Poreklo prezimena, selo Burince (Podujevo) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Burince, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić "Malo Kosovo", a prema podacima prikupljanim u sedmoj decenij Poreklo stanovništva sela Burince, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić "Malo Kosovo", a prema podacima prikupljanim u sedmoj decenij Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Burince (Podujevo)

Poreklo prezimena, selo Burince (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Burince, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka – izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. 

Položaj sela.

Selo Burince se, po svom geografskom položaju, razlikuje od svih ostalih koje smo u okviru Malog Kosova pominjali. To je jedno od najviših seoskih naselja na obodu ove male kotline. Pripada grupi manjih sela, a leži na visini odoko 780 m apsolutne visine. Većina ostalih sela se nalazi na visini ispod 700 m nadmorske visine.

Burince leži na jugozapadnom obodu Malog Kosova. Nalazi se neposredno u podnožju razvoda od koga na istok rečice teku prema Labu, a na zapadu se ulivaju u Kačandolsku reku. Pošto se nalazi na višim delovima oboda, prirodno je da pored ovog sela ne vode nikakvi važniji putevi. Kada se Burince posmatra iz kotline, reklo bi se da su njegovi stanovnici želeli da budu potpuno izolovani od ostalih stanovnika u kotlini.

Burince ima krajnje periferni položaj. Po rečima ljudi iz toga kraja, Burince je »brdsko i siromašno« selo.

Do pre nekoliko godina u Burincu je bilo i nekoliko Srba. Sada je ovo čisto albansko selo, u kome ima nekoliko manjih mahala. U ovom selu ima onih Albanaca koji su u ovaj kraj došli odavno, tako da o svom poreklu skoro ništa i ne pamte.

Tip sela i mahale.

Ovo selo više podseća na neko naselje zbijenog, nego mahalskog tipa, ali njegovi stanovnici dobro znaju koji deo sela kojoj mahali pripada.

Sibovčani mahala je naseljena Albancima koji ne znaju odakle su se njihovi stari u ovo selo doselili. U ovoj mahali sada ima 6 kuća, a svi stanovnici pripadaju fisu Beriše.

Hajdarović mahala je naseljena Albancima koji su se u ovaj kraj odavno doselili, pa o svom poreklu ništa pouzdano nisu mogli da kažu. U njoj sada ima 6 kuća, a svi stanovnici pripadaju fisu Beriše.

Jakupović mahala je nešto veća od ostalih u selu. I u njoj žive Albanci koji su se doselili pre muhadžira. U toj mahali ima 7 kuća.

U pomenutim mahalama živi još jedna manja grupa stanovnika koja ne pripada ovim pomenutim rodovima, a to su: tri kuće:

-Zulola, četiri kuće,

-Dedovića, i četiri kuće:

-Bitca.

Staroselska mahala. Za razliku od stanovnika koje smo do sada pominjali, žitelji ove mahale su po vremenu doseljavanja u ovo selo nešto mlađi od njih. Staroselci su muhadžiri doseljeni iz Starog Sela, koje se nalazi na razvodu između Toplice i Puste Reke. Doseljeni su u ovaj kraj kada i svi ostali muhadžiri. U ovoj mahali ima 8 kuća i svi stanovnici pripadaju tisu Spaćil.

IZVOR: Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka – izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top