32-210 (Петар 1780, ж.Екатерина 1781, Марко 1802, ж.Пелагија 1800, Ека 1753),

Васић 3.парохија 15-227 (Павел 1770, ж.Марија 1775, Димитрије 1806, ж.Марија 1805)

Г

Грујин 1.парох 233 н.број (Константин 1801, ж.Јулијанија 1803),

Грубановић 1.парохија 99-131 (Тимотеј 1803, ж.Алексија 1801, Георгије 1824, ж.Јефтимија 1828),

Грубанов 1.парохија н.број 304 (Марко 1769-1840, ж.Рокса 1769, Јован 1801, ж.Комнена 1800),

Грубанов 2.парохија (Јован 1794, ж.Јулијана 1794, Теофан 1814, ж.Милица 1813),

Грубанов 2.парохија (Маријан 1762, ж.Ангелина 1764-1841, Јоаким 1793, ж.Арсеније 1810, ж.Марија 1807),

Георгијевић 2.парохија 178-36 (Данил 1797, ж.Ана 1797, Атанасије 1810, ж.Екатерина 1809),

Грубанов 2.парохија 125-83 (Ненад 1771, Јован 1795, ж.Јованка 1795, Јеремија 1804, ж.Софија 1804),

Грубанов 2.парохија н.број 103 (Живан 1788, Димитрије 1811, ж.Пелагија 1815),

Грубанов 2.парохија 118-112 (Јован 1801, ж.Макрена 1801, Теодор 1802, ж.Јефтимија 1805, Божана 1775),

Грубанов 2.парохија 102-128 (Захарије 1774-1840, ж.Сара 1777, Тома 1777, ж.Живана 1782-1841, Јован 1786,ж.Круна 1786, Стефан 1800, ж.Евра 1800),

Грубанов 2.парохија 99-131 (Петар 1760, Јован 1794, ж.Јулијанија 1794, Арсеније 1802, ж.Елисавета 1801),

Грубанов 2.парохија 98-132 (Николај 1777, ж.Елисавета 1780, Ана 1813, Марија 1802, Илија 1815, ж.Марија 1814),

Грубанов 2.парохија 88-143 (Марјан 1762, ж.Ангелина 1764, Маринко 1779, ж.Дмитра 1782, Јоаким 1793, Јефтимије 1798, ж.Марија 1798-1840, Лазар 1809, ж.Екатерина 1809),

Гонча 3.парохија 81-150 (Георгије 1789, ж.Марија 1790, Јулијанија 1823),

Грубановић 3.парохија н.бро 332 (Дионисије 1809, ж.Персида 1810, Александар 1834, Арсеније 1836, Јефтимије 1838, ж.Агница 1840),

Глуваков 24-218 (Станко 1775, ж.Макрена 1779, Симеон 1811, ж.Елисавета 1811)

Д

Дмитров 1.парохија 69-186 (Гаврил 1789, ж.Ана 1797, Јефтимије 1824, ж.Јулијанија 1825),

Диклић 1.парохија 246-171 (Теодор 1771, Ана 1774, Сава 1805, ж.Макрена 1807),

Драгојев 1.парохија н.број 101 (удова Ружа 1781, Димитрије 1820),

Дамјановић 1.парохија 228-88 (Павел 1782, ж.Ана 1786, Теодор 1815, ж.Марија 1815),

Данкуц 1.парохија н.број 316 (Јован 1780,ж.Алексија 1797, Теодор 1812, ж.Елисавета),

Дабић 2.парохија 156-52 (Јефтимије 1797, ж.Агапија 1804, Јован 1810, ж.Пелагија 1810, Марта 1787),

Дамјанов 2.парохија 228-88/6 (Петар 1780, ж.Екатерина 1788, Арон 1822, ж.Елисавета 1820),

Дамјанов 2.парохија 269-98 (Јован 1786-1838,  ж.Јулијана 1790, мати Ђурђија 1757, Тома 1818, ж.Пелагија 1820),

Дамјанов 2.парохија 115-115 (Теодор 1765-1838, ж.Алка 1768, Симеон 1804-1840, ж.Ана 1802),

Драгојев 3.прохија 127-81 (Исак 1814, ж.Елисавета 1814),

Дмитров 3.парохија 85-146 (Јефтимије 1767,Константин 1808, ж.Агапија 1805),

Дмитров 3.парохија 69-186а (Атанасије 1818, ж.Олимпијада 1818),

Дановић 3.парохија 12-244 (Николај 1785, ж.Живка 1785, Дамјан 1808, ж.Марија 1810)

Ђ

Ђукић 1.парохија н.број 64? (Живан 1798, Николај 1820),

Ђукић 1.парохија н.број 294 (Јован 1806, ж.Сосана 1808),

Ђукић 1.парохија н.број 312 (Живан 1788, ж.Круна 1787, Јосиф 1804, ж.Марта 1805),

Ђукић 2.парохија 207-265 (Петар 1767-1841, ж.Алексија 1770, Арсеније 1805, ж.Марија 1806),

Ђорин 2.парохија (Максим 1767, Григорије Тотић 1802, ж.Ана 1806, Аврам 1830, Христина 1828, Јулијана 1774),

Ђурђев 2.парохија 177-37 (Јован 1808, ж.Марта 1811),

Ђорин 2.парохија 163-45 (Сава 1797, ж.Живка 1797, Елисавета 1765, Екатерина 1794, Јефтимија 1818, Јован 1819),

Ђуричић 2.парохија 158-50 (Тадеј 1767-1841, ж.Живана 1768-1839, Стефан 1772, ж.Марта 1776, Лука 1803-1840, ж.Василија 1802),

Ђукић 2.парохија 132-76 (Јаков 1799, ћ.Јевросима 1796, Јован 1808, ж.Елисавета 1808, Ксенија 1776),

Ђуричић 2.парохија 260-99 (Јован 1820, Сосана 1799, Марија 1825),

Ђурђев 3.парохија (Стефан 1785-1838, ж.Ана1785, Сава 1812, ж.Василија 1816),

Ђурђев 3.парохија 44-199 (Теофан 1794, ж.Емилијана 1799, Петар 1801, ж.Макрена 1801)

Ж

Живковић 1.парохија  296.н.број(Јаков 1806, ж.Александра 1805, Константин 1811, ж.Сосана 1815),

Живанов 1.парохија 101-129 (Стефан 1765, Петар 1801, ж.Јелисавета 1801),

Живанов 1.парохија н.број 290 (Живојин 1781,ж.Ангелина 1782, Георгије 1804, ж.Екатерина 1810),

Живанов 1.парохија 191-13 (Јоаким 1812, ж.Персида 1810, мати Ангелина 1786),

Живковић 2.парохија н.број 270 (Јереј Никола 1784, ж.Марија 1790, Василије 1802, ж.Марија 1803),

Жебељан 2.парохија 180-34 (Јован 1798, Ж.Ана 1800, Илија 1808, ж.Теодора 1808),

Живанов 2.парохија 157-51 (Теодор 1794, ж.Марија 1795, Гаврил 1812, ж.Јулијана 1810),

Живковић 2.парохија 148-60 (Партеније 1804, ж.Софија 1804, Анастасија 1780),

Живков 2.парохија 256-95 (Стефан 1793, Јованка 1796-1840, Петар 1803, ж.Персида 1802 ),

Живоинов 2.парохија 117-113 (Матеј 1802, ж.Марта 1802),

Живоинов 2.парохија 101-129 (Василије 1780-1841, ж.Марија 1782, Недељко 1786, ж.Теодора 1786-1841, Иван 1792, ж.Ана 1800, Теодор 1797, ж.Пелагија 1797, Тимотеј 1811, Петар 1814-1839, ж.Софија 1814-1839),

Животин 2.парохија 90-141 (Антоније 1770, ж.Ана 1774-1840, Василије 1796, ж.Рава 1796, Јосиф 1812,ж.Ана 1810),

Живковић 3.парохија 122-108 (Јован 1797, ж.Теодора 1797, Живоин 1784-1838, Сара 1794, Арсеније 1798, ж.Софија 1798, Павел 1819, Максим 1822, ж.Екатерина 1820),

Живоинов 3.парохија 112-118 (Никифор 1793-1840, Атанасије 1797, ж.Пелагија 1797, Петар 1804, ж.Цвета 1804),

Жебељан 3.парохија 55-161 (Сава 1766-1842, ж.Станка 1770-1841, Марко 1793, ж.Марија 1793, Василије 1797, Јулијанија 1797, Арсеније 1809, ж.Христина 1812),

Живков 3.парохија 51-165 (Василије 1809, ж.Анастасија 1805, Неранџа 1783),

Живковић 3.парохија 250-170/173 (Теодор 1779, ж.Елена 1779, Анастасија 1816, Николај 1826, ж.Христина 1835),

Животин 3.парохија 63-192 (Алексеј/Димитрије 1804, ж.Марија 1804, Наум 1813, ж.Живка 1813, Живка 1782),

Живанов 3.парохија 48-193 (Георгије 1799, ж.Теофана 1800, Јефтимија 1779, Ана 1818, Василије 1822, Андреј 1823),

Живков 3.парохија 33-209 (Теофан 1788, ж.Пелагија 1788, Марта 1812, Павел 1819, ж.Екатерина 1824),

Живковић 3.парохија 35-207 (Матеј 1789, ж.Анастасија 1789, Теодор 1797, ж.Персида 1798, Симеон 1802, ж.Милица 1803),

Жура 3.парохија 222-234 (Јован 1784, ж.Јованка 1787, Аврам 1805, ж.Јованка 1806)

З

Зега 2.парохија 146-62 (Јован умро 1839, Агница, Јован 1810, Марија 1826, Георгије 1828)

И

Игњатов 1.парохија 44-191 (Христифор 1793, ж.Ана 1794, Јефтимије 1800, ж.Теодора 1800),

Илијевић 1.парохија 204 н.број (Стефан 1783, ж.Софија 1783, Венијамин 1816, Михаил 1818, ж.Екатерина 1820),

Игњатов 1.парохија, н.број 320 (Лука 1760, ж.Смиљка 1760, Петар 1811, ж.Јелисавета 1809),

Ивић 2.парохија 170-25 (Михаил 1793-1840, ж.Марија 1793, мати Марија 1770-1838, Јован 1822, Елисавета 1818),

Ивић 2.парохија 170-25 (Атанасије 1801, ж.Евдокија 1804),

Ивић 2.парохија 165-43 (Аксентије 1808, ж.Марта 1815),

Илијевић 2.парохија 145-60 (Арон 1798, ж.Агапија 1798, Павел јереј 1802, ж.Персида 1802),

Ивић 2.парохија 225-85 (Нестор 1804, ж.Јулијана 1805),

Илијевић 3.парохија н.број 105 (Викентије 1812, ж.Јулијанија 1789),

Илин 3.парохија 77-154 (Сава 1798, ж.Марија 1798, Живана 1779, Константин 1822, ж.Христина 1827),

Илкић 3.парохија 33-163 (Симеон 1809, ж.Марта 1809, Марта 1784),

Илијевић 3.парохија 40-201 (Гаврил 1762-1840, Пелагија 1801, Николај 1829, ж.Јефтимија/Ефимија 1825),

Игњатовић 3.парохија 44-197 (Теодор 1764, ж.Марта 1764-1839, Андреј 1801, ж.Елена 1802)

Ј

Јанков 1.парох н.број 229 (Јефтимије 1774, ж.Јулијанија 1785, Јован 1806),

Јокић 1.парохија 219 н.број (Теодор 1754, Улита/Умита 1756, Стефан 1813, Лука 1816, ж.Јелисавета 1818),

Јованкић 1.парохија 94-137 (Теодор 1801,ж.Екатерина 1800),

Јеремин/Сремац? 1.парохија н.број 102 (Марија 1813, Тимотеј 1816),

Јованов 1.парохија 195-9 (Теодор 1792, ж.Јованка 1793, Теофан 1811, ж.Елисавета 1810),

Јанковић 2.парохија 193-11 (Теофан 1801, ж.Јулијанија 1801, Марија 1782 мати),

Јокић 2.парохија 168-27 (Живан 1766, ж.Марта 1770, Никифор 1794, ж.Марта 1794, Арон 1815, ж.Елисавета 1813),

Јокић 2.парохија 249-28 (Јосиф 1781м ж.Марија 1781, Пантелејмон 1803, ж.Станија 1805),

Јосифовић 2.парохија н.број 279 (Јелисеј 1800, ж.Елена 1809, Тимотеј 1827),

Јокић 2.парохија 248-32 (Михаил 1803, ж.Сара 1804, етар 1814, ж.Елисавета 1816, Елисавета 1776-1840),

Јованов 2.парохија 166-42 (Срдан 1762, Георгије 1774, ж.Алексија 1776, Петар 1821, ж.Марта 1808),

Јосифовић 2.парохија 255-100 (Тадеј 1778, ж.Марија 1785, Константин 1804, ж.Пелагија 1801),

Јосифовић 2.парохија 254-106 (Сава 1795, Софија 1779, Јован 1799, ж.Олимпијада 1800, Арсеније 1805, ж.Персида 1806-1839),

Јосифовић 2.парохија 97-183 (јереј Јефтимије 1804, ж.Јулијана 1809),

Јованкић 2.парохија 94-137 (Георгије 1801, ж.Агапија 1801),

Јовановић 3.парохија 119-111 (Јосиф 1779, ж.Марија 1779, Арсеније 1814,ж.Макрена 1814),

Јовановић 3.парохија 84-147 (Марко 1769-1837, ж.Цвета 1769, Лука 1812, ж.Јефимија/Јефтимија 1812),

Јанков 3.парохија 83-148 (Григорије 1800, ж.Јефтимија/Јефимија 1800),

Јанић 3.парохија 64-191 (Јефтимије 1794, ж.Пелагија 1795, Григорије 1814, Јулијанија 1769, Петар 1818, Лука 1824, Јоаким 1826),

Јовановић 3.парохија 70-185 (Симеон 1779, ж.Елена 1780, Стефан 1805, ж.Елена 1805),

Јанковић 3.парохија 45-196 (Јефтимије 1805, ж.Елисавета 1806, Стана 1774),

Јованкић 3.парохија 328 н.број (Симеон 1793, ж.Пелагија 1793, Марија 1817, Ана 1822),

Јованов 3.парохија 14-228 (Теодор 1784, ж.Марија 1784, Гаврил 1799, ж.Пелагија 1801, Матеј 1809, ж.Марта 1809),

Јон 3.парохија (Јован 1795, ж.Марија 1794, Теодор 1815, Лука 1819),

Јон 3.парохија 7-249 (Георгије 1797, ж.Марија 1797, Алексеј 1807, ћ,Марија 1806, Илинка 1770)

К

Кокора 1.парохија 339 н.број (Паун 1775-1840, ж.Ана 1779, Арсеније 1808, ж.Марија 1808),

Коларски 1.парохија 184-206 (Спасоје 1777, ж.Алексија 1780, Павел 1800, ж.Сосана 1800),

Кашикић 1.парохија (Живан 1792, ж.Сосана 1792, Кирил 1796, Аксентије 1800, ж.Василија 1800),

Кашикић 1.парохија 172-23 (Живоин 1782, ж.Ева 1782, Воин 1794, ж.Анастасија 1794, Захарије 1788, Марија 1815, Гаврил 1815),

Коларски 2.парохија 184-20 (Емануил 1794, ж.Симка 1795, Павел 1800, ж.Елена 1807),

Коларски 2.парохија 265-93 (Трифон 1786, ж.Ангелина 1789, Арсеније 1795, ж.Софија 1799, Захарије 1816, ж.Сара 1819),

Кендерешки 3.парохија 75-136 (Павел 1769-1838, ж.Марта 1769-1841, Јоаким 1798, ж.Елена 1798, Теодор 1813, ж.Ана 1813),

Караш 3.парохија 49-167 (Софроније 1796, ж.Макрена 1796, Теодор 1806, ж.Марта 1806),

Коларов 3.парохија 61-178 (Арсеније 1781, ж.Јованка 1782, Теофан 1806, ж.Јулијанија 1806),

Кокора 3.парохија 23-219 (Јован 1802, ж.Марија 1803, Марко 1813,ж.Ана 1813),

Козловачки 3.парохија 239-241 (Марко 1777, ж.Јулијанија 1777, Василије 1805, ж.Селена 1805),

Крчадинац 3.парохија 9-246 (Петар 1800, ж.Симка 1800)

Л

Лазар 2.парохија 189-15 (Јован 1797, Екатерина 1789, Лазар 1801, Алексије 1809, ж.Живка 1828, Ружа 1785-1840 стара мајка),

Латовљев 2.парохија 161-47 (Лазар 1808, ж.Елисавета 1800),

Ловранић 3.парохија 244-170 (Лазар 1779, ж.Теофана 1782-1841,  Николај 1803, ж.Теодора 1806),

Лазин 3.парохија 60-179 (Јован 1781, ж.Јулијанија 1781, Филип 1794, ж.Марија 1794, Михаил 1811, ж.Алексија 1811),

Лозовић 3.парохија 67-188 (Дамјан 1776, ж.Анастасија 1780, Георгије 1802, ж.Марта 1802)

М

Марков 1.парохија, -523 (Иван 1782-1841, ж.Ангелина 1785, Живан 1797, ж.Рава 1797,  Андреј 1809, ж. Сосана 1809),

Малетин 1.парохија 44-296 ( Смиљка 1782, Јованка 1786, Сава 1819),

Матић 1.парохија н.број 302 (Михаил 1750-1838, Стана 1783, Матеј 1809, ж.Елена 1812),

Марков 1.парохија 74-157 (Николај 1801, ж.Павлијана 1801),

Милошев 1.парохија 105-125 (Јефтимије 1809, ж.Марија 1809, мати Живка 1769),

Марков 1.парохија 99-131 (Лазар 1801, ж.Наталија 1812),

Милошев 1.парохија 103-125 (Живојин 1775, ж.Марта 1779,Лазр 1808, ж.Сара 1806),

Милошев 1.парохија 227-87 (Трифон 1807, ж.Стефанија 1808),

Макса 1.парохија н.број 15 (Живан 1789, ж.Фрала 1789-1841, Георгије 1810, ж.Марија 1810-1839),

Макса 1.парохија 186-18 (Стојан 1797, Василије 1800, ж.Марта 1800),

Милосављев 1.парохија н.број 8 (Радован 1773, ж.Марија 1784, Димитрије 1810, ж.Пелагија 1810),

Милоиков 2.парохија 194-10 (Лука 1806, ж.Иконија 1806, Јованка 1779 стара мајка),

Матејић 2.парохија 133-75 (Живота 1792, ж.Станија 1792, Јаков 1803, ж.Персида 1801),

Мунћан 2.парохија 232-92 (Јован 1772, Екатерина 1805, Марија 1826, Симеон 1833),

Милошевић 3.парохија 105-125 а (Георгије 1804, ж.Марија 1804, Јулијанија 1769),

Матић 3.парохија 71-160 (Гаврил 1778, ж.Кумрија 1782, Лука 1799, ж.Агатија 1804),

Марков 3.парохија 74-157 (Арсеније 1782, ж.Стојана 1785, Арсеније Дановић 1818, Олимпијада 1818, Георгије 1836, ж.Рахила 1838),

Малетић 3.парохија 41-200 (Георгије 1797, ж.Агапија 1797, Јован 1800-1839, ж.Јулијанија 1800, Василије 1813, ж.Јулијанија 1813),

Милованов 3.парохија 46-195 (Сава 1811, ж.Анастасија 1812, Бојана 1775-1838),

Милошев 3.парохија 27-215а (Максим 1779, ж.Марија 1799, Димитрије 1791, ж.Марија 1791, Нестор 1795, ж.Теодосија 1795, Василије 1797, ж.Ана 1797, Јефтимије 1811, ж.Марија 1811),

Марков 3.парохија 31-211 (Марко 1790, ж.Агатија 1791, Јефтимије 1800, ж.Ана 1800, Живојин 1800, ж.Сара 1800, Јован 1821, Теодор 1823),

Мања 3.парохија 17-225 (Флора 1793, Софија 1794, Марта 1817, Арсеније 1823, Аксентије 1827, Јован 1825, Наум 1829),

Марган 3.парохија , 18-229 (Јоаким 1785, ж.Ружа, Јефтимије 1809, ж.Марија 1808),

Моц 3.парохија 21-221 (Јефтимије 1798, ж.Пелагија 1798, Василије 1804, ж.Живка 1804),

Марган 3.парохија 219-231 (Григорије 1798, Милица 1807, Јефтимија/Јефимија 1825, Елисавета 1827, Георгије 1829)

Н

Новаков 1.парохија н.број 174 (Сава 1772, ж.Анастасија 1774, Петар 1805, ж.Марија 1807),

Недељков 2.парохија 200-7/4 (Филип 1769-1839, ж.Анастасија 1779, Петар 1794, ж.Василија 1807, Јефтимије 1824 ),

Небригић 2.парохија 169-26 (Георгије 1813, Екатерина 1809, Сибинка 1786),

Николић 2.парохија нброј 329 (Георгије 1777-1838, ж.Јованка 1781, Димитрије 1810, ж.Ана 1812),

Николић 2.парохија 167-41 (Јован 1799, ж.Марија 1800, Прокопије 1829, Сара 1814),

Николић 2.парохија 167-41 (Аарсеније 1817, ж.Персида 1817),

Недељков 2.парохија 152-56 (Јоаким 1770, ж.Сара 1771, Живоин 1782, ж.Јефимија 1784, Лазар 1800, ж.Анастасија 1800),

Новаков-Грујићи 2.парохија 138-73 (Димитрије 1780-1841, Анастасија 1788, Кирил 1808, ж.Пелагија 1808),

Новаков-Сланачки 2.парохија 95-136 (Живоин 1766, ж.Анастасија 1770, Теодор 1802, ж.Марија 1802),

Несторов 3.парохија 128-80 (Георгије 1786, ж.Агатија 1786, Јефтимије 1813, Јеврем 1813, Лазар 1830),

Новак 3.парохија н.број 32 (Михаил 1807, ж.Ана 1807)

Њ

Њагул 2.парохија 190-14 (Викентије 1805, ж.Ева 1804, Петрија 1770-1841 стара мајка)

О

Олћан 1.парохија 165-43 (Симеон 1794, ж.Марија 1800, Антоније 1831),

Обрадинов 2.парохија 171-24 (Василије 1790, ж.Елисавета 1799, Иван 1793, ж.Марта 1791, Атанасије 1809, ж.Елисавета 1809),

Огњанов 2.парохија 151-57 (Живан 1770, Арсеније 1796, ж.Пелагија 1797, Михаил 1809, ж.Сара 1815),

Остоин 3.парохија 110-120 (Павел 1805, ж.Екатерина 1805)

П

Пешић 1.парохија, 220-232 (Недељко 1779, ж.Марта 1784, Јован 1815, Дамјанка 1820),

Пешић 1.парохија 220-232 (Димитрије 1782-1848, ж.Стана 1784, Јефтимије 1816, ж.Теофана 1813),

Пешић 1.парохија 220-232 (Дамјан 1801, Пелагија 1800),

Пејић 1.парохија 154-54 (Василије 1794, ж.Агапија 1794, Дмитра 1765 мати, Тимотеј 1826),

Павлов 1.парохија н.број 311 (Иван 1789, ж.Елена 1790, Петар 1812, ж.Елисавета 1811),

Петров 2.парохија 192-12 (Гаврил 1814, ж.Василија 1816),

Перић 2.парохија 179-35 (Арсен 1797, ж.Живана 1797, Игњат 1815, ж.Персида 1816),

Петров 2.парохија 160-48 (Адам 1784-1841, ж.Флора 1785-1841, Јован 1795, ж.Ана 1796, Пелагија 1819),

Панчевачки 2.парохија 159-49 (Милан/Михаил 2. 1798 (заправо 1797), Милица 2.жена 1798, Димитрије 1804, ж.Пауна 1804, Николај 1831, Христина 1830, Јулијана 1820, Олимпијада 1833, Дионизије 1833, Сосана 1836, Живан 1839, Драгиња 1839, Елена 1839, Гаврил 1841),

Пејић 2.парохија 154-54 (Живан 1790, Јаков 1809, ж.Теодора 1814, Стефан 1796, Марија 1799),

Павлов 2.парохија 137-71 (Илија 1812, ж.Ангелина 1810, Ангелина 1764),

Попов 2.парохија 148-60 (Теодор 1804, ж.Терезија римокатолкиња 1810),

Петков 2.парохија 116-114 (Димитрије 1772, ж.Елена 1774, Ана 1780, Арсеније 1803, ж.Истиана 1802),

Петров 2.парохија 100-130 (Лазар 1777, ж.Ана 1779-1841, Аврам 1792, ж.Сара 1792, Сава 1796, ж.Екатерина 1796, Антоније 1799, ж.Наталија 1797, Георгије 1814, ж.Христина 1814),

Прванов 2.парохија 89-142 (Павел 1808, ж.Јулијана 1810, Марта 1782),

Предић 3.парохија 123-107 (Димитрије 1794, ж.Ана 1794, Тома Коларски 1823, Марта 1820),

Пљшул/Плашул? 3.парохија 82-149 (Тома 1794, ж.Марија 1794, Јефтимије 1819, ж.Марија 1819),

Пешић 3.парохија 76-155 (Илија 1790, ж.Сара 1795, Олимпијада 1815, Екатерина 1823, Теофан 1826, ж.Марта 1829),

Пешић 3.парохија (Јован 1801, ж.Јулијанија 1801-1840, Аркадије 1816, ж.Анастасија 1816),

Пешић 3.парохија 43-198 (Новак 1804, ж.Елисавета 1804),

Пешић 3.парохија 36-212 (Стојан 1790, ж.Агатија 1790, Јован 1796, ж.Екатерина 1798, Недељко 1808-1839, ж.Ана 1807-1840)

Р

Радованчев 1.парох 317 н.број (Георгије 1779, ж.Анастасија 1794, Лазар 1803, ж.Наталија 1804),

Радованчев 1.парохија (Матеј 1784, ж.Василија 1798, Кирил 1817),

Радованчев 1.парохија 237-169 (Павел 1775, Јован 1802, ж.Јелисавета 1804),

Радованчев 1.парохија 92-139 (Воин 1768-1840, ж.Јулијана 1770, Арсенија 1798, ж.Текла 1800, Сава 1821, ж.Марија 1826),

Ранча 1.парохија 111-119 (Константин 1805, ж.Марија 1805),

Рацић 1.парохија 113-117 (Стефан 1779, ж.Ерина 1790, Прокопије 1815,ж.Јелисавета 1809),

Рацић 1.парохија н.број 299 (Тимотеј 1762-1841, Михаил 1797, ж.Ана 1799, Теодор 1798, ж.Алексија 1800, Лазар 1806, ж.Пелагија 1801),

Ристић 1.парохија н.број 298 (Николај 1781-1840, ж.Василија 1782, Ана 1784, Матеј 1807, ж.Јефтимија 1808),

Радаков 1.парохија н.број 295 (Георгије 1803, ж.Ана 1803),

Радованчев 1.парохија 230-90 (Јефтимије 1749, ж.Агапија 1750, Јованка 1772, Персида 1819, Георгије 1821, Антоније 1826, ж.Ана 1830),

Ристић 1.парохија н.број 322 (Петар 1776, ж.Јулијанија 1781, Теодор 1807, ж.Ана 1806),

Ристић 1.парохија, н.број 341 (Максим 1786, ж.Марија 1789, Јован 1813, ж.Персида 1815),

Радованчев 1.парохија 182-226 (Аксентије 1790, ж.Марта 1790, Ангелина мати 1765, Елена 1817, Петар 1822),

Рацић 1.парохија 113-117 (198-6) (Теофан 1808, ж.Софија 1806-1841),

Рацић 1.парохија 208-264 (Марко 1799, ж.Ана 1802, Стефан 1804, ж.Ангелина 1806) ,

Рацић 2.парохија 215-261/257 (Јефтимије 1804, ж.Сара 1805, Никифор 1805),

Рацић 2.парохија 209-263 (Никола 1793, Арсеније 1808, ж.Теодосија 1810, Стефанија 1792),

Ристић 140-68 (Димитрије 1787, ж.Елена 1790, Марко 1808, ж.Агапија 1808),

Радованчев 2.парохија 138-70 (Јован 1781, ж.Марија 1781, Тимотеј 1802, ж.Алка 1802, Смиљана 1764),

Раиков 1.парохија 136-72 (Симеон 1777, Теодор 1808, ж.Сара 1813),

Раиков 2.парохија 136-72 (Алексеј 1762, ж.Марија 1767),

Рацић 2.парохија 113-117 (Павел 1777, ж.Теодора 1778, Теодор 1811, ж.Сосана 1811),

Радивојев 2.парохија 107-123 (Јован 1804, ж.Алексија 1804, Ана 1797),

Радованчев 2.парохија 91-140 (Атанасије 1792, ж.Екатерина 1799, Симеон 1801,ж. Петра 1802),

Ружић 3.парохија 130-78 (Тома 1795, ж.Ана 1796, Василије 1794, ж.Ана 1794-1838, Георгије 1799, ж.Марија 1799, Максим 1823),

Ранча 3.парохија (Максим 1808, ж.Стефанија 1803),

Радаков 3.парохија126-82 (Василије 1800, ж.Наталија 1800, Анастасија 1778-1841),

Радованчев 3.парохија 92-139 а (Атанасије 1754-1839, ж.Стоја 1754-1839, Јосиф 1807, ж.Теодора 1806),

Ранков 3.парохија 52-164 (Георгије 1790, Гаврил 1796, ж.Елена 1796, Јован 1795, ж.Ана 1795, Тадеј 1805, ж.Сосана 1805),

Ранимиров 3.парохија 47-194 (Василије 1815, ж.Ружа 1815, Софија 1784),

Радивојев 3.парохија 16-226 (Теодор 1797, ж.Наталија 1797, Филипа 1810, ж.Стефанија 1810, Пелагија 1817, Григорије 1834),

Ранча 3.парохија 111-119 (Атанасије 1820, Јованка 1789, Сава 1830, Кирил 1835, Елена 1825)

С

Стоиковић 1.парохија 29-213 (Јован 1809, ћ.Марија 1806, Јефтимије 1811, ж.Јулијанија 1811),

Станков 1.парохија н.број 324 (Јован 1785-1838, ж.Пелагија 1786, Сава 1806, ж.Јулијанија 1821),

Станковић 1.парохија н.број 325 (Георгије 1790, ж.Елена 1790, Павел 1811, ж.Пелагија 1807),

Стефанов 1.парохија 78-153 (Екатерина удова 1800, Јован 1821, ж.Олимпијада 1829),

Стефанов 1.парохија 78-153 (Косман 1800, ж.Јулијанија 1801),

Серешан 1.парохија 81-159 (Јован 1802, ж.Елена 1804),

Сремчев 1.парохија 86-145 (Марта удова 1796, Јелисавета 1818, Теофан 1831, Матеј 1834),

Стефанов 1.парохија 106-124 (Симеон 1799, ж.Јулијанија 1800, Константин 1827, ж.Ана 1832),

Свирчев 1.парохија н.број 321 (Павел 1786, ж.Елена 1786, Тадеј 1804, ж.Јелисавета 1800),

Сапунжин 1.парохија 229-89 (Јован 1781, Павел 1818, ж.Јефтимија 1820),

Сапунжин 1.парохија 150-58 (Георгије 1792, ж.Јефтимија 1797, Ана 1799, Кирил 1811, ж.Марија 1817),

Сапунжин 1.парохија 259-89 (Лука 1801, ж.Марија 1802),

Стоиков 1.парохија 201-3 (Јован 1781, ж.Ана 1784, Софроније 1787, ж.Султана 1790, Јефтимије 1811, ж.Екатерина 1811),

Стоиковић 2.парохија (Дамјан 1792, ж.Јулијана 1792, Марко 1817, ж.Јованка 1813),

Стоиков 2.парохија 202-2 (Арсеније 1793, ж.Рава 1800, Игњатије 1816, ж.Сосана 1818),

Стојанов 2.парохија 183-21 (Дамјан 1807, ж.Елена 1807),

Сланачки 2.парохија (Павел 1786, Јокић Василије 1806, Агапија 1807),

Стојанов 2.парохија 183-21 (Филип 1804, ж.Елена 1804),

Субаша 2.парохија 174-40 (Георгије 1812, ж.Екатерина 1812),

Симоновић 2.парохија 162-46 (Константин 1796, ж.Анастасија 1798, Јаков 1823, ж.Сосана 1821),

Стоиков 2.парохија 144-64 (Недељко 1782, ж.Ана 1784, Јоаким 1806, ж.Екатерина 1806, Јулиана 1764),

Стојанов 2.парохија 134-74 (Никола 1809, ж.Јефтимија 1804, Сара 1776, Рава 1779),

Страинов 2.парохија 264-176 (231-91) (Тома 1772-1838, ж.Наранџа 1776, Прокопије 1808, ж.Јулијана 1810),

Стоиков 2.парохија 257-94 (Василије 1781, ж.Евдокија 1784, Антоније 1809, ж.Султана 1810),

Стоиков 2.парохија 258-97 (Григорије 1794, ж.Ангелина 1798, Јаков 1810, ж.Перисда 1814),

Сапунџин 2.парохија 150-58 (Прокопије 1798, ж.Ангелина 1798, Арсеније 1803, ж.Персида 1806),

Стоиков 2.парохија 96-135 (Дамјан 1792, ж.Јулијана 1792, Симеон 1801, ж.Теодора 1797, Јованка 1780),

Свирчевић 3.парохија, 124-84 (Милета 1770, ж.Елисавка 1770, Јован 1805, ж. Анастасија 1805),

Стефанов 3.парохија 106-294 (Кирил 1817, ж.Ангелина 1827),

Свирчевић 3.парохија 87-144 (Петар 1774, Арсеније 1792, ж.Алексија 1792, Јефтимије 1801,  ж.Наталија 1801),

Сремац 3.парохија 86-145 а (Лука 1785-1845, ж.Марта 1790, Климентија Радулов из Опова, Марта 1812, Елена Радуов 1815, Марија 1840, Емилијана 1837),

Стефановић 3.парохија 78-133 а (Иван 1788, ж.Макрена 1789, Јован 1805, ж.Елисавета 1808),

Станковић 3.парохија 72-139 (Антоније 1778, ж.Јованка 1778, Андреј 1801, ж.Марта 1801),

Странпутица 3.парохија 54-162 (Константин 1810, ж.Марија 1810),

Секулин 3.парохија 264-176 (Тома 1780, ж.Христина 1780, Милован 1806, ж.Екатерина 1808),

Стојаков 3.парохија 57-182 (Јован 1804, ж.Ангелина 1801),

Суботин 3.парохија н.број 335 (Павел 1780, ж.Марија 1789, Јован 1811, Пантелејмон 1817, ж.Софија 1819),

Стоиковић 3.парохија 29-213а (Јелисеј 1796, ж.Ефа/Есра 1796, Сава 1799, ж.Симка 1799, Георгије 1808, ж.Марија 1806),

Стоишин 3.парохија 9-247 а (Живан 1788, ж.Анастасија 1788, Филип 1809, ж.Василија 1809),

Станков 3.парохија 73-243 (Илија 1775, ж.Јованка 1775-1841, Георгије Живковић 1804, ж.Сосана 1804, Ефгеније 1826, ж.Драгиња 1830),

Сремац 3.парохија 11-245 (Живан 1774, ж.Марија 1774, Димитрије 1778, ж.Јефтимија/Јефимија 1781, Јаков 1792, ж.Марија 1792, Василије 1801, ж.Јефимија/Јефтимија 1801)

Т

Топаловачки 1.парохија 120-179 (Тома 1795, ж.Василија 1795, Теодор 1816, ж.Сосана 1814),

Тарајић 1.парохија н.број 300 (Максим 1782-1841, ж.Јованка 1784, Марко 1801, ж.Василија 1801),

Тополовачки 1.парохија 120-110 (Кирил 1795, ж.Алексија 1796, Стефан 1801, ж.Теодора 1801-1841),

Тарајић 1парохија 142-66 (Сава 1806, ж.Марта 1805),

Турински 1.парохија н.број 338 (Аксентије 1775-1838, ж.Теодора 1779, Василије 1808, ж.Јефтимија 1810),

Текијашки 1.парохија н.број 336 (Марко 1786, ж.Стана 1789, Сава 1809, ж.Пелагија 1810),

Тудић 1.парохија 199-5 (Аврам 1792, Стефан 1794, Елисавета 1801-1841, Теодор 1796, ж.Ана 1797, Јулијанија 1770, Марко 1822, ж.Јулијанија 1824),

Турински 2.парохија 206-266 (Георгије 1799, ж.Екатерина 1799, Тимотеј 1813, ж.Јулијана 1815),

Текијашки 2.парохија 205-267 (Стефан 1774, ж.Теодора 1779, Атанасије 1798, ж.Стефанија 1800, Теодор 1800, ж.Ана 1800),

Текијашки 2.парохија н.број 287 (Игњатије 1791, ж.Макрена 1795, Георгије 1802, ж.Марија 1803, Теодора 1769),

Томић 2.парохија 164-44 (Пантелејмон 1766, ж.Стоја 1769, Јован 1804, ж.Елисавета 1803),

Тарајић 2.парохија 143-65 (Иван 1776-1840, Филип 1786, ж.Смиљана 1786, Сава 1805, ж.Ана 1805),

Тарајић 2.парохија 142-66 (Филип 1777, ж.Јулијанија 1780, Јован 1811, ж.Јуијана 1811, Алексија 1752-1838),

Тарајић 2.парохија 141-67 (Димитрије 1787, Урош 1798, ж.Персида 1798, Петар 1804, ж.Марта 1805),

Тополовачки 2.парохија 120-110 (Марко 1794, ж.Пелагија 1795, Георгије 1821, Арсеније 1824),

Толмачев 3.парохија 108-122 (Антоније 1770, ж.Марија 1774, Јован 1794, ж.Екатерина 1794, Амелија/Ангелија 1816, Матеј 1821)

Ћ

Ћосић 1.парохија н.број 291 (Филип 1797, ж.Персида 1800, Гаврил 1802, ж.Анастасија 1804),

Ћосић 1.парохија 226-86 (Георгије 1809, ж.Јулијанија 1801),

Ћосић 2.парохија 139-69 (Марко 1780-1840, ж.Јованка 1780-1838, Илија 1792, ж.Сара 1792, Јефрем 1794, ж.Мара 1795, Тимотеј 1811, ж.Персида 1810),

Ћосић 2.парохија н.број 96 (Јоаким 1794, ж.Јулијана 1796, Марија 1815, Филип 1816),

Ћосић 2.парохија 147-104 (Григорије 1793, ж.Теодора 1798, Јаков 1817, ж.Марија 1819),

Ћирковић  3.парохија 334 (Атанасије 1770, Прокопије 1814, ж.Рахила 1816),

Ћирић 3.парохија 22-220 (Илија 1766, ж.Анастасија 1772, Тадеј 1805, ж.Сара 1806)

У

Урошев 3.парохија 62-177 (Марко 1801, ж. Елисавка 1801)

Угришић 1.парохија 211-261 (Гаврил 1772, ж.Дмитра 1775, Илија 1792, ж.Ека 1795, Филип 1805, ж.Рава 1800),

Ф

Филиповић 1.парохија 241-31 (Захарије 1794, ж.Симка 1799, Симеон 1797, Петар 1801, ж.Анастасија 1804),

Филиповић 2.парохија 147-61 (Живан 1771, ж.Неранџа 1772, Георгије 1777, ж.Стоја 1778, Јефтимије 1809, ж.Персида 1809)

Х

Херски 3.парохија 6-250 (Теодор 1762, Аксентије 1804, ж.Ангелина 1810)

Ц

Цуканић 3.парохија 26-216 (Николај 1772, ж.Ека 1787, Стефан 1781, Јован 1801, ж.Ана 1802)

Црнајлов 1.парохија , н.број 316 (Јоаким 1762-1841, ж.Ана 1765, Павел 1797, ж.Марија 1800, Димитрије 1799-1839, Персида 1799, Николај 1812, ж.Јулијанија 1813),

Црепајски 1.парохија 149-59 (Арсеније 1762, ж.Истијана 1762, Павел 1808, ж.Марија 1810),

Црепајски 1.парохија 149-59 (Михаил 1794, ж.Марија 1792, Захарије 1817, ж.Наталија 1817),

Црепајски 2.парохија 149-59 (Јован 1801, ж.Дмитра 1801-1838, Селена 1777),

Цернајлов/Црнајлов 3.парохија 38-203 (Живан 1787, ж.Теодора 1788, Василије 1793, ж.Теодора 1793, Јован 1816, ж.Ана 1816),

Цинцар 3.парохија 243-238 (Петар 1795-1831, ж.Марија 1796, Санда 1778-1839, Андреј 1816, ж.Теофана 1818)

Ч

Чавин 1.парохија 175-39 (Ана удова 1797, Викентије 1824),

Чавин 2.парохија 175-39 (Филип 1814, ж.Елена 1815, Стана 1794-1839)

Ш

Шурјански 2.парохија 103-127 (Арсеније 1772, ж.Круна 1775, Теодор 1808, ж.Ана 1808),

Шошић 3.парохија 66-189 (Стојадин 1777, ж.Стана 1777-1839, Марјан 1787, Арсеније 1798, Ана 1790, Елисавета 1817, Јефтимије 1819, ж.Јулијанија 1819, Ангелина 1748-1840)

 

Филијала Дебељача

Димитријевић– Наум 1734, Јован 1802, Ефимија 1804, Екатерина 1806

Барбулов-Јаков 1800, ж.Милица 1809-1839, Марија 1793, Александар 1841

Коментари (4)

Одговорите

4 коментара

 1. Nenad

  Da li postoje ovakvi domovnici i za Srem tacnije Kupinovo

  • Саша Панчевачки

   Досадашња моја искуства са селима Источног Срема (Сурдук, Белегиш, Војка, Сланкамен) говоре у прилог да је на простору Срема ово врло редак облик вођења црквених књига. Ипак, вреди покушати и доћи у контакт са парохом цркве у Купинову и питати га лично. Док не питате не можете знати.

 2. Sakule

  Da li ima ovako za Sakule? Prezime Marčić

  • Саша Панчевачки

   Поштовани, то већ не знам. Морате контактирати свештеника у Сакулама и питати директно да ли у цркви постоје Домовни Протоколи за место. Ја осим за Црепају , овако нешто нисам нашао ни за сремска села Источног Срема, нити за Долово у Банату. Пробајте, можда вам се посрећи.