Poreklo prezimena, selo Gornji Sibovac (Podujevo)

11. aprila 2020.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Gornji Sibovac, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka – izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Gornji Sibovac pripada grupi sela srednje veličine. Najveći deo sela se nalazi pored Laba, a celo selo leži u najnižem delu kotline. Za razliku od sela sa kotlinskog oboda, Gornji Sibovac je selo iz središnjeg i najnižeg kotlinskog dela.

Pored Gornjeg Sibovca vodi glavni put koji Malo Kosovo spaja sa Kosovom i Toplicom. Put prolazi zapadno od sela, preko nešto višeg terena u odnosu na onaj na kome se Sibovac nalazi. Kako je put po svoj prilici i ranije tuda prolazio, teško je pretpostaviti da su preci današnjih stanovnika Sibovca naseljeni kada i ostali, najstariji stanovnici Malog Kosova. Po našem mišljenju se u ovom delu kotline teško ko mogao zadržati u vreme »jake vetrometine«, koja je nosila stanovništvo, kako srpsko tako i albansko, stvarajući od njih razne migracije (one su u ovom kraju dugo bile poznate, a naročito izražene posle XVII veka).

Gornji Sibovac se može uvrstiti u grupu sela srednje veličine. U njemu, kao i u većini sela u ovoj kotlini, živi srpsko i albansko stanovništvo. Kao i mnoga susedna sela, Gornji Sibovac je izdeljen na mahale. Prema obaveštenjima stanovnika ovog sela, u njemu dominiraju muhadžiri, dok Albanaca najstarijih stanovnika u ovom selu nema. Verovatno to nije bilo pogodno mesto za njihovo naseljavanje u ono vreme kada su oni pretežno iz brdovitih predela, sa zapada, naseljavali ovaj relativno ravan teren, koji nije podsećao na njihovu dotadašnju domovinu.

Mahale u selu i poreklo stanovništva.

Muzać mahalanosi ime po selu Muzaću koje se nalazi severno od reke Toplice. Istovremeno su oni prešli i najduži put u vreme preseljavanja, jer su svi njihovi sunarodnici, koje smo do sada pominjali, uglavnom doseljeni iz susednog, višeg dela, sliva reke Kosanice. Smatra se da su se iz Muzaća u Sibovac doselili oko 1870. godine. Muzać su napustili pre srpsko-turskog rata, a u Sibovcu su zatekli nkeoliko čerkeskih porodica, koje su po njihovom dolasku napustile ovo selo i preselile se u Arabiju. Iz Muzaća je, u vreme naseljavanja u Sibovac došlo 6 porodica, a sada ih u toj mahali ima 8, s’tim što su se u međuvremenu neki i iselili iz te mahale. Svi stanovnici ove mahale pripadaju fisu Šalja.

Končić mahala je predstavljena jednom kućom. Ime nosi po selu Končiću iz koga su se doselili. I ovi stanovnici pripadaju fisu Šalja.

Međan mahala takođe nosi ime po selu iz koga su se njeni stanovnici doselili. To su muhadžiri. Doseljeno je četiri, a sada ima 6 kuća. Stanovnici ove mahale pripadaju fisu Krasnići.

Grgurci mahala je takođe jedna od onih koju su osnovali Albanci doseljeni iz sela Grgura, koje se nalazi takođe severno od reke Toplice. To su muhadžiri. Kada su doseljeni bilo ih je pet porodica, a sada ih je 7 kuća. I ovi stanovnici pripadaju fisu Krasnići.

Konjuhi mahala je, kao i ostale u Gornjem Sibovcu, mala. Njeni stanovnici muhadžiri su doseljeni iz sela Konjuha koje se nalazi gde i ostala iz kojih su se Albanci ovamo doseljavali. Doseljene su tri kuće, a sada ima četiri kuće. Stanovnici ove mahale pripadaju fisu Krasnići.

Točan mahala je, kao što i ime kaže, naseljena stanovnicima doseljenim iz sela Točana. To su takođe muhadžiri. Doseljene su dve porodice, a i sada ih toliko ima. Stanovnici i ove mahale pripadaju fisu Krasnići.

Staroselci mahala je naseljena Albancima koji su se ovde doselili sa razvoda Toplice i Puste Reke. Iz Starog Sela doselile su se dve porodice. a sada ih ima četiri, Stanovnici ove mahale pripadaju fisu Sać.

Đakalija mahala sada ima samo dva kuće. Toliko ih je i doseljeno iz sela Đake, u gornjem slivu Kosanice. Stanovnici ove mahale pripadaju fisu Kiljmen.

Kosmač mahalaje naseljena Albancima koji su se doselili iz sela Kosmaća. U ovoj mahali ima četiri kuće, a stanovnici pripadaju fisu Gaši.

Na osnovu podele na mahale, moglo bi se zaključiti da je Gornji Sibovac selo razbijenog tipa. Međutim, to nije tako. Mahale su u ovom selu znatno bliže jedna drugoj, nego što je to u drugim selima.

Selo predstavlja celinu, ali je na mahale izdeljeno na osnovu mesta iz kojih su muhadžiri ovamo doseljeni. Kao što je već i prikazano, u ovom selu ima stanovnika iz raznih naselja razbacanih po slivu Toplice. Ovakvih slučajeva do sada nismo imali i ta pojava bez sumnje ukazuje na činjenicu da muhadžiri nisu uvek uspevali, a možda to nisu ni želeli, da se prilikom naseljavanja iz istog sela u Toplici nasele u isto selo u Malom Kosovu. Na taj način je i fisno grupisanje razbijeno. Ono je bilo jače zastupljeno prilikom naseljavanja u Toplicu.

U Gornjem Sibovcu ima i Srba. Svi su se oni ovamo doselili posle Prvog svetskog rata. Doselili su se, kao i ostali Srbijanci, u ovu kotlinu iz Toplice i Aleksandrovačke Župe.

-Andrići su doseljeni iz Majdeva, 1920. ili 1921. godine.

-Karića ima pet kuća, a doseljeni su iz Krive Reke, istovremeno sa:

-Andrićima.

-Galovići su doseljeni iz Like, oko 1926. godine.

-Tomići su se doselili iz Krive Reke, oko 1921, a sada ih ima 4 kuće.

-Mikići su poreklom Vojvođani, a doselili su se 1927. godine.

-Vesići su se iz Konželja doselili 1923. godine.

-Ristići su doseljeni iz istog sela i istovremeno sa Vesićima. Njih sada ima tri kuće.

-Kocići su iz Konželja, a doselili su se oko 1924. Njih ida dve kuće.

-Sekulići su iz Blaca. Ima ih tri kuće, a doselili su se oko 1925. godine.

-Azdejkovići su takođe iz Blaca; ima ih tri kuće, a doselili su se oko 1927. godine.

-Kostići i:

-Gateri su poreklom iz Like. Doselili su se posle Prvog svetskog rata.

-Pantelići su se doselili 1921. iz Majdeva. Iz istog su mesta i:

-Tošići, doseljeni 1924. godine. Iz Stroinaca su se doselili i:

-Crnoglavci 1924. godine.

IZVOR: Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka – izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.