Poreklo prezimena, selo Seoce (Kuršumlija) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Seoce (po knjizi Seoce i zaselak Kalimance), opština Kuršumlija  – Toplički okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisa Poreklo stanovništva sela Seoce (po knjizi Seoce i zaselak Kalimance), opština Kuršumlija  – Toplički okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisa Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Seoce (Kuršumlija)

Poreklo prezimena, selo Seoce (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva sela Seoce (po knjizi Seoce i zaselak Kalimance), opština Kuršumlija  – Toplički okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine – izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo je na stranama brda: Oblog kamena (1.040m), Oštrog – Ostrog krša (995m), Seočkog krša (974m) na stranama doline Seočke reke, a zaselak Kalimance – Kalimanci je na stranama Svinje – Svinjske glave (931m) i Laza.

Vode.

Reke i potoci su: Lukovska reka, Gužvenički i Jasički potok. Potesi su: Reka, Kalimance, Staro selo, Prisoje, Valoge, Seočko jasiče, Jankov laz.

Tip sela.

U Seocetu kuće su rasturene. Izdvaja se samo velika kućna grupa u Valogama – Valožani. Kalimance je potpuno izdvojeno naselje, oko 1 km udaljeno od sela.

Dva groblja Seoceta su kod Crkvine i u Valogama, a groblje zaseoka Kalimancaje na Lazu.

Postanak sela.

Seoce je vrlo staro naselje. Zasnovali su ga „pre Kosovo“ (1389) doseljenici iz Štavice. Godine 1884 Seoce je imalo 15 poreskih glava, Kalimance 3 poreske glave; 1948 – 48 domaćinstava sa 345 članova.

Starine u selu.

U selu su znatni ostaci starih rudarskih poslova.

U Starom selu je groblje, a u njemu stara crkvina. Ovde je malo ovalno u ogradi od suhozida.

Poreklo stanovništva.

Rodovi:

-Jovići, Ilići, Smilići, Bokići, Sretenovići, Krstići, Milićevići (16 kuća, Sv Mina ili Sv. Kralj Stefan Dečanski i prekada Bogojavci), svi u Valogama.

-Vasići, Lukići, Gligorijevići, Tomići, Stevići, Todorovići, Jevtići, Trivunovići, Miletići (15 kuća, slave isto), svi 31 kuća su krvni srodnici svetominaca u susednoj Štavi.

Novi doseljenici posle 1900. godine su:

-Savić (1 kuća, Sv. Nikola), došao je iz Mrča, prizetio se u kuću jednog svetominca.

U Kalimancu su:

-Lukići (2 kuće, Sv. Mina i Bogojavci), su od Lukića iz sela.

-Maksimović (1 kuća, Sv. pror. Ilija), prešao je iz Lukova „na kupovinu“ — kupljenu zemlju.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top