Poreklo prezimena, sela Trikose, Zabrđe, Lazine, Dobrava i Mošnice (Leposavić)

15. septembra 2018.

komentara: 0

Poreklo stanovništva naselja sela: Trikose*, Zabrđe, Lazine, Dobrava i Mošnice, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine – izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Trikose i Zabrđe su u dolini Kijevčanske – Leposavske reke; na desnoj (prisojnoj) strani doline; Lazine, Mutivode i Dobrava su na desnoj (prisojnoj) strani Dobravske reke.

Mošnice su u dolini Mošničke reke, na desnoj (prisojnoj) strani. U svima zaseocima zbijene kuće su visoko na prisojnim stranama uskih, a dubokih rečnih dolina. U međama sela Dobrave i njegovih zaselaka su: Ibar, Vardište, Kamilja, Dubrava, Golubovac, Papratni do, Brezovica, Klopotarska čuka, Orlova stijena – Orlov kamen (961m), Jarkovo, Kneževo brdo (1185m), Milisavlje vica, Dubrave, Lopate, Galič (759m).

Vode.

Pije se voda s izvora. Dva poznatija izvora su: Čoklica i Bukovik.

Zemlje i šume.

Delovi atara se nazivaju: Polje, Trikose, Mutivode, Lazine, Borovača, Senokos, Jezero, Široki do, Negomirci (NPM: Na karti: ‘Negomirac”, Borić).

Groblja.

Trikose, Zabrđe, Mutivode, svakako zbog male udaljenosti, imaju zajedničko groblje u Trikosama. Groblje sela Dubrave je na Šancu. Groblje zaseoka Mošnica je niže naselja. “Lazinci” iz Lazina sahranjuju se u groblju sela Graničana.

Istorijat.

U Svetostefanskoj hrisovulji je zabeleženo selo i reka D’br “hana. U povelji cara Stefana Uroša od 15. jula 1363. godine zabeležena su dva sela po imenu Dobrava… I selo debr ‘xaea Mutivodikb u Selo G oakovo Debr’hava. U istoj povelji zapisana su i sela: Selo Podkljočge Tarkosi…

I selo Negomirci. Mošnice su zabeležene na odlomku mermerne ploče u Crkvi Vavedtva u Beljaku prilikom njene obnove 1756. godine ‘U ,Cevičkom katastihu zaselak Mošnice zabeležen je kao “Mo“šinci”. Godine 1812. Srbi su pod svpjom vladavinom držali sela Dobrave (tako) i Trikose u knežini Gornjem Ibru, Nahiji novopazarskoj.

Po popisu od 1921 u Trikosama ima 5 domaćinstava s 15 članova; u Zabrđu 3 domaćinstva s 25 članova; u Dobravi – 10 domaćinstava sa 94 člana i u Mošnicama 13 domaćinstava sa 120 članova.

Godine 1936. Zebeleženo je 2 kuće od 1 roda; u Zabrđu 4 kuće od dva roda u Pazinama – 4 kuće od 3 roda u Mutivodama – 1 kuću od 1 roda; u Dobravi 16 kuća od 5 rodova i u Mošnicama 16 kuća od 4 roda.

Godine 1948 u Trikosama su 3 domaćinstva sa 30 članova; u Zabrđu 6 domaćinstava sa 45 članova; u Lazinama — 7 domaćinstava ca 46 članova; u Dubravi ––22 domaćinstva.sa 129 članova, Mošnice — “Mošnica” imaju 24 domaćinstva, sa 184 člana.

Starine.

Na Negomircima ima tragova starog naselja istog imena. Ovde se vide zakopinc kažu “rupe od kuća i zgrada”. U Dobravi, na levoj strani Dobravske reke, na mestu Brod je staro “grčko” groblje,a na desnoj strani rečne doline, upravo prema Brodu je crkvina; crkveni hram je posvećen Spasovdanu. Groblje je skoro potpuno rastureno; nadgrobni krstovi polomljeni i razbacani unaokolo. Na nekim nadgrobnicima urezan je krst. Od crkvine je ostalo kupište neobrađenog kamena, zaraslo u trnju.

U mošničkom groblju, na jednom nadgrobniku, urezan je natpis: Vb LETO /1 743/POMENI GI US OPŠTAGO RABA CB OEGO STEPAN A I USOPŠAURABU STANU. Na drugom krstu može se pročitati: OVDE POČIVA RABA BOŽIA IVA NA STEVA NA SI N6 BOGA RADI/1780/.

Poreklo stanovništva.

Rodovi.

U ratu 1876. prebegli su u Srbiju “ustaši” s porodicama:

-Mihailo Miletić i Milenko Marković iz Trikosa; iz Zabrđa Uroš Marković; iz Mošnica Milentija udovica Radosava Živanovića.

Godine 1879. I stanovnici koji su ostali na svojim ognjištima morali su se iseliti. Svi su se odselili u Toplicu i tamo nastanili u Blacu i okolini Blaca. Po odlasku u Toplicu, u zapustela naselja dolaze i stalno se nastanjuju:

-Virijevići – Savići (2 kuće, Sv. Arhanđeo i Sv. pr. Ilija) iz Ćukovca u Ibarskom Kolašinu;  u Trikose:

-Biševci (2 kuće, Sv. Mrata-Mina) iz Biševa u Rožaju.

U Zabrđe;

-Milanovići (2 kuće, Sv. Pantelejmon) iz Rajetića na Rogozni, u Zabrđe.

-Radojkovići (2 kuće, Đurđic i Đurđevdan), iz Domiševine kod Blaževa.

-Pržica-Novičić (Sv. Nikola), “Is Preko Ibra”, iz Sela Krnjina.

-Milosavljević(1 kuća, Sv. Jovan 7. januara i nedelja po Petrovdanu, 6. jula), od Rožaja.

U Mutivode:

-Virijević(1 kuća, Sv. Arhanđeo, u novembru i Sv. pr. Ilija).

U Dobravu:

-Lopaćani/Vukićevići (7 kuća, Sv. Jovan Krstitelj i Usekovanje glave Sv. Jovana Krstitelja), sa planine Lopate, na međi prema Sočanici.

-Virijevići-Ćukovići (3 kuće, Sv. Arhanđeo i Sv. Ilija), iz Ćukovca u Ibarskom Kolašinu.

-Boškovići (3 kuće, Sv. Nikola), “od Sjenice”.

-Bojovići (2 kuće, Sv. Nikola) su od Sjenice.

-Puškić (1 kuća, Sv. pr. i ev. Luka)je iz Sendola u Banjskoj.

U Mošnice:

-Kozarevci – Radovići (4 kuće, Sv. Jovan 7. januara i Sv. pr. Ilija)), iz zaseoka Kozareva u Vračima, u opštini Ibarskom Postenju.

-Mijailovići (4 kuće, Sv. Petka, jesenja i letnja), iz Seljanca.

-Petkovići (5 kuća, Sv. Aleksandar Nevski i Sv. Arhanđeo) iz plemena Vasojevića.

-Radivojevići i Radosavljević (3 kuće, Sv. Jovan 7. januara i Usekovanje) su jedan rod sa Lopaćanima – Vukićevićima u Dobravi.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.