Poreklo prezimena, selo Klobukar (Novo Brdo)

16. decembra 2018.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Klobukar, opština Novo Brdo  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo je na brdima, kosama i u dolinama potoka oko Klobukarske (Prilepiičke) Reke.

Vode.

Vodu za piće dobija iz izvora, česama i bunara. Izvor kisele vode zove se Kisela Čubura.

Zemlje i šume.

Topografski su nazivi za njive: Ćeranovnca, Rdalj, Reka, Barimska, Žuginja, Popov Zabeja, Ajtin Kamen: šuma je na istim mestima gde i njive i još na mestima: Vlajkov Ril, Krlja, Padina, Široke Njive, Kosmatovica.

Tip sela.

Selo je razbijenog tipa. deli se u tri mahale: Barimsku Mahalu, Rdalj i Kosmatovicu. Kuće u makalama su grupisane. Udaljenja između mahala su 1 do 2 km.

Starine u selu.

Na mestu Crkvište je porušena crkva iz ranijeg doba ovog sela.

Poreklo stanovništva.

Najstariji doseljenici su zatekli selo čije se stanovništvo docnije raselile.

Rodovi:

-Kačarci ili Barimci (4 k., sv. Nikola). Starnnom su iz Sirinića. Pre 140 godina su doseljeni u Tirince, potom prešli u Novo Brdo i uskoro zatim u Klobukar. Iz Sirinića su se iselili da bi izbegli krvnu osvetu Arbanasa.

-Jankovci (4 k., sv. Arhanđeo); doseljeni pre 110 godina iz Dejanca (vranjskog) zbog svađe sa spahijom.

-Zimparci (2 k., sv. Nikola); preseljeni iz Mesovića (Marevce) pre 150 godina od arbanaškik nasilja.

-Dostići (3 i., sv. Nikola); doseljeni od Niša pre 160 godina.

-Đorići (3 k., sv. Nikola); preseljeni iz Kamenice pre 120 godina kao čifčije.

-Kosmatanci (3 k., sv. Nikola); preseljeni iz Kremenate pre 120 godina.

-Štrkovci (2 k., sv. Nikola); preseljeni pre 100 godina iz Božovca, od roda Štrkova. Dalja starina im je kao kod roda Štrkova u Božovcu.

-Šumaci (3 k.. sv. Arhanđeo); preseljeii pre 70 godina na Bostana od roda Šumaka. Dalja starina kao kod Šumaka u Bostanu.

-Ćosinci (1 k., sv. Nikola); doseljeni pre 55 godina iz Gornjeg Kusca (Gornja Morava) na čifluk.

-Mnloševci (1 k., sv. Nikola); preseljeni 1917. godine iz Draganca, od roda Markovci. dalja starina kao kod Markovaca u Dragancu.

Arbanaški muhadžirski rodovi, doseljeni 1880 i 1881 godine:

-Tularci (3 k.), od fisa Krasiića, doseljeni iz Tulara (Jablanica); u Tularu su živeli oko 90 godina, a starinom su iz Malesije.

-Dragodelci (5 k.), od fisa Sopa, iz Dragog Dela (Toplica).

-Kapit (1 k.), od fisa Tsača, iz Kapita (Jablanica).

-Cijerina  (1 k.), od fisa Sopa, iz Sijarine (Jablanica).

-Radevc (2 k.), od fisa Beriša, iz Radevca (Jablanica).

-Lipavica (1 k.), od fisa Hota, iz Lipovice (Jablanica).

-Topala (1 k.), od fisa Sopa. Ovaj poslednji rod sedoselio 1925 godine iz Tupala (Jablanica).

U selu živi jedna ciganska muslimanska kuća, koja se zanima kovaštvom. Seljaka se često po selima Krive Reke.

IZVOR: Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.