Poreklo prezimena, selo Gare (Preševo)

5. januara 2020.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Gare*, opština Preševo – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo se nalazi u izvorištu Gospoinsve Reke. Tu su kuće podignute na planinskim kosama što leže na granici prema Gornjoj Moravi.

Vode.

Voda se pije iz česama, izvora i bunara. Bunari preko leta presušuju. Veći izvor zove se Pojište.

Zemlje i šume.

Šume i utrine su glavna osnova za privredu. Njiva ima „malo i one se mahom razbacane oko sela. Nazivi za potese su: Sui Dol, Guri Drangot (Drangov Kamen), Brega Mulina (Vodenični Breg), Mašala.

Tip sela.

Gare je razbijenog tipa, jer udaljenje između mahala iznosi oko 1.500 m. Mahala ima dve: Maala Epr (Gornja Mahala) i Mala Poštr (Donja Mahala). Rodovi su u mahalama odvojeni.

Danas u selu žive 7 doseljenih muslimanskih rodova sa 35 domova.

Prošlost.

Ime sela nasledili preci stanovništva „od vakt”. To isto kažu i za neka topografska imena. Po današnjem stanovništvu selo je nastalo početkom 19 veka.

Poreklo stanovništva.

Seoski rodovi su:

-Zumerovi (7 k), od fisa Šalja. U selu su prvi doseljenici. Ovde žive od početka 19 veka Poznati su još pod imenom Pljakič. Poreklo im je u Severnoj Arbaniji. Žive u Mahali Epr.

U istoj mahali (Epr) staiuj još ovi rodovi:

-Sinanovi (3 k),

-Redžepovi (3 k),

-Kurtešovi (2 k) i:

-Ramadanovi (3 k). Svi su od fisa Šalja. Doselili se pre 120 godina preko Gornje Morave, gde se zadržavali na putu iz Severne Arbanije.

U Mahali Poštr žive dva roda:

-Rašitovi (10 k) i:

-Kamerovi (7 k). Oba roda vode poreklo od pretka koji se doselio sa braćom prvo u Bukovce pa potom prešli ovde (videti opširnije kod sela Bukovca). Kažu da su njih ranije drugi stanovnici zvali imenom Ašan. Pripadaju fisu Šalja. Starina im je ista kao i kod prednjih rodova.

U selu su rani e živeli još četiri muslimanska roda: jedan se od njih kasnije iselio u Bukovce, gde sada ima 8 domova (Adži Arif), drugi u Veliko Rajince (Garalici, 11 k), treći y Slavujevce (Moravica 6 k) i četvrgi (Garčan, 2 k) y Biljaču.

*Ovog sela nema u spisku naselja opštine Preševo, dodati ga, Milodan

IZVOR: Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.