Poreklo prezimena, selo Islam Grčki (Benkovac) Reviewed by Momizat on . Islam Grčki je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari). Pripada gradu Benkovcu u Zadarskoj županiji. Reljef je kraški i nizak. Najviša tačka iznosi 168 m. Na zapadnoj st Islam Grčki je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari). Pripada gradu Benkovcu u Zadarskoj županiji. Reljef je kraški i nizak. Najviša tačka iznosi 168 m. Na zapadnoj st Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Islam Grčki (Benkovac)

Poreklo prezimena, selo Islam Grčki (Benkovac)

Islam Grčki je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari). Pripada gradu Benkovcu u Zadarskoj županiji.

Reljef je kraški i nizak. Najviša tačka iznosi 168 m. Na zapadnoj strani sela je plodno zemljište Baštica na kojem se gajilo raznovrsno voće i jezero Vlačine.

Stari naziv sela na turskom bio je Sed Islam (bedem islama), kao najzapadnija tačka Osmanlijskog carstva u Dalmaciji. Kasnije je naziv Islam Grčki dobio zbog dominantnog pravoslavnog stanovništva, dok je u Islamu Latinskom većinsko rimokatoličko stanovništvo.

U Islamu Grčkom se nalazi Kula Janković Stojana. Ovaj uskočki vođa je 1675. godine podigao i pravoslavnu crkvu Svetog Đorđa u kojoj je sahranjen književnik Vladan Desnica.

Na popisu 1991. godine, evidentirano je 1.139 stanovnika Islama Grčkog. Srba je bilo 891 (87%), Hrvata  107 (9,4%) i ostalih 41.

Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom

Srpska prezimena

ALAVANJA (11) – Sveti Jovan, Sveti Arhangel Mihailo (prisutni u 18. veku)

BALJAK (28) – Lazareva Subota (prisutni u 18. veku)

  • Na mletačkom katastru iz 1709. godine, upisan je Milija Baljak.

BOGDANOVIĆ (6) – Sveti Jovan (prisutni u 18. veku)

  • Na mletačkom katastru iz 1709. godine, upisan je Lazar Bogdanović pok. Radivoja

VIŠIĆ (12) – Sveti Georgije (prisutni u 18. veku)

VUJANIĆ (18) – Sveti Georgije (prisutni u 18. veku)

VUČKOVIĆ (7) – Lazareva Subota

GAGIĆ (35) – Sveti Georgije, Sveti Nikola, Lazareva Subota, Sveti Arhangel Mihailo  (prisutni u 18. veku)

DEVIĆ (9) – Sveti Jovan

DESNICA (2) – Sveti Nikola

DESPOT (7) – Sveti Nikola

DRAGAŠ (16) –  Sveti Georgije (prisutni u 18. veku)

DRAGIČEVIĆ (16) – Sveti Nikola (prisutni u 18. veku)

DRAČA (57) – Sveti Stefan, Sveti Arhangel Mihailo (prisutni u 18. veku)

DUBROJA (3) – Sveti Jovan

ĐAKOVIĆ (40) – Sveti Georgije (prisutni u 18. veku)

JOKIĆ (46) – Sveti Georgije, Sveti Nikola (prisutni u 18. veku)

KALAPAĆ (11) – Sveti Stefan (prisutni u 18. veku)

KALUĐEROVIĆ (26) – (prisutni u 18. veku)

KARAN (6) – Sveti Nikola (prisutni u 18. veku)

  • Na mletačkom katastru iz 1709. godine, upisan je Radovan Karanović pok. Petra

KATARIĆ (20) – Sveti Georgije (prisutni u 18. veku)

  • Na mletačkom katastru iz 1709. godine, upisan je Sava Katarić.

KATIĆ (2) – Sveti Stefan

KNEŽEVIĆ (6) – Sveti Jovan

KOŽUL (106) – Sveti Nikola (prisutni u 18. veku)

  • Na mletačkom katastru iz 1709. godine, upisan je Toma Kžulović pok. Luke.

KUŽET (6) – Sveti Arhangel Mihailo

LAKIĆ (35) – Sveti Georgije, Sveti Nikola, Sveti Vasilije (prisutni u 18. veku)

LACMANOVIĆ (7) – Sveti Georgije (prisutni u 18. veku)

MATIĆ (32) – Sveti Arhangel Mihailo (prisutni u 18. veku)

MEDIĆ (3) – Sveti Stefan

MILANKO (4) – Sveti Toma

MILIĆ (7) – Sveti Nikola

MIŠKOVIĆ (9) – Sveti Georgije

MLINAR (44) – Sveti Nikola, Sveti Vasilije (prisutni u 18. veku)

MRKIĆ (7) – Sveti Arhangel Mihailo

MUŠKOVSKI (3) – Sveti Arhangel Mihailo (prisutni u 18. veku)

NONKOVIĆ (6) – Sveti Jovan

OBRIĆ (23) – Sveti Arhangel Mihailo (prisutni u 18. veku)

OLUJIĆ (49) – Sveti Stefan, Sveti Nikola, Sveti Arhangel Mihailo (prisutni u 18. veku)

OSTOJIĆ (3) – Sveti Jovan

PANTELIĆ (7) – Sveti Jovan

PRŠO (11) – Lazareva Subota (prisutni u 18. veku)

PUPOVAC (13) – Sveti Georgije (prisutni u 18. veku)

STEGNJAJA (5) – Sveti Jovan

SUBOTIĆ (6) – Sveti Jovan

TODOROVIĆ (2) – Sveti Jovan

TRKULJA (28) – Sveti Jovan (prisutni u 18. veku)

ĆOSO (18) – Sveti Georgije

UZELAC (31) – Sveti Georgije, Sveti Jovan (prisutni u 18. veku)

ČEPRNJA (8) –

ŠEKEZ (8) – Sveti Stefan Dečanski-Mratindan (prisutni u 18. veku)

ŠLJEPICA (2) – Sveti Arhangel Mihailo

ŠUŠAK (17) – Sveti Jovan (prisutni u 18. veku)

  • Na mletačkom katastru iz 1709. godine, upisan je Radojica Šušković.

Hrvatska prezimena

VANJAK (20) – (prisutni u 18. veku)

ZUBČIĆ (3) –

JURICA (4) –

JURJEVIĆ (12) –

KOKIĆ (21) – (prisutni u 18. veku)

STIPČEVIĆ (5) –

Izvori:

  • Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 1709; srednji kotar, Marko Rimac i Goran Mladineo, 2012.
  • Leksik prezimena SR Hrvatske, 1976, Zagreb
  • Topografska karta Hrvatske 1:25 000, 1975.
  • Benkovački sajt (www.benkovac.rs)

Priredio: Saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top