Poreklo prezimena, selo Duga (Štimlje)

26. oktobra 2019.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Duga, opština Štimlje – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Duga se nalazi pored brdovitog tla Kodra Mustaf Bašit i Bretenc. Ovo naselje džematskog dreničkog planinskog tipa, čije se kuće nalaze po stranama pomenutih brda, razrađeno podignute. U staro doba selo Duga se nalazilo na tlu zvanom Ner breg, odakle je premešteno krajem XVIII veka, na današnje seosko zemljište.

Groblje i vode.

Do sela se nalazi seosko groblje. Gumna se nalaze obično u okućnicama. U selu postoje tri česme sa kojih se voda upotrebljava za piće i druge kućne potrebe, kao i za napajanje domaće stoke.

Ime sela.

Po narodnoj tradiciji selo Duga je dobilo ime po dutama, koje su u starini obilato proivvođene iz zabela ovoga naselja.

Zanimanje stanovištva i ostali podaci o selu.

Stanovništvo se bavi zemljoradnjom i stočarstvom. Od žitarica gaje: pšenicu, kukuruz, ovas, heljdu, raž, ječam, a seju i krompir. Od domaće stoke naročito gaje koze i goveda. Često je stanovništvo prinuđeno da za svoje potrebe kupuje u toku godine žito. Znatan prihod seljana Duge je bio od prodaje drva za građu i ogrev, na pijacama u Uroševcu i Prizrenu.

U katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. godine, pominje se selo Duga, sa 23 kuće.

Prema popisu stanovništva iz 1914. godine, Duga je imala 57 stanovnika, a bila je zaselak.

Prema popisu stanovništva iz 1921. godine, Duga je takođe bila zaselak, a imala je 48 stanovnika, sa 7 domova.

Poreklo stanovništva.

Prema proučavanjima iz 1935. godine, u Dugi su obitavali sledeći rodovi:

A r b a n a s i:

-Asanović, fis Krasnić, 8 kuća. U Dugu se doselila jedna kuća 1815. godine iz Metohije, a starinom su iz Bunja u Arbaniji. Iz Metohije su doseljeni u Dugu na kupljeno imanje. U Metohiju su se doselili iz Arbanije 1785. godine,  jedna kuća sa tri brata. U Metohiji se razdvoje i odu u tri pravca: jedno je otišlo sa svojom porodicom u Bujane – Kosovo. Drugi se odeslio u Mačitevo (Prizrenski podgor), sa svojom porodicom, a treći se doselio sa porodicom u Dugu.

-Petraštica, fis Sol, 1 kuća. Ovaj se rod naselio iz sela Topila – Kosovo, pre 150 godina. U doba njihova doseljavanja, Duga je imala svega dve kuće.

Prema iznetome u 1935. godine u Dugi su obitovala 2 arbanaška roda, sa 9 kuća.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Duga je imala 123 stanovnika, od toga 71 muških i 51 ženskih, sa 19 domaćinstava.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.