Poreklo prezimena, selo Krasimirovac (Srbica) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Krasmirovac (po knjizi Krasmirovci), opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istra Poreklo stanovništva sela Krasmirovac (po knjizi Krasmirovci), opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istra Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Krasimirovac (Srbica)

Poreklo prezimena, selo Krasimirovac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Krasmirovac (po knjizi Krasmirovci), opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj, vode i tip sela.

Krasmirovce se nalazi u podnožju planine Čičavice, a pripada džematskom tipu sela. Vodom sa česama i potoka navodnjavaju se bašte, njive i livade. Tom vodom se napaja i domaća stoka, a ona služi i za kućevne potrebe, dok voda sa česama služi za piće stanovništvu, kao i bunarska voda kojom se služe iz rodovskih bunara. Selo ima svoju meraju.

Istorijat, prihodi i ostali podaci o selu.

U katastarskom popisu oblast Brankovića iz 1455. godine navodi se dreničko selo Krasmirovci, sa 29 kuća. Uz to navodi se i poljoprivredna proizvodnja u Krasmirovcu, i to: prinos od pšenice iznosio je 320 lukana, a feudalni dohodak 40 lukana. Prinos od ječma i zobi iznosio je 360 lukana, a feudalni dohodak je iznosio 45 lukana. Prinos od raži je iznosio 120 lukana, a dohodak je iznosio 45 lukana. Prinos od grahorice je iznosio 24 akče, a dohodak 3 akče. Prinos od vrtova iznosio je 160 akči, a dohodak je bio 20 akči. Prinos od lana je iznosio 400 akči, a ušur 50 akči. Prinos od domaćih svinja je iznosio 240 akči, a resum je bio 30 akči. Selo je imalo 480 svinja.

Prema statističkim podacima iz 1914. godine, Krasmirovce je imalo 146 stanovnika.

Prema popisu stanovnika iz 1921 godine. Kasmirovce je imalo 145 stanovnika, sa 12 domova.

Poreklo stanovništva.

Prema mojim proučavanjima naselja i porekla stanovništva u 1935. godini u Krajmirovcu su obitavali ovi rodovi:

Arbanasi:

-Memetović, fis Krasnić, 14 kuća. Poreklo vode iz sela Samodreže na Kosovu. Od ovoga roda jedna kuća je odseljena u dreničko Gladno Selo.

-Jašarović, fis Krasnić, 10 kuća. Ovaj rod takođe vodi poreklo iz Samodreže. Od ovoga roda jedno domaćinstvo se odselilo u selo Dobroševce, a jedno „na miraz“ u Kosovo.

U vreme pohoda Husein — bega Gradaščevića iz Bosne na Kosovo 1831. godine, te sukoba između skadarskog vezira Mustafa — paše i Mahmudbegovića paša iz Peći, bilo je seoba arbanaških rodova iz Metohije i y drenička sela, te možda i y Krasmirovce.

Prema iznetome u Krasmirovcu su 1948. godine obitavala 2 arbanaška roda, sa 24 kuće.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Krasmirovce je imalo 221 stanovnika, od toga 107 muških i 114 ženskih, sa 31 kućom.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top