Poreklo prezimena, selo Boljetin (Zvečan) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Boljetin, opština Zvečan – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima Poreklo stanovništva sela Boljetin, opština Zvečan – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Boljetin (Zvečan)

Poreklo prezimena, selo Boljetin (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Boljetin, opština Zvečan – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine – izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Boljetin je na jugu od Žaža, u podnožju Sokolice (914m), u dolini Boljetinske reke. Međe sela su: Potok, Divlje livade, Velika i Mala čuka, Veliki Svinjski potok, Petkovica, Glavičica, Telišić, Prkač, Tovarište, Jovanov potok, Bojov potok. Unutar su uzvišenja: Kumular, Hasanov krš, Kajtazovića krš.

Vode.

Potoci su: Mali Svinjski potok i Zaitov potok. Poznatiji su izvori: Česma i Seoska česma. Pije se i voda sa šest bunara.

Zemlje i šume.

Delovi u ataru sela nazivaju se: Sojišta put, Lug, Marina dolina, Smakovo lojze, Markov do, Konjski kamen.

Tip sela.

Selo se deli na krajeve: Gornji Boljetin ili Gornju maalu i Donje Boljetin ili Donju maalu. Udaljenost između krajeva je oko 500 m. U Donjem Boljetinu su tri maale, i u Gornjem Boljetinu, takođe tri: Petkovići, Fetah i Sinan. Groblje Miloševića je kod manastira Sokolovice.

Istorijat.

Kralj Milutin dao je svom vlastelinu Vojtehu selo Boljetino.

Godine 1921. u Boljetinu su 27 domaćinstava sa 144 člana, a 1948 – 47 domaćinstava sa 279 članova.

Starine u selu.

Po predanju, u „Kršu doline“ stojala je nekad neka crkva, ali od nje nema traga. Nedaleko odatle, na Petkovici, nalazi se odlomak nadgrobnog krsta sa veoma oštećenim natpisom. U podnožju Sokolice je manastir Sokolica, hram posvećen Velikoj Gospojini. Manastir je dugo stojao y ruševinama, pa ga je oko 1850. godine obnovio prilozima i novcem iz otkopane „ostave“ u Radencu – „radevačkim parama“ Radovan Ostojić iz Žitkovca, sela „Preko Ibra“.

U manastiru se čuva kip Bogorodice izrađen od mermera, vredno umetničko delo. Stanovnici misle daje kip Bogorodičin prenesen u Beljotin iz Bogorodičine crkve u Starom Trgu u Trepči. O Velikoj Gospojini kraj manastira se kupi veliki sabor.

Poreklo stanovništva.

Rodovi.

-Miloševići (7 kuća, Sv. Đurđe – Đurđevdan, 23. aprila  i Sv. pr. Ilija) su y Gornjem Boljetinu. Njihov predak je „Is Preko Ibra“, iz sela Žitkovca. Ovde u Boljetinu su čivčije age Adema Murselja „Boljetinca“. Prvu kuću čifčija Milošević podigao je u blizini agine kule, a docnije njegovi potomci izmestiše se sa kućama na sadašnje mesto.

Dedovi današnjih Arbanasa doselili su se iz Seljanca.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top