Poreklo prezimena, selo Gradica (Glogovac)

14. oktobra 2019.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Gradica, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Gradica se nalazi u podnožju Čičavice, a pripada razbijenom džematskom tipu sela. Naselje se pruža obodom Čičavice, ostavljajući plodno tlo za ziratne svrhe.

Seosko groblje se nalazi na šest mesta.

Istorijat sela i prihodi u prošlosti.

U katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. navodi se selo Kradnica, sa 20 kuća. To je današnje dreničko selo Gradica u podnožju Čičavice. Od poljoprivrednih grana i poreskih dažbina u proizvodima ili novcu u selu Gradici u navedenom popisu iz polovine XV veka navode se ove: proizvodnja pšenice iznosila je 240 lukana, a feudalni dohodak od toga 30 lukana. Od ječma i ostalog, prinos je iznosio 560 lukana, a feudalni dohodak je iznosio 70 lukana. Prihod od grahovice Iznosio je 240 akči, a feudalni ušur 30 akči. Prinos od lana bio je 80 akči, a feudalni ušur 10 akči. Prinos od voća iznosio je 160 akči, a feudalni ušur 20 akči. Prinos od košnica pčela iznosio je 160 akči, a feudalni dohodak je bio 20 akči. Prinos od domaćih svinja iznosio je 160 akči, a feudalni resum 20 akči, dok je selo gajilo 320 svinja.100

Prema popisu stanovništva iz 1914. godine, Gradica je imala 501 stanovnika.

Prema stastističkim podacima iz 1921. godine, Gradica je imala 335 stanovnika, sa 45 domaćinstva.

Poreklo stanovništva.

Prema istraživanjima naselja i porekla stanovništva iz 1935. godine u Gradici je bilo:

A r 6 a n a s i:

-Bardić (poznati su pod imenom Ibrović), fis Eljšan, 9 kuća.

-Ibišović, fis Eljšan 4 kuće. Ova dva roda čine bratstvo Bardić, a poreklom su Srbi jerlije – starinci.

-Mujović, fis Eljšan, 5 kuća.

-Jakupović, fis Eljšan, 9 kuća.

-Saliogve, fis Eljšan, 8 kuća.

-Kolić, fis Eljšan, 3 kuće. Ovaj je rod poreklom iz sela Kolića– Lab, odakle si zbog krvne osvete prebegli u Drenicu.

-Uković, fis Eljšan, 4 kuće. Kotilo Fazliović, fis Eljšan, 5 kuća.

-Tairović, fis Eljšan, 1 kuća.

-Hikol, fis Kastrat, 2 kuće. Poreklom su iz dreničkog sela Likošana.

-Bogunovc, fis Bitić, 2 kuće. Doseljeni su 1879. godine kao muhadžiri iz Toplice.

C i g a n i (Mađupi):

-Beković, fis Keljman, 2 kuće.

-Memetović, fis Kastrat, 4 kuće. Krajem HIH veka nastanili se kao dotadašnji napoličari iz dreničkog sela.

Prema iznetome, u 1935. godini y Gradici je obitovalo: 10 arbanaških rodova, sa 50 kuća. Pored toga, tu je obitovalo cigansko stanovništvo iz grupe Mađupa: 2 roda, sa 6 kuća.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine u Gradici je bilo 574 stanovnika, od toga 275 muških i 299 ženskih, sa 70 kuća.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.